Treść zadania

Luki22

jak sadzisz czy proces globalizacji jest pozytywnym czy negatywnym procesem uzasadnij swoj sad

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Negatywne :

  - zanik tożsamości narodowej
  - konflikty międzyrasowe
  - - || - międzyetniczne


  Pozytywne:
  Globalizacja może prowadzić do rozszerzenia demokracji na wszystkie państwa świata czy rozwoju nowych formów rządów, a w rezultacie do powstania nowego, pokojowego systemu światowego
  -rozwój międzynarodowego handlu

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 70% Kariery polityczne i awanse społeczne w ujęciu pozytywnym i negatywnym.

Już od początków istnienia człowieka w obecnej formie, jaką jest Homo Sapiens, istniały elity społeczne i kasta rządzących plemieniem. Prawie też od zawsze wszystkie społeczności ludzkie dzieliły się na klasy i warstwy, z których jedne były wyższe, a inne niższe. Jedno plemię napadało na drugie, słabsze, aby zdobyć nowe terytoria dla swojej ludność i przejąć bogactwa....

Przydatność 100% Ucieczka w świat fantazji zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym?

Żyjemy w czasach gdzie wszyscy ludzie są zabiegani, nie mają czasu na zastanowienie, refleksję czy pogrążenie się w świecie marzeń. Moim zdaniem jest to nam potrzebne. Uważam więc, że ucieczka w świat fantazji jest zjawiskiem pozytywnym. Po pierwsze coś takiego pomoże wyluzować się przed ważnym wydarzeniem. Dobrze jest zrelaksować się, na przykład, przed istotnym dla nas...

Przydatność 65% Oceń proces globalizacji

OCEŃ PROCES GLOBALIZACJI: CZY STANOWI ON SZANSĘ, CZY ZAGROŻENIE DLA POLSKI? (TEZA POPARTA ARGUMENTAMI – TRZY ZA LUB PRZECIW). Globalizacja obejmuje różne dziedziny naszego życia, zarówno politycznego, jaki i gospodarczego. Oznacza proces wzrostu zależności i postępującej integracji społecznej państw w skali całego globu. Oficjalnie globalizacja jest zjawiskiem ekonomicznym,...

Przydatność 75% Co to jest globalizacja, przedstaw i omów argumenty przemawiające za procesem globalizacji i przeciw niemu.

GLOBALIZACJA Oficjalnie globalizacja to zjawisko pierwotnie ekonomiczne, łączące się ze zwiększeniem współdziałania i integracji systemów gospodarczych poszczególnych narodów poprzez wzrost handlu międzynarodowego, inwestycji i przepływu kapitału. Ostatnio zjawisko to objęło swym zasięgiem również wymianę kulturową, społeczną i technologiczną, która przekracza granice...

Przydatność 65% Czy proces globalizacji zagraża kulturze narodowej?

Kultura narodowa stanowi o różnorodności i bogactwie kultury. Styl życia i mentalność Polaków kształtowały się przez ponad tysiąc lat. Narodowa kultura rodziła się pod wpływem zarówno tradycji świata łacińskiego, jak i bizantyjskiego - w wyniku dialogu zamieszkujących Polskę narodowości. Polacy chętnie widzieli u siebie innych twórców i interesowali się osiągnięciami...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji