Treść zadania

~Tofu

Dwa unieruchomione ładunki +1, 0 · 10^−5 C, umieszczono na osi x w punktach (-10,
10) cm. Trzeci taki sam ładunek można przesuwać wzdłuż osi y. Wyznaczyć zależność
wypadkowej siły działającej na ruchomy ładunek w zależności od jego położenia y. Wykreślić zależność F(y). Rozpatrzeć przypadek w którym ruchomy ładunek ma przeciwny
znak. Jaki rodzaj równowagi osiągnie ruchomy ładunek w miejscach, w których F(y) = 0?

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż to zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

 • antekL1

  Zrób proszę rysunek. Oznaczmy punkty:
  A(-10;0), B(10;0) - położenie ładunków q = 1,0*10^(-5) C na osi X
  C(0;y) - położenie ładunku +q na osi Y.

  Punkt C jest odpychany przez punkty A i B z siłą F = k q^2 / d^2 ; gdzie
  d = odległość |AC| = pierwiastek(0,10^2 + y^2)
  Wobec tego wartość siły F wynosi: |F| = k q^2 / (0,01 + y^2)

  Ale siła F jest wektorem zwróconym od A do C (lub od B do C). Na punkt C działają dwie siły o wartości F, rozkładamy je na składowe w kierunkach X i Y. Składowe w kierunku X się znoszą, składowe Y - dodają. Z geometrii wynika, że składowa y-owa Fy wynosi:
  Fy = F * y / d

  Czyli całkowita siła Fw działająca na ładunek C to:
  Fw = 2 Fy = 2 k q^2 y / [ (0,01 + y^2)^(3/2) ]
  Jeśli y > 0 to zwrot Fw jest zgodny ze zwrotem osi Y, jeśli y < 0 - przeciwny.

  Podstawiamy dane z zadania i k = 9 * 10^9 N * m^2 / C^2. Dostajemy:
  Fw = (9/5) y / [ (0,01 + y^2)^(3/2) ]
  Wykres jst w załączniku "wykres.png". Jak widać siła Fw osiąga ekstrema w okolicy y=0,1, dla dużych y dąży do zera, a także ma wartość 0 w punkcie y=0 (bo oba wektory sił F są wtedy zwrócone przeciwnie.)

  Jeśli ładunek w C ma przeciwny znak to siła Fw ma przeciwny zwrot i wykres trzeba odbić lustrzanie względem osi X. Zobaczmy, co z równowagą. Punkt równowagi to y = 0.
  -- Jeśli ładunki mają zgodne znaki to po wychyleniu od punktu (0;0) siła Fw bądzie odpychać punkt C od osi X, czyli jest to równowaga nietrwała.
  -- Jeśli ładunki mają przeciwne znaki to po wychyleniu od punktu (0;0) siła Fw bądzie przyciągać punkt C do osi X, czyli jest to równowaga trwała.
  =========================================

  W razie pytań albo jak się pomyliłem pisz proszę na priv.

  Załączniki

Podobne zadania

martysia1837 Dwie naładowane cząstki o ładunkach+8q i 2q umieszczono w odległości L Przedmiot: Fizyka / Studia 1 rozwiązanie autor: martysia1837 26.11.2011 (17:10)
~lolpollol00 Dwa ładunki o wartościach C=0,01mC każdy, umieszczono w dwóch Przedmiot: Fizyka / Studia 1 rozwiązanie autor: ~lolpollol00 23.4.2014 (00:02)
Martunia00 Trzy ładunki o wartościach C=100uC każdy umieszczono w trzech wierzchołkach Przedmiot: Fizyka / Studia 1 rozwiązanie autor: Martunia00 19.6.2014 (12:58)
nowak000 Ładunek Q1 =+1C umieszczono trwale przytwierdzony do sufitu. Obliczyć w Przedmiot: Fizyka / Studia 1 rozwiązanie autor: nowak000 17.6.2016 (23:13)
nowak000 Trzy ładunki o wartości +Q umieszczono w wierzchołkach trójkąta Przedmiot: Fizyka / Studia 1 rozwiązanie autor: nowak000 17.6.2016 (23:20)

Podobne materiały

Przydatność 70% Losy Wokulskiego - w punktach.

1. Zmuszenie Wokulskiego przez ojca do pracy u Hopfera. 2. Kontynuacja nauki i skończenie szkoły Przygotowawczej. Dostanie się do szkoły Głównej. a) Zetknięcie się ze studentami akademii medycznej. b) przerwanie nauki w szkole Głównej. 3. Udział w powstaniu styczniowym. a) Zesłanie na Syberię. 4. Zetknięcie się z wybitnymi uczonymi (Czerski, Czekanowski, Dybowski)...

Przydatność 75% Powstanie listopadowe - w punktach

Powstanie listopadowe: Przyczyny: -represje ze strony carskiej -osobiste zachowanie sę księcia Konstantego -potajemne związki i nielegalne organizacje -pogorszenie sytuacji gospodarczej w Królestwie Przebieg: -uczestnikami powstania była głównie szlachta -brak jednolitego pomysłu na cel powstania -nierówny stosunek armi rosyjskiej i polskiej -bitwa pod Grochowem -brak...

Przydatność 80% Powstanie styczniowe - w punktach

Powstanie styczniowe 1863 Przyczyny: -represje ze strony carskiej (car chciał wysłac wosjko polskie przeciw powstańcom belgijskim) branki inicjowane przez Wielopolskiego -zamachy terrorystyczne -manifestacje patriotyczne -uwłaszczenie chłopów -"czerwoni"(mający zwolenników w trzech zaborach wśród szlachty, mieszczaństwa a sczzególnie CHŁOPÓW, liczyli na poparcie chłopów...

Przydatność 75% Charakterystyka Wertera (w punktach)

Werter - "Cierpienia Młodego Wertera": -idealista, stwarza w wyobraźni obraz doskonałej miłości; -samotnik skazany na duchową izolację, z powodu cech swojego charakteru; -nie dostrzega zwykłych ludzi; -melancholik zamknięty w sobie, wrażliwy; -jest przesad nie zapatrzony w siebie; -analizuje dogłębnie każde uczuice nim targające; -doprowadza się do obłędu; -miłość odebrała...

Przydatność 85% Konstytucje polskie. W punktach.

3 maja 1791 (druga na swiecie konstytucja natomiast pierwsza w europie) - polityczne zrównanie mieszczan i szlachty -chłopi pod ochroną państwa - zniesione liberum veto - zniesienie wolnej elekcji - tolerancja religijna - podział władzy na prawodawczą(ejm, złożony z izby poselskiej i senatorskiej), wykonawczą (król łącznie ze Strażą Praw) i sądowniczą(władzę oddaje...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji