Treść zadania

tritonx100

Dwie cząstki ciała stałego o kształcie zbliżonym do kuli opadającej w tej samej cieczy o gęstości 1100 kg/m3 z przyspieszeniem 2 m/s2 i 3 m/s2 mimo że na obie działa siła wypadkowa tej samej wartości. Gęstość pierwszej cząstki jest dwa razy większa niż gęstość drugiej cząstki. Ile razy różnia się one średnicami?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  Oznaczmy:
  a1 = 2 m/s^2 - przyspieszenie pierwszej cząstki
  a2 = 3 m/s^2 - przyspieszenie drugiej cząstki

  d1 - gęstość pierwszej cząstki ; d2 - gęstość drugiej cząstki ; d1 = 2 d2.

  m1, m2 - masy cząstek;
  r1, r2 - promienie cząstek

  F - siła wypadkowa (różnica sił: ciężkości, wyporu i oporu cieczy)

  Jedynym wyjaśnieniem faktu, że ta sama siła powoduje różne przyspieszenia
  jest różnica MAS cząstek.
  Z II zasady dynamiki mamy równość:

  m1 a1 = F = m2 a2

  Zamiast mas wpisujemy objętość razy gęstość:

  (4/3) pi r1^3 d1 a1 = (4/3) pi r2^3 d2 a2

  Skracamy (4/3) pi, podstawiamy d1 = 2 d2

  r1^3 * 2 d2 * a1 = r2^3 d2 a2 ; skracamy d2, liczymy r1 / r2

  (r1 / r2)^3 = (1/2) a2 / a1 = (1/2) * 3 / 2 = 3 / 4

  Stosunek średnic (pierwsza do drugiej) czyli stosunek promieni wynosi:

  r1 / r2 = pierwiastek_stopnia_3 (3 / 4) = około 0,9

  [ Pierwsza cząstka jest nieco mniejsza ale ma większą masę z powodu d1 = 2 d2.
  Gęstość cieczy jest bez znaczenia. ]
  ======================

  W razie pytań pisz proszę na priv.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 70% Gleby kuli ziemskiej

Gleby kuli ziemskiej

Typ Charakterystyka Główne obszary występowania Przydatność rolnicza

Strefowe

Tundrowe Tworzą się w klimacie subpolarnym, są płytkie i słabo wykształcone ze względu na wieczną marzłoś Pn. krańce Eurazji (od Płw. Kolskiego po Kamczatkę), pn. część Ameryki Pn. (od Alaski po Labrador), wybrzeże Grenlandii Uprawy jęczmienia i...

Przydatność 50% Klimaty kuli ziemskiej

Proszę otworzyć złącznik

Przydatność 70% Klimaty kuli ziemskiej

Cała praca przedstawiona jest w postaci prezentacji multimedialnej, dołączonej jako załącznik ;)

Przydatność 65% Ludność na kuli ziemskiej

Istnieje wiele czynników mających wpływ na liczbę ludności na świecie i w jego poszczególnych częściach. Do najważniejszych z nich należą: wskaźnik przyrostu naturalnego, wskaźnik migracji ludności, kataklizmy i klęski żywiołowe. Liczbę ludności ustala się za pomocą następujących metod: spisów ludności, rejestrów ludności, rachunku prawdopodobieństwa....

Przydatność 80% DWIE OKUPACJE

DWIE OKUPACJE: 28 września 1939r podpisano niemiecko-radziecki traktat o granicach i przyjaźni zmieniający granice miedzy Niemcami i ZSRR uzgodniona w pakcie Ribbentrop-Molotow. Obecni przbiegac miała ona wzdłuż Pisy, Narwi, Bugu i Sanu. -Znaczną cześć ziem zagarniętych przez Niemcy włączono do Rzeszy. Dotyczyło to wojewodztw:poznanskiego, pomorskiego, śląskiego, łódzkiego,...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji