Regulamin

Ostatnia zmiana: 11 paź 2010
 1. Postanowienia wstępne
  1. Poniższy regulamin ("Regulamin") określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego ZALICZAJ.PL. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki Użytkowników serwisu ZALICZAJ.PL ("Serwisu"), a także zawarte są inne informacje wymagane przez prawo.
  2. Realizacja wszelkich odpłatnych i nieodpłatnych usług dostępnych na stałe lub okresowo w Serwisie ZALICZAJ.PL, odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdyby Użytkownik chciał skorzystać za pośrednictwem Serwisu z innej usługi nie pochodzącej od Administratora, warunki świadczenia takich usług uregulowane będą oddzielnym regulaminie określonym przez inny podmiot świadczący daną usługę.
 2. Definicje
  1. Serwis - strona udostępniona pod adresem ZALICZAJ.PL
  2. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Freshmind Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okrzei 23/42, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000241916, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł.
  3. Netykieta - to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci. Netykieta, podobnie jak zwykłe zasady przyzwoitego zachowania, nie jest dokładnie skodyfikowana, ani nikt nie zajmuje się systematycznym karaniem osób łamiących te zasady, jednak uparte łamanie zasad netykiety może się wiązać z różnymi przykrymi konsekwencjami, jak np.: odcięcie "niegrzecznego" osobnika od określonej usługi internetowej przez administratora danej usługi.
   Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta
  4. Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym ZALICZAJ.PL.
  5. Konto - jest to miejsce w Serwisie dostępne po zalogowaniu (podaniu e-maila oraz hasła), w którym każdy Użytkownik Serwisu może wprowadzić jak, modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy.
  6. Profil - miejsce w Internecie, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających opis, zdjęcie oraz inne dane wpisane przez Użytkownika.
  7. Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat Profilu lub zdjęcia Użytkownika.
  8. Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.
 3. Podmiot świadczący usługi.
  1. Właścicielem serwisu internetowego ZALICZAJ.PL jest firma Freshmind sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod 03-715) przy ulicy Okrzei 23/42, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000241916, zwany w niniejszym Regulaminie "Administratorem."
 4. Techniczne uwarunkowania świadczenia usług.
  1. Do tego, aby być Użytkownikiem Serwisu i korzystać z jego zasobów niezbędny jest komputer, dowolna przeglądarka Internetowa, dostęp do Internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
  2. Serwis przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 5. Uczestnictwo w serwisie
  1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 15 lat, która po wyraźnym zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, zarejestruje się w Serwisie (rejestracja jest możliwa wyłącznie po akceptacji Regulaminu).
  2. Osoby niepełnoletnie mogą zostać Użytkownikiem Serwisu wyłącznie za zgodą swoich opiekunów prawnych, którzy w przypadku wyrażenia zgody akceptują niniejszym wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu. Administrator może w każdym momencie zażądać od niepełnoletniego Użytkownika Serwisu przedstawienia takiej zgody na piśmie, pod groźbą zawieszenia Uczestnika w dostępie do Serwisu.
  3. Aby zostać Użytkownikiem Serwisu należy założyć Konto Użytkownika, poprzez zrealizowanie zautomatyzowanej procedury rejestracji dostępnej w Serwisie.
  4. Rejestracja Konta w Serwisie jest bezpłatna.
  5. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i Serwisu , do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
  6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
  7. Osoba, która nie aktywuje Konta założonego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości aktywowania Konta, jeżeli aktywacja nie zostanie dokonana w okresie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej dane zarezerwowanego Konta.
  8. Usuwanie Konta odbywa się na życzenie Użytkownika poprzez wypełnienie odpowiedniego elektronicznego formularza pod adresem http://www.zaliczaj.pl/profil/.
  9. Konto Użytkownika może zostać usunięte po uprzednim poinformowaniu, jeżeli Administrator stwierdzi, iż Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania.
  10. Konto Użytkownika może zostać zablokowane bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli Administrator stwierdzi, że Użytkownik podjął działania sprzeczne z prawem, Regulaminem albo nie będzie stosować się do Netykiety.
  11. Niedozwolone jest celowe "podszywanie" się pod innego Użytkownika, a zarazem wprowadzania innych Użytkowników w błąd stosując metodę podobieńswa w nazwie Użytkownika (nick) liter - na przykład duża litera "i" oraz litera "l" wyglądają identycznie.
  12. Niedozwolone jest rejestrowanie Konta (nick), które zawiera słowa wulgarne, obrażające osoby trzecie lub nie jest zgodne z ogólnie przyjętą Netykietą.
  13. Zakres dostępu do zasobów Serwisu dla osób nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora, bez podawania przyczyn.
 6. Zasady korzystania
  1. Umieszczanie treści w Serwisie ZALICZAJ.PL.
   1. Osoby nadsyłające treści w celu umieszczenia na Serwisie oświadczają, że są autorami nadesłanych materiałów, a dostarczane treści nie naruszają i nie będą naruszać obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych ani innych praw osób trzecich.
   2. Przysłać oraz opublikować treści może jedynie Użytkownik serwisu ZALICZAJ.PL.
   3. Autorzy nadesłanych treści wyrażają zgodę na ich zamieszczenie w serwisie ZALICZAJ.PL w celu ich udostępnienia Użytkownikom oraz innym osobom korzystającym z Internetu.
   4. Autorzy treści wyrażają zgodę na korzystanie z ich materiałow przez każdego użytkownika sieci Internet w zakresie odczytywania oraz pobierania treści w celu wykorzystywania ich do własnego użytku osobistego.
   5. Korzystanie z udostępnionych treści, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania treści, może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, przy poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
   6. Zabronione jest umieszczania treści o charakterze komercyjnym, takich jak ogłoszenia prezentacji maturalnych, ofert korepetycji i tym podobnych ogłoszeń.
   7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danych treci w przypadku uzasadnionych podejrzeń, że publikowanie danych materiałów narusza prawo lub zasady niniejszego Regulaminu. Dodatkowo Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania wszystkich tekstów opublikowanych przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik umieścił chociaż jeden tekst naruszający prawo lub zasady niniejszego Regulaminu.
   8. Administrator nie jest stroną w dodawaniu treści; użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do sprawnego funkcjonowania serwisu. Użytkownik posiada pełne prawa autorskie do treści przechowywanych na serwerach ZALICZAJ.PL, prawa te nigdy nie przenoszone są na Administratora.
   9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treści umieszczone przez siebie w serwisie ZALICZAJ.PL.
   10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania wizualnej korekty treści przysłanych przez Użytkownika polegającej na usunięciu dodatkowych odstępów między wierszami nie ingerując w treść publikowanych materiałów.
   11. Załączniki załączane do materiałow są integralną częścią przysyłanych treści.
   12. Usunięcie konta przez Użytkownika (login) nie powoduje usunięcia treści Użytkownika z seriwsu ZALICZAJ.PL. Materiały te może zostać wycofany na wyraźną prośbę autora. W tym celu musi skontaktować się z ZALICZAJ.PL przez specjalny formularz dostępny pod adresem http://www.zaliczaj.pl/kontakt/.
   13. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu ZALICZAJ.PL w szczególności za konsekwencje decyzji podjętych na ich podstawie.
   14. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści z serwisu ZALICZAJ.PL poza użytkiem osobistym.
  2. Publikacja Zagadnień
   1. Każdy Użytkownik na zasadach nieodpłatności może zamieścić w Serwisie zagadnienie (dalej „Zagadnienie”) z jednej z kategorii naukowych (przedmiotu) w celu podzielenia się z innymi Użytkownikami swoimi wątpliwościami, jak również w celu uzyskania odpowiedzi na to Zagadnienie.
   2. Zagadnienie powinno zostać ujęte precyzyjnie i przejrzyście. Przede wszystkim należy dokładnie wytłumaczyć o co chodzi Użytkownikowi zamieszczającemu dane Zagadnienie oraz podać wszelkie niezbędne dane do rozwiązania danego Zagadnienia, tak aby nie zostawiało ono wątpliwości.
   3. Administrator zastrzega sobie prawo ingerencji w treść Zagadnienia aby przystosować je do warunków opisanych w pkt 2 powyżej ( w szczególności poprzez skrócenie, wydłużenie, jak również podział na kilka niezależnych Zagadnień), a w skrajnych przypadkach nawet do jego usunięcia z Serwisu.
   4. Użytkownik zamieszczający dane Zagadnienie wyraża zgodę na korzystanie z Zagadnienia w ramach Serwisu nawet po jego rezygnacji lub wykluczeniu z korzystania z Serwisu.
   5. Za zamieszczenie danego Zagadnienia które nie zostało następnie usunięte z Serwisu, Użytkownik otrzymuje punkty zgodnie z Załącznikiem Nr 1 o nazwie Punkty do niniejszego Regulaminu, które następnie mogą być wykorzystane przez niego w sposób i na zasadach tam opisanych.
  3. Rozwiązywanie Zagadnień
   1. Każdy Użytkownik na zasadach nieodpłatności może podjąć się rozwiązania Zagadnienia opublikowanego w Serwisie.
   2. Rozwiązanie Zagadnienia powinno w sposób kompleksowy obejmować wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego rozwiązania Zagadnienia. W szczególności należy wyjaśnić z czego wynika rozwiązanie, co jest niezbędne do jego przeprowadzenia, należy również powołać - o ile to potrzebne ze względu na charakter Zagadnienia - stosowne wzory, twierdzenia, tezy, założenia, oraz przeprowadzić obliczenia, wyjaśnić sposób rozumowania itp.
   3. Rozwiązanie danego Zagadnienia nie może polegać wyłącznie na podaniu adresu innej strony internetowej z rozwiązaniem Zagadnienia.
   4. O tym czy dane Zagadnienie zostało poprawnie rozwiązane decyduje Użytkownik zamieszczający Zagadnienie lub Administrator Serwisu, który w każdym przypadku ma głos decydujący.
   5. Użytkownik zamieszczający rozwiązanie danego Zagadnienia wyraża zgodę na korzystanie z rozwiązania tego Zagadnienia w ramach Serwisu nawet po jego rezygnacji lub wykluczeniu z korzystania z Serwisu.
   6. Za zamieszczenie rozwiązania danego Zagadnienia, które nie zostało następnie usunięte z Serwisu, Użytkownik otrzymuje punkty zgodnie z Załącznikiem Nr 1 o nazwie Punkty do niniejszego Regulaminu, które następnie mogą być wykorzystane przez niego w sposób i na zasadach tam opisanych.
  4. Profil użytkownika
   1. Każdy Użytkownik posiada w serwisie ZALICZAJ.PL profil dostępny pod adresem http://www.zaliczaj.pl/profil/[login_uzytkownika], gdzie [login_uzytkownika] jest nazwą Użytkownika.
   2. Profil składa się z dobrowolnie udostępnionych przez Użytkownika informacji wyłącznie na swój temat.
   3. Wszystkie informacje podane w profilu Użytkownika muszą być autentyczne.
   4. Zabronione jest publikowanie w sekcji „O sobie” treści, których zawartość obraża osoby trzecie, zawiera wulgaryzmy lub jest niezgodna z ogólnie przyjętą Netykietą.
   5. W przypadku wyraźnych podejrzeń, iż udostępnione informacje nie są autentyczne lub treści w sekcji „O sobie” łamią zasady punktu 4, Administrator może poprosić Użytkownika o skorygowanie informacji w profilu. W przypadku braku reakcji Użytkownika na prośbę Administratora, ten może czasowo lub trwale zablokować konto Użytkownika.
   6. Użytkownik ma możliwość ukrycia informacji dotyczących ostatniego logowania. Może tego dokonać z poziomu panelu użytkownika dostępnego pod adresem - http://www.zaliczaj.pl/profil/[login_uzytkownika]/edytuj/
   7. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na publikacje zdjęcia w serwisie.
   8. Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
   9. Administrator ma prawo kadrowania miniaturki zdjęcia tak, aby w jak najlepszy sposób przedstawiała ona Użytkownika.
   10. Serwis ZALICZAJ.PL nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
   11. Administrator ma prawo odrzucić lub usunąć zdjęcie Użytkownika, bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
 7. Przetwarzanie danych osobowych, polityka prywatności.
  1. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji i przekazywanych do Serwisu wizerunków osobistych podlega ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) przetwarzanych zgodnie z tą ustawą oraz zakresem zgód udzielonych przez Użytkowników jest Administrator Serwisu ZALICZAJ.PL.
  2. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych.
  3. Użytkownicy, a w przypadku Użytkowników niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi powinni wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych osobowych przez Administratora danych (Freshmind Sp. z o.o.) w zwiazku z korzystaniem z serwisu Sciaga.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Stosowna treść oświadczenia podana zostanie podczas procesu rejestracji.
  4. Użytkownicy, a w przypadku Użytkowników niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi powinni wyrazić zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych, informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany przeze mnie przy rejestracji, pochodzących od Freshmind Sp. z o.o. oraz podmiotów z nią współpracujących, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Stosowna treść oświadczenia podana zostanie podczas procesu rejestracji.
  5. Wraz z usunięciem Konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury.
  6. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu Serwisu ZALICZAJ.PL oraz zakresu zgód i oświadczeń Regulaminu, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie przynajmniej w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
  7. Wszelkie dane osobowe, inne informacje oraz ich zakres Użytkownik przekazuje do Serwisu ZALICZAJ.PL w sposób dobrowolny, oraz wyraża zgodę na upublicznienie tych danych i informacji, co oznacza, że dostęp do nich będzie miał nieograniczony krąg użytkowników Internetu, chyba że Użytkownik zadecyduje inaczej, korzystając z ustawień prywatności dostępnych pod adresem http://www.zaliczaj.pl/user/edit/.
 8. Odpowiedzialność.
  1. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu ZALICZAJ.PL przez Użytkowników, w tym za ich poglądy, ani też za umieszczone w Serwisie materiały.
  2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich uprzedniego zweryfikowania co do zgodności z prawem oraz stanem rzeczywistym.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu ZALICZAJ.PL i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu ZALICZAJ.PL zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub innymi przyczynami.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem z Usługi przez Użytkownika lub innych Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności wadliwego funkcjonowania systemu teleinformatycznego Użytkownika lub łączy internetowych, oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
  7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za materiały umieszczone przez siebie w Serwisie.
 9. Kontakt z Serwisem. Awarie. Zgłaszanie naruszenia prawa. Reklamacje.
  1. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu ZALICZAJ.PL mogą być kierowane do Administratora pod adres http://www.zaliczaj.pl/kontakt
  2. Zakłócenia w korzystaniu z Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi, używając w tym celu formularza zamieszczonego pod adresem http://www.zaliczaj.pl/kontakt/
  3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu ZALICZAJ.PL w terminie 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu ZALICZAJ.PL lub bezpośrednio przez Administratora.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu ZALICZAJ.PL., a także do dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.
  5. W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez Użytkowników materiałów naruszających prawo należy niezwłocznie zawiadomić Administratora poprzez wysłanie wiadomości ze strony kontaktowej. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do takich materiałów lub nawet usunięcia ich z Serwisu. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia.
  6. W przypadku zgłoszenia nieodpowiednich treści lub materiałów będą one natychmiast usuwane.
  7. W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez Użytkowników materiałów naruszających prawo należy niezwłocznie zawiadomić Administratora poprzez wysłanie wiadomości. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do takich materiałów lub nawet usunięcia ich z Serwisu. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia.
 10. Postanowienia końcowe.
  1. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu ZALICZAJ.PL dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Administrator nie ponosi jednakże żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane awarią systemu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, a także awarią urządzeń i systemów operatorów telekomunikacyjnych.
  2. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem ZALICZAJ.PL na inny podmiot, bez konieczności uzyskania zgody Użytkowników.
  4. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na łamach Serwisu wraz z informacją o dokonaniu modyfikacji.
  5. Po ukazaniu się na stronie głównej informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. Zalogowanie do Serwisu ZALICZAJ.PL będzie możliwe po akceptacji nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Jeżeli jednak zmiana nastąpiłaby w trakcie korzystania z usługi płatnej, Użytkownik będzie miał prawo dokończyć korzystanie z Serwisu na dotychczasowych zasadach.
  6. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu ZALICZAJ.PL i niezwłocznie powiadomić Administrator a o takiej decyzji.