Treść zadania

damiancia6

Pomiar wielkości indukowanego napięcia ?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne zadania

~Agata Skrocka Pomiar prędkości samochodu jest realizowany na podstawie pomiaru prędkości Przedmiot: Fizyka / Studia 1 rozwiązanie autor: ~Agata Skrocka 23.6.2017 (14:53)
Sandra1612 Wyznacz standardową niepewność pomiarową z jaką przeprowadzono pomiar Przedmiot: Fizyka / Studia 1 rozwiązanie autor: Sandra1612 15.3.2022 (21:09)

Podobne materiały

Przydatność 55% Pomiar rezystancji

Praca w zalączniku

Przydatność 100% Pomiar rezystancji

Biorąc pod uwagę wartości mierzonych rezystancji, można wprowadzić ich podział na: - Oporniki o małych rezystancjach – dokładność ich pomiaru w dużym stopniu zależy od rezystancji styków, przewodów łączeniowych i sił termoelektrycznych. Są to oporniki o wartościach poniżej 1. Takie oporniki muszą być dołączone do obwodu pomiarowego za pomocą czterech zacisków. -...

Przydatność 50% Pomiar świetlności akceleratora.

Pomiar świetlności akceleratora.

W LEP-ie pomiar swietlnosci opiera sie na pomiarze elastycznego rozpraszania e+e- pod malymi katami (rozpraszanie Bhabha). Proces ten idealnie nadaje sie do badania swietlnosci tego typu akceleratorow, poniewaz zachodzi z duzym przekrojem czynnym i jest dobrze opisywany teoretycznie.
Detektory do pomiaru swietlnosci skladaja sie z czesci sluzacej...

Przydatność 50% Pomiar prędkości światła

Prędkość światła jest to prędkość rozchodzenia się fal elektromagnetycznych. Prędkość światła w próżni w swobodnej przestrzeni jest jedną z podstawowych stałych fizycznych. Na podstawie obecnych danych prędkość światła C=299792,5 +/-0,4 km/s. Znaczenie prędkości światła jako stałej fizycznej jest związane z jej niezmienniczością przy zmianie układu odniesienia....

Przydatność 60% Pomiar środowiska wychowawczego

Pomiar efektywności społeczno-wychowawczej stowarzyszenia powinien się opierać na wskaźnikach dotyczących postaw i zachowań personelu stowarzyszenia oraz procentu czynnych członków wybranych placówek. Skala aktywności wychowawczej wg Kamińskiego , odnosząca się do stowarzyszeń uczniowskich, określa że aktywność danej placówki jest niezadowalająca, jeśli jej czynni...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji