Treść zadania

Dud

Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.
Fragment:www.sciaga.pl

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    „Potop” , druga z powieści Henryka Sienkiewicz tworzących „Trylogię”, przedstawia dzieje Polski w dobie najazdu Szwedów. Autor ukazuje różne obrazy Polaków. W tej pracy postaram się odpowiednio przedstawić nieraz kontrastujące ze sobą opisy moich rodaków, analizując poszczególne fragmenty.
    Pierwszy tekst jest rozmową pomiędzy Wrzeszczowiczem a Lisolą, którą podsłuchał Kmicic. Ma ona miejsce przed oblężeniem Częstochowy. Ta część tekstu przedstawia zniechęcający obraz Polaków. Wrzeszczowicz wypowiada się o Polsce w samych negatywach: „Jest li na świecie taki drugi kraj, gdzie by tyle nieładu i swawoli dopatrzyć można (...) Co tu za rząd? – Król nie rządzi, bo mu nie dają… sejmy nierzadka, bo je rwą”. Z jego opisów dowiadujemy się, że panuje całkowity brak dyscypliny, obywatele nie chcą płacić podatków, nie ma sprawiedliwości, a władza królewska jest bardzo słaba. Polacy nie walczą o swój kraj i często przechodzą na stronę wroga dla własnych korzyści materialnych lub na skutek urazy osobistej, mają skłonność do pijaństwa i swawoli. Weyhard nienawidził Polaków, choć „chleb znalazł wśród tego narodu”. Jedyną zaletą jaką w nich odnajduje jest dobre rzemiosło żołnierskie. Swoją opinię podsumowuje zdaniem iż „i ci zginąć muszą”.Kmicic, podsłuchujący całą rozmowę, z gorzkim bólem przyznaje rację Wrzeszczewiczowi.Drugi fragment obrazuje nam pozytywne aspekty Polaków. Jest to mowa królowej podczas narodu u króla Jana Kazimierza tuż po przybyciu Kmicica z Częstochowy. Według niej Polska jest krajem bardzo religijnym. Uważa, że nie ma tu zbrodni takich jak królobójstwo, a pomimo swej lekkomyślności, Polacy nie mają wrodzonej skłonności do czynienia zła. Przedstawia ona gotowość Polaków do poprawy: „Oto już się obejrzeli, już przychodzą, bijąc się w piersi, do twego majestatu... już krew przelać, życie oddać, fortuny poświęcić dla ciebie gotowi...”. Uważa, iż Polska ma szansę wydobycia się z klęsk. Dzięki jej bohaterskiemu zapałowi w królu odezwała się nadzieja i chęć do walki o naród.Wnioskiem wysuwającym się po analizie obu fragmentów „Potopu” jest duża rozbieżność między opiniami tych ludzi. Z jednej strony jest to opinia zdrajcy, a z drugiej patriotki. Zauważalnym znakiem jest postawa narratora wobec obu mówców. Jego sympatia leży po stronie królowej.Jednakże obie opinie są bardzo dobrze uzasadnione. Zachowanie Kmicica w Upicie czy spalenie Wołmontowicz są przykładami lekceważenia i łamania prawa. Za zdaniem Wrzeszczewicza mogą być jeszcze takie wydarzenia jak tumult wywołany przez Zagłobę w Warszawie czy uczty podczas oblężenia Warszawy. Opinię królowej potwierdza powszechny gniew po zaatakowaniu przez Szwedów Częstochowy, wybuch powstania przeciw Szwedom czy postawa Michałko.Tak więc, mimo bardzo wielu wad, jakie naród polski posiada, zasługuje on na lepszy byt, gdyż udowodnił, że w krytycznych sytuacjach jest w stanie powstać i walczyć w słusznej sprawie.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 50% Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza?

ja za to wypracowanie dostalam 4.

Przydatność 75% Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza?

Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu. Potop Henryka Sienkiewicza jest powieścią historyczną z domieszką elementów baśni, eposu i westernu. Jest to przede wszystkim utwór pisany ku pokrzepieniu serc...

Przydatność 85% Jaki obraz Polaków XVII wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Matura 2005

Henryk Sienkiewicz w drugiej części swojej Trylogii przedstawia nam losy Polaków w XVII wieku. Tytuł „Potopu” wziął się z najazdu Szwedów na Polskę, który znany jest jako „potop szwedzki”. Zajmę się analizą dwóch fragmentów tej powieści. Pierwszy, to rozmowa podsłuchana przez Andrzeja Kmicica, w trakcie jego drogi do Częstochowy. Rozmawiają tu ze sobą Weyhard...

Przydatność 80% Obraz Polaków XVII wieku wyłania się z "Potopu" Henryka Sienkiewicza.

Henryk Sienkiewicz w swoim utworze ukazuje w pewien sposób dwa różne obrazy Polaków. Na wstępie utworu autor opisuje upadek moralny społeczeństwa, zdradę, zaprzedanie wrogom przez klasę rządzącą, odstępowanie od władcy, apatię i rezygnację. Później jednak następuje punkt zwrotny – naród się podźwiga i odradza. Nawet Szwedzi są zaskoczeni tą metamorfozą naszego...

Przydatność 65% Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z „Potopu” Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy wypowiedzi Wrzeszczowicza i Marii Ludwiki.

Henryk Sienkiewicz w swojej powieści odwołuje się do wizerunku Polaków. Opisuje ona czasy XVII wieku, kiedy to miał miejsce słynny Potop szwedzki. Rzeczpospolita znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji. Wojska Karola Gustawa zajmowały ważne prowincje naszego kraju. Król Jan Kazimierz patrzył na rozpadającą się Polskę, której kolejne klęski nie były spowodowane potęgą...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji