Treść zadania

sasha11

Sformułuj prawo Ohma dla prądu stałego.

A) Wyznacz wartość oporu przewodnika w którym płynie prąd o natężeniu 20 mA na skutek przyłożonej do jego końców różnicy potencjałów o wartości 40 mV.

B) Jaką wartość osiągnie natężenie prądu w tym przewodniku i jak zmieni się jego opór jeśli

różnica potencjałów przyłożona do końców tego opornika zostanie zwiększone dwukrotnie ?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

 • antekL1

  Prawo Ohma:
  Napięcie (U) = iloczyn natężenia prądu (J) i oporności (R)

  U = J * R [ piszę J bo duża literka "i" może mylić się z małym L lub "1" ]

  A)
  Z tego wzoru powyżej:

  R = U / J

  Aby podstawić dane z zadania trzeba mA (miliampery) zamienić na ampery:
  20 mA = 0,020 A
  i miliwolty (mV) na wolty:
  40 mV = 0,040 V

  Opór przewodnika wynosi więc:

  R = 0,040 / 0,020 = 2 omy (omy to taka literka duże Omega).

  Jak nabierzesz wprawy to zobaczysz, że można od razu podzielić
  40 / 20 = 2, "mili" i "mili" się skraca.

  Wymiar wyniku: [ R ] = V / A = om (literka duże Omega).

  B)
  Opór - zakładając, że przewodnik się nie rozgrzeje - nie zmieni się.
  Natomiast jeśli do wzoru:

  U = J * R ; czyli J = U / R

  zamiast U podstawimy: U ' = 2 U to dostaniemy: J ' = 2 U / R = 2 J
  czyli natężenie prądu wzrośnie też dwukrotnie (do 2 * 20 = 40 mA).

Podobne zadania

patysia61 Prawo Gaussa Przedmiot: Fizyka / Studia 1 rozwiązanie autor: patysia61 5.5.2011 (11:20)
adampikus5 14.Jak oszacować gęstość planety Ziemia znając prawo powszechnego Przedmiot: Fizyka / Studia 1 rozwiązanie autor: adampikus5 31.1.2012 (17:48)
~kacha wyznacz gęsteśc cegly ceramicznej o masie 2 kg i wymiarach 25cm x 12,5 cm x 6 Przedmiot: Fizyka / Studia 1 rozwiązanie autor: ~kacha 8.12.2012 (23:23)
sasha11 Wyznacz przyspieszenie ciężarków jeżeli masa bloczka wynosi mb=1kg a Przedmiot: Fizyka / Studia 1 rozwiązanie autor: sasha11 10.12.2013 (16:38)
lukaszunkilee Wahadło o masie m i długości l wykonuje w ośrodku pozbawionym oporu drgania Przedmiot: Fizyka / Studia 1 rozwiązanie autor: lukaszunkilee 29.5.2014 (21:37)

Podobne materiały

Przydatność 50% Wyznaczanie oporu właściwego aluminium. Sprawdzenie prawa Ohma.

Sprawozdanie z wyznaczania oporu właściwego aluminium oraz sprawdzenia prawa Ohma. W ZAŁĄCZNIKU.

Przydatność 55% Właściwości sprężyste, Prawo Hooke, Prawo Ohma, Właściwości magnetyczne,

- ciała krystaliczne – których cząsteczki tworzą regularną strukturę. Należy do nich większość metali a także niektóre izolatory. - ciała amorficzne – (np. szkło, wosk) o strukturze wewnetrznej podobnej do cieczy. - polimery – naturalne np. wełna, kauczuk i sztuczne – ciała sztuczne....

Przydatność 50% Obliczanie współczynnika oporu rozłożonego

Określanie błędów maksymalnych pomiaru funkcji złożonej – obliczanie współczynnika oporu rozłożonego (stanowisko nr 2 – wyznaczenie współczynnika oporu rozłożonego ). 1. Wykonujemy pomiary. Dokonujemy pomiaru ciśnienia dynamicznego na U-Rurce Rurce różnice ciśnień dynamicznych na mikromanometrze pochyłym ( lub U-Rurce). Wyniki dla rury gładkiej o...

Przydatność 65% List, w którym wyznacze cele na nowy rok szkolny.

Przysietnica 02.09.2009 Angeliko! Pierwszego września rozpoczęłam nowy rok szkolny. Pamiętam, że jest to dzień szczególny, także z powodu siedemdziesiątej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Wiem, że wtedy wiele dzieci ie mogło...

Przydatność 100% Ruch oporu oraz wyzwolenie Świecia.

Krótki tekst o historii Świecia nad Wisłą

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji