Treść zadania

Martunia00

Trzy ładunki o wartościach C=100uC każdy umieszczono w trzech wierzchołkach kwadratu. Obliczyć nat. pola elektr w czwartym wierzchołku, dł boku d-20cm, Eo= 8.85418*10^-12 F/m

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

 • antekL1

  Dane (zmieniamy od razu na układ SI )
  q = 100 uC = 10^(-4) C - wartość ładunku [ zmieniłem C na q, aby się nie mylić ]
  d = 20 cm = 0,2 m - długość boku kwadratu
  \varepsilon_0 = 8{,}85418\cdot 10^{-12}\,\mbox{F/m} - stała dielektr. próżni

  Szukamy natężenia pola E w czwartym wierzchołku kwadratu.

  Trudność w tym zadaniu polega na tym, że pole el. jest wielkością wektorową
  i trzeba w punkcie 4 WEKTOROWO zsumować 3 wektory pola.

  Zrób proszę rysunek: Kwadrat (dwa boki poziome, dwa pionowe)
  i oznacz wierzchołki tak:

  1--4
  2--3

  Wektor E1 pola od ładunku z wierzchołka 1 w punkcie 4 jest poziomo w prawo
  Wektor E3 pola od ładunku z wierzchołka 3 w punkcie 4 jest pionowo w górę
  Wektor E2 pola od ładunku z wierzchołka 2 w punkcie 4 jest
  ukośnie w prawo i w górę, wzdłuż przekątnej 2---4

  Oznaczmy na chwilę cały ułamek 1 / (4 pi eps_0) przez "k".

  Wartości wektorów E1 i E3 są równe i wynoszą:

  |E1| = |E3| = k q / d^2

  Odległość punktu 2 od 4 to długość przekątnej kwadratu,
  czyli d * pierwiastek(2); więc:

  |E2| = k q / (2 d^2)

  Wypadkowa wektorów E1 i E3 jest skierowana wzdłuż linii 2--4,
  a ponieważ wektory te są równe więc z reguły równoległoboku wynika,
  że długość tej wypadkowej ( nazwijmy ją |E13| ) wynosi:

  |E13| = |E1| * pierwiastek(2)

  Długość szukanego wektora E to:

  |E| = |E2| + |E13| = (k q /d^2) * [ (1/2) + pierwiastek(2) ]

  Wracamy do oznaczeń z eps_0

  |E| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q}{d^2}\,\left(\frac{1}{2}+\sqrt{2} \right )

  Wstawiamy dane:

  |E| = \frac{1}{4\pi\cdot 8{,}85418\cdot 10^{-12}}\,\frac{10^{-4}}{(0{,}2)^2}\,\left(\frac{1}{2}+\sqrt{2} \right )\,\approx\,4{,}3\cdot 10^7\,\mbox{V/m}

  Wymiar wyniku jest niemiły do liczenia.
  Trzeba wiedzieć, że farad (F, jednostka pojemności) to kulomb / volt. Wtedy:

  [ E ] = [ 1 / (F/m) ] * (C / m^2) = (m/F) * (C / m^2) = (V/C) * (C/m) = V / m.

  ========================

  W razie pytań pisz na priv.

Podobne materiały

Przydatność 70% Trzy drogi życiowe trzech bohaterów powieści pozytywistycznych.

W powieściach pozytywistycznych jest wiele postaci budzących nieprzemijające czytelnicze fascynacje. Mało bohaterów szkolnych lektur na długo staje się bliskimi znajomymi odbiorcy. Dlatego najczęściej zapadają nam w pamięć te postacie, z którymi możemy się utożsamić. Z pewnością takimi osobistościami są Stanisław Wokulski z „Lalki” Bolesława Prusa, Benedykt...

Przydatność 50% Trzy rozbiory

Rzeczpospolita osłabiona w wyniku wojen toczonych w XVII w. Stronnictwo Czartoryskich, zwane Familią, po śmierci Augusta III wybór króla postanowiło oprzeć na porozumieniu z Rosją. Ich kandydatem został Stanisław Poniatowski, który zyskał poparcie Rosji i Prus. 1764 - sejm konwokacyjny w Warszawie, któremu przewodniczył Adam Czartoryski, dzięki zawiązaniu...

Przydatność 65% Polityka zagraniczna trzech Bolesławów .

Od X wieku w Polsce zaczęła kształtować się średniowieczna monarchia patrymonialna, w której rządził jeden władca. Władzę tę sprawowała dynastia Piastów. Lata 992-1138 to okres Panowania trzech Bolesławów. W mojej pracy chciałabym opisać politykę zagraniczną Bolesława Chrobrego ,dla którego lata panowania to 992-1025, Bolesława Śmiałego ,który rządził w latach...

Przydatność 50% Festiwal Trzech Kultur -recenzja

Festiwal Trzech Kultur doczekał sie juz IX edycji , jest to trzydniowa impreza przygotowywana przez Muzeum Pojezierza Łęczyńsko Włodawskiego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe Włodawy”. Celem jego jest przybliżenie i poznanie przeszłości Włodawy z jej wielonarodowościowymi cechami, pokazanie jej niepowtarzalności. Piątek – to dzień poświęcony tradycji kultury...

Przydatność 80% Zastosowanie podstawowych trzech kwasów.

HCL -oczyszczanie metali -produkcja barwników -przemysł farmaceutyczny -przemysł metalurgiczny -przemysł włókienniczy -produkcja mas plastycznych -produkcja środków czyszczących -odczynnik chemiczny w laboratorium -występuje w przewodzie pokarmowym człowieka - jest pomocny w rozkładzie pożywienia w trakcie procesu trawienia H2SO4 -składnik przy produkcji...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji