Treść zadania

Sandra1612

Wyznacz standardową niepewność pomiarową z jaką przeprowadzono pomiar powierzchni
koła. Pomiar średnicy koła d=5,4 cm. Pomiaru dokonano przyrządem pomiarowym o
maksymalnym błędzie granicznym Δdmax=0,1. Wynik pomiaru zapisz zgodnie z zasadami
zaokrąglania i zapisywania wyników pomiarów i niepewności pomiarowych. Do obliczeń
możesz wykorzystać dowolną znaną ci metodę.
Zadanie 3
Zakład produkuje kondensatory o określonej pojemności C. Dzienną produkcję zakładu w
wybranym dniu można opisać rozkładem normalnym N(200,2). 200 pF to nominalna
pojemność kondensatora. Ile kondensatorów z partii 10000 sztuk należy odrzucić, jeśli
akceptujemy kondensatory o pojemnościach w przedziale [195,205] pF.
Zadanie 4
Wykonano 5 pomiarów czasu t opadania kulki w pewnej cieczy. Wyniki pomiarów podlegają
błędom przypadkowym o rozkładzie normalnym, przy czym zbiór wszystkich możliwych
wyników pomiaru czasu można opisać odchyleniem standardowym =0,5. Wyznacza na
poziomie ufności 80%, przedział w jakim mieści się wartość średnia pomiaru czasu. Wyniki
pomiarów: 4,1; 3,9; 4,5; 3,8; 4,0. Wynik zapisz zgodnie z zasadami zaokrąglania i
zapisywania wyników pomiarów i niepewności pomiarowych.
Wskazówka: zauważ, że w zadaniu znamy odchylenie standardowe całej populacji.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż to zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

damiancia6 Pomiar wielkości indukowanego napięcia ? Przedmiot: Fizyka / Studia 1 rozwiązanie autor: damiancia6 3.12.2010 (09:58)
~kacha wyznacz gęsteśc cegly ceramicznej o masie 2 kg i wymiarach 25cm x 12,5 cm x 6 Przedmiot: Fizyka / Studia 1 rozwiązanie autor: ~kacha 8.12.2012 (23:23)
sasha11 Wyznacz przyspieszenie ciężarków jeżeli masa bloczka wynosi mb=1kg a Przedmiot: Fizyka / Studia 1 rozwiązanie autor: sasha11 10.12.2013 (16:38)
sasha11 Sformułuj prawo Ohma dla prądu stałego. A) Wyznacz wartość oporu Przedmiot: Fizyka / Studia 1 rozwiązanie autor: sasha11 3.2.2014 (09:33)
~niki00 Wyznacz nacisk na podłogę windy znajdującego sie tam człowieka o masie m. Przedmiot: Fizyka / Studia 1 rozwiązanie autor: ~niki00 18.11.2014 (15:29)

Podobne materiały

Przydatność 50% Błędy pomiarowe

Błędy pomiarowe Ograniczona dokładność narzędzia pomiarowego powoduje, że wskazanie narzędzia różni się od wartości prawdziwej wielkości mierzonej. Różnicę między tymi wartościami nazywa się błędem pomiaru. Błędy dzielimy na: Błędy względne i bezwzględne Błąd bezwzględny D jest różnicą miedzy wynikiem pomiaru x a wartością prawdziwą wielkości...

Przydatność 55% Pomiar rezystancji

Praca w zalączniku

Przydatność 100% Pomiar rezystancji

Biorąc pod uwagę wartości mierzonych rezystancji, można wprowadzić ich podział na: - Oporniki o małych rezystancjach – dokładność ich pomiaru w dużym stopniu zależy od rezystancji styków, przewodów łączeniowych i sił termoelektrycznych. Są to oporniki o wartościach poniżej 1. Takie oporniki muszą być dołączone do obwodu pomiarowego za pomocą czterech zacisków. -...

Przydatność 70% Przyrządy pomiarowe - generatory

Generator to urządzenie służące do wytwarzania przebiegów (drgań) okresowo zmiennych. Generatory pomiarowe to źródła wzorcowych sygnałów wprowadzanych na wejście obiektów badanych. Stosowane są do badania elementów elektronicznych, układów scalonych etc. Generatory dzieli się w zależności od: zakresów częstotliwości generowanych sygnałów: a) częstotliwości...

Przydatność 60% Techniki wytwarzania oraz przyrządy pomiarowe

Narzędzia pomiarowe Narzędzia pomiarowe podzielono na dwie grupy: wzorce miar i przyrządy pomiarowe. Do wzorców miar zalicza się wszystkie narzędzia pomiarowe, które odtwarzają jedną lub wiele znanych wartości danej wielkości, np. przymiary, odważniki, menzury. W przeciwieństwie do wzorców miar przyrządy pomiarowe są wyposażone w przetworniki, które spełniają różne...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji