Treść zadania

ada2668

Jaką rolę odegrała Polska emigracja po 2 wojnie światowej

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    Po 2 wojnie światowej emigrował rząd Polski , rezydował w Londynie do 1990 r. na uchodztwie , emigrowali by uniknac represji ze strony komunistow.

Rozwiązania

Podobne zadania

madziorasek7 1)polska Kazimierza Wielkiego - Polityka Wewnetrzna Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: madziorasek7 31.3.2010 (11:25)
madziorasek7 Polska kazimierza Wielkiego -Polityka Wewnetrzna Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: madziorasek7 31.3.2010 (11:27)
markra10 powojenna polska Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: markra10 25.4.2010 (11:42)
gosieniek Polska po zjednoczeniu przez Władysława Łokietka Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: gosieniek 27.4.2010 (20:32)
monisia13922 Napisz Referat na temat : "Czy dobrze , że Polska przeprowadziła reformy Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: monisia13922 28.4.2010 (21:29)

Podobne materiały

Przydatność 50% Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec „zimnej wojny” i ZSRR w latach 1945-1950

Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec „zimnej wojny” i ZSRR w latach 1945-1950 Koniec II wojny światowej zastał setki tysięcy Polaków poza granicami „wyzwolonego” przez Armię Czerwoną kraju. Ogromną część z nich stanowiła elita intelektualna i polityczna II RP tworząca emigracyjne stronnictwa polityczne i rząd na wychodźstwie, które ostatecznie, w wyniku wojennych...

Przydatność 60% Emigracja

Emigracja Z roku na rok coraz więcej ludzi wyjeżdża za granicę. O tym coraz częściej zauważalnym zjawiskiem rozmawiałem z Joanną (…). -Polacy coraz częściej wyjeżdżają za granicę. Czy w Polsce jest już tak źle? -Uważam, że w Polsce nie jest wcale tak tragicznie. Jednak ludzie wolą wyjechać, by zarabiać więcej niż w Polsce. Przez to rozwija się gospodarka innych...

Przydatność 75% Polska w XVIIw - wojny

Celem mojej pracy jest przedstawienie bilansu wojen polskich w XVI i XVII wieku. Wojny te przedstawię w kolejności rzeczowej. Polska w tym czasie była zaangażowana głównie w wojny ze Szwecją i Rosją, a także z Kozakami. Podczas tych walk granica kraju zmieniała się często. Terytorium Korony rozciągało się od Inflant na północy do niemalże Morza Czarnego na...

Przydatność 65% Polska podczas II wojny światowej.

SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ Podział ziem polskich: - traktat o granicach i przyjaźni między ZSRR a Niemcami - korekta ustaleń z układu Ribbentrop - Mołotow: ostatecznie granica przesunięta na linię Narew-Pisa-Bug-San (28.09.1939). - Ostatecznie w 1039 Niemcy zajęli 48.5% terytorium z 20 mln ludności, ZSRR 50% terytorium z 14.3 mln ludzi. - do Rzeszy: woj....

Przydatność 60% Polska podczas I Wojny Światowej

I Wojna Światowa wybuchła w 1914 r. i trwała przez cztery lata do roku 1918. Momentem zapalnym stało się zamordowanie w 1914r. w Sarajewie arcyksięcia Ferdynanda. Narastające konflikty między mocarstwami na świecie miały rozstrzygnąć się zbrojnie. Państwa, które ówcześnie były zaborcami Polski: Austro-Węgry, Rosja i Niemcy, znalazły się we wrogich sobie blokach...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji