Treść zadania

patishq

- ugrupowania polityczne
- programy polityczne

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  - Komitet Narodowy Polski, Hotel Lambert, Towarzystwo Demokratyczne Polskie i Gromady Ludu Polskiego.

  W drugiej połowie XIX wieku powstał w Polsce ruch ludowy, który początkowo zajęty był walką o poprawę chłopskiej doli i o ziemię, ale już wkrótce zaczął wysuwać programy ekonomiczno-wyborcze.

Rozwiązania

 • kociak95

  Hotel Lambert : Przywódca książe Adam Czartoryski program konserwatywny.. odzyskanie niepodległosci przy pomocy obcych państw { francji i angli ] , wola polska oparta na konstytucji 3 maja

  Gromady Ludu polskiego : przywódca Stanisła Worcell. program odzyskanie niepodległosci w wyniku ogólnonarodowego powstania, zakładało to na celu upaństwowanie ziem i środków produkcji.

  Komitet Lelewelowski - Joachim Lelewel .. program : odzyskanie niepodległosci w wyniku ogólnonarodowanego powstania.

Podobne zadania

supersonka dlaczego dla sredniowiecznego europejczyka wielka schizma byla osobista Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: supersonka 16.5.2010 (12:41)
ada2668 Jaką rolę odegrała Polska emigracja po 2 wojnie światowej Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ada2668 28.3.2011 (18:41)

Podobne materiały

Przydatność 80% Wielka emigracja

Emigracja jest świadomym opószczeniem kraju. Podczas wielkiej emigracji najczęściej wyjeżdżano do Francji: od 9 do 10 tysięcy ludności polskiej. To, że Polacy wybrali Francję było spowodowane przez hasła rewolucyjne "wolność, równość, braterstwo" W czasie emigracji władzę we Francji sprawował Ludwik Filip Orleański. Zabronił on osiedlania się Polakom w Paryżu....

Przydatność 100% Wielka Emigracja

Ruch, który ujawnił się po powstaniu nazwano WIELKA EMIGRACJĄ, ponieważ wielu ludzi emigrowało, jak na rozkaz z miasta wyjechało ok. 30-50.000 ludzi jednocześnie, ziemie polskie opuścili także politycy, rząd, wojsko, droga wielkiej Emigracji prowadziła na zach., Francję i Paryż, który był kolebka rewolucji. Emigranci przechodzili przez tereny Austrii i Prus, gdzie nie witano ich...

Przydatność 60% Wielka Emigracja

Przyczyny emigracji : Po upadku powstania listopadowego wielu jego uczestników z obawy przed represjami cara i w nadziei na kontynuowanie walki udało się na emigracje. Na emigracji widzieli nadzieje na odzyskanie poparcia w powrocie do niepodległości. Ziemie polskie opuscili politycy, rząd, wojsko. Droga wielkiej emigracji prowadziła na zachód: Francję i Paryż, który był...

Przydatność 50% Wielka Emigracja

Emigrację po powstaniu listopadowym poprzedzały 3 fale emigracji politycznej Polaków: po konfederacji barskiej, po wojnie w obronie konstytucji 3 maja i po powstaniu kościuszkowskim Polska emigracja po powstaniu listopadowym wyróżniała się zdecydowanie wśród licznych emigracji, które występowały w Europie w XIX w. Była najliczniejsza - objęła około 8-9 tys. żołnierzy i...

Przydatność 55% Wielka emigracja

Klęska powstania uświadomiła, że nie można prowadzić walki narodowowyzwoleńczej w oparciu tylko i wyłącznie o siły szlacheckie, że trzeba zaangażować wszystkie warstwy społeczne. Na to, że emigrację po powstaniu listopadowym można określić jako wielką emigrację miały wpływ dwa zasadnicze czynniki. Po pierwsze to, że 1831 r, car ogłosił amnestię. Z amnestii tej zostali...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji