Jak zdobywać punkty?

Opis działania Punkty
Rejestracja w serwisie Zaliczaj.pl +100 (jednorazowo)
Polecenie użytkownika
Zaproszony użytkownik musi się zarejestrować oraz wykonać przynajmniej jedną akcje w serwisie (zadanie/rozwiązanie zadania)
+10 (maksymalnie 10 polecanych)
Logowanie do serwisu +1 (raz dziennie)
Posiadanie zdjęcia w profilu +2
Wybranie najlepszego rozwiązania w zadaniu, które utworzyłeś/aś +3
Rozwiązania zadania od +1 w zależności od przedmiotu/poziomu (patrz niżej)
Głos (kciuk w góre) na Twoje rozwiązanie +1 (maksymalnie 2 głosy premiowane punktami)
Głosowanie na zadania (nowe) +1 (maksymalnie 2 głosy premiowane punktami)
Twoje rozwiązanie wybrane jako najlepsze rozwiązanie od +8 w zależności od przedmiotu/poziomu (patrz niżej)
Jeżeli w ciągu 7 dni na zadanie, które dodałeś/aś nie zostanie udzielona odpowiedź zwracamy punkty za zadane zadanie. +5
Zgłoszenie naruszenia regulaminu, które zostanie zaakceptowane przez Moderatora. +1
Moderator może nagrodzić określoną ilością punktów Użytkownika, który pozytywnie wyróżnia się na tle innych. + (wedle uznania)

Punkty za rozwiązywanie zadania / najlepsze rozwiązanie

Podział punktów w zależności od przedmiotu / poziomu.
Format danych przedstawionych w tabeli - punkty za: najlepsze rozwiązanie/rozwiązanie
Przedmiot Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum Studia Po szkole
Wszystkie przedmioty 8/2 10/2 10/2 12/2 1/0

Za co zabieramy punkty?

Opis działania Punkty
Dodanie zadania -5
Usunięcie twojego rozwiązania przez moderatora (naruszenie zasad) -12 max (wszystkie zarobione na tym rozwiązaniu punkty)
Zgłoszenie naruszenia regulaminu, które zostanie odrzucone przez Moderatora. -1
Za dodanie zadania niezgodnego z regulaminem -10
Moderator może odebrać określoną ilość punktów Użytkownikowi, który nagminnie łamie regulamin serwisu. - (wedle uznania)

Ograniczenia i limity

Punkty Zadania Rozwiązania Głosy na dobe Głosy na
jedno zadanie
Premiowane
zaproszenia
0-499 5 20 5 2 10
500-999 10 40 5 2 10
1000-2499 25 60 5 2 10
2500+ 50 100 5 2 10
Autor zadania nie moze głosować na rozwiązania w dodanym przez siebie zadaniu (kciuk w góre/ kciuk w dół)
Moderator może zablokować dostęp do serwisu na określony czas / lub na stałe Użytkownikowi, który nagminnie łamie zasady regulaminu.

Punkty za pozycje w rankingu

Pozycja w rankingu Dziennym Tygodniowym
Pierwsze 12 25
Drugie 9 18
Trzecie 7 15
Czwarte 6 12
Piąte 5 10
Szóste 4 8
Siódme 3 6
Ósme 2 4
Dziewiąte 1 2
Dziesiąte - 1