Treść zadania

nowak000

Trzy ładunki o wartości +Q umieszczono w wierzchołkach trójkąta równobocznego. Oblicz natężenie pola elektrycznego w środku geometrycznym trójkąta, przy założeniu, że bok trójkąta wynosi a=4cm.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

 • antekL1

  Wymiary trójkąta (równobocznego) i wielkość ładunku Q są nieistotne.
  ZAWSZE wychodzi natężenie pola równe zero.

  Dowód:
  Niech środek układu współrzędnych będzie w środku geometrycznym trójkąta.

  Pierwszy ładunek umieszczamy na osi Y w punkcie (0; y0)

  Pozostałe dwa ładunki leżą pod osią Y w pozycjach:

  ( + y0 * pierwiastek(3) / 2; - y0/2) oraz ( - y0 * pierwiastek(3) / 2; - y0/2)

  [ są to współrzędne wierzchołków trójkąta równobocznego ]. Ponieważ wektory natężenia pola będą miały kierunki zgodne z wektorami skierowanym od środka do wierzchołków trójkąta i jednakowe długości więc współrzędne tych wektorów są takie same jak współrzędne punktów. (razy jakaś stała).

  Teraz zauważ, że suma współrzędnych X tych trzech wektorów się zeruje,
  tak samo zeruje się suma współrzędnych Y.
  Czyli wypadkowy wektor pola jest zerem.

Podobne materiały

Przydatność 50% Trzy rozbiory

Rzeczpospolita osłabiona w wyniku wojen toczonych w XVII w. Stronnictwo Czartoryskich, zwane Familią, po śmierci Augusta III wybór króla postanowiło oprzeć na porozumieniu z Rosją. Ich kandydatem został Stanisław Poniatowski, który zyskał poparcie Rosji i Prus. 1764 - sejm konwokacyjny w Warszawie, któremu przewodniczył Adam Czartoryski, dzięki zawiązaniu...

Przydatność 55% Trzy wcielenia Konrada - charakterystyka.

"Imiona różne, osoba ta sama" -mowa tu o bochaterze romantycznym wykreowanym przez Adama Mickiewicza w mistrzowskim swego rodzaju dziele"Dziady'' stanowiącym spójną całość poprzezłącznika,którym jest owa postać w trzech wcieleniach, nadająca logoczny sens całemu dziełu. Upiór,który pojawia się w wierszu stanowiącym wstęp do dramatu to właśnie jedno z...

Przydatność 75% Trzy formy czasowników.

To jest tabelka i całość jest w załączniku

Przydatność 85% Trzy Kreacje Antygony

TEZA: Trzy kreacje Antygony ARGUMENTY: 1. W obronie wartości - System wartości Antygony - Cechy charakteru 2. Wierność sobie - Wypełnić swój los - Wierność sobie, bez względu na wszystko inne. 3. Ze względu na sławę - Bez żadnych wartości - Dla sławy wszystko, nawet życie Trzy kreacje Antygony. W rozprawce tej postaram się udowodnić, że Antygona w...

Przydatność 60% Trzy najważniejsze teorie Newtona

Zestaw trzech zasad dynamiki, podany przez angielskiego fizyka Izaaka Newtona był odkryciem o niezwykłym znaczeniu dla rozwoju całej ludzkości. Właściwie trudno jest znaleźć jakikolwiek inny wynalazek, teorię, wydarzenie o porównywalnym znaczeniu. Dzięki tym prostym trzem zasadom powstała niemal cała klasyczna mechanika i technika - a w konsekwencji cały wspaniały świat w jakim...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji