Treść zadania

martysia1837

Dwie naładowane cząstki o ładunkach+8q i 2q umieszczono w odległości L .ZNALEŻĆ punkt w którym pole elektryczne pochodzące od tych cząstek jest równe 0

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 1 0

    Dwie naładowane cząstki o ładunkach+8q i 2q umieszczono w odległości L .ZNALEŻĆ punkt w którym pole elektryczne pochodzące od tych cząstek jest równe 0
    Rozwiązanie w załączniku

    Załączniki

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 80% DWIE OKUPACJE

DWIE OKUPACJE: 28 września 1939r podpisano niemiecko-radziecki traktat o granicach i przyjaźni zmieniający granice miedzy Niemcami i ZSRR uzgodniona w pakcie Ribbentrop-Molotow. Obecni przbiegac miała ona wzdłuż Pisy, Narwi, Bugu i Sanu. -Znaczną cześć ziem zagarniętych przez Niemcy włączono do Rzeszy. Dotyczyło to wojewodztw:poznanskiego, pomorskiego, śląskiego, łódzkiego,...

Przydatność 50% Dwie mogiły, dwa symbole

notatki

Przydatność 60% Renesans i barok - dwie epoki i dwie wizje świata.

Podczas badań nad literaturą kolejnych epok zauważono, że epoki, które nie następowały bezpośrednio po sobie posiadają pewne cechy dla siebie wspólne. Natomiast okresy, które następowały bezpośrednio po sobie bardzo się od siebie różnią. Nie inaczej jest w przypadku renesansu i baroku. Były to epoki sąsiadujące ze sobą. Renesans narodził się w XIV wieku we Włoszech i...

Przydatność 75% C. Baryka i Z. Ziembiewicz - dwie postawy, dwie drogi życiowe.

Cezary i Zenon są postaciami zupełnie odmiennymi: inne są ich drogi życiowe, gdzie indziej i w innych warunkach się wychowywali, czym innym się kierowali z życiu, inaczej przedstawia się ich droga życiowa; Cezary jest dzieckiem Polaków: urzędnika koncernu naftowego w Baku, człowieka obrotnego i przedsiębiorczego oraz spokojnej, cichej kobiety tęskniącej za krajem i nie...

Przydatność 75% Garibaldi i Cavour – dwie osobowości, dwie wizje państwa.

Choć mapa Włoch zmieniała się często, to aż do XIX w. nie udało im się utworzyć jednego organizmu politycznego. Może to dziwić, gdyż przez swą geograficzną formę, Półwysep Apeniński stanowił pewną całość, a poczucie wspólnoty wspomagał język. Mimo wielu dialektów, mieszkańcy Włoch potrafili zawsze dobrze się ze sobą porozumieć. Więzi ogólno włoskie...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji