Treść zadania

supersonka

dlaczego dla sredniowiecznego europejczyka wielka schizma byla osobista tragedią?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    Termin Wielka Schizma odnosi się do dwóch głównych wydarzeń w historii chrześcijaństwa: podział między Wschodniej (prawosławny) i Zachodniej (Roman) kościoły, a okres (1378 - 1417), podczas którego zachodniej kościoła miał dwóch pierwszych, a potem trzy linie papieży.
    Wielka schizma w 1054 roku miała zasadnicze znaczenie dla Cesarstwa Bizantyjskiego. Państwo było wtedy u szczytu swej średniowiecznej potęgi i obejmowało obszar od Gruzji i Armenii po Bałkany i południową Italię. Podział na chrześcijaństwo rzymskokatolickie i grekokatolickie osłabił pozycję Konstantynopola jako ośrodka kulturalnego i politycznego. Od XI wieku Cesarstwo Bizantyjskie, ale także arabskie kalifaty, zagrożone były przez ekspansję Turków Seldżuckich, zajmujących Azję Mniejszą i obszary Lewantu. Najważniejszym ośrodkiem politycznym i kulturowym Arabów i świata muzułmańskiego stał się - do czwartej krucjaty w pierwszych latach XIII wieku - Egipt. Tymczasem posiadłości Cesarstwa Bizantyjskiego zagrożone były też przez najazdy Normanów na Italię i Grecję. W 1095 roku cesarz Aleksy I wystosował apel do papieża Urbana II o pomoc dla wschodniego chrześcijaństwa, co poskutkowało zwołaniem pierwszej wyprawy krzyżowej. Choć Cesarstwo Bizantyjskie ponosiło szkody na skutek krucjat, wzbogacało się na skutek otwarcia wraz z wyprawami krzyżowymi nowych szlaków handlowych. Niemniej to właśnie czwarta krucjata przyczyniła się do pierwszego upadku Cesarstwa Bizantyjskiego. Cesarz Aleksy IV, nie wywiązawszy się ze zobowiązań finansowych wobec krzyżowców, popadł z nimi w konflikt zakończony zdobyciem i splądrowaniem Konstantynopola przez zachodnioeuropejskie rycerstwo. Przywódcy czwartej krucjaty na gruzach Bizancjum ustanowili nowe Cesarstwo Łacińskie. Tradycja bizantyjska przetrwała jednak dzięki ucieczce przedstawicieli dawnej dynastii do Nicei. W 1261 roku Cesarstwo Łacińskie w tym kształcie upadło co umożliwiło powrót do Konstantynopola dziedziców cesarzy Bizancjum. Państwo było jednak niezmiernie słabe i scalane jedynie poprzez tradycję prawosławia i instytucję patriarchy Konstantynopola. Cesarzowie Bizantyjscy zwracali się o pomoc do papiestwa z obietnicą ponownego zjednoczenia chrześcijaństwa. Cesarstwo Bizantyjskie ostatecznie upadło pod naporem Turków w 1453 roku a ostatnim cesarzem był Konstantyn IX. Podobnie kultura arabska uległa wpływom Turków Osmańskich i dawne kalifaty w rejonie Morza Śródziemnego zostały im stopniowo podporządkowane. Jednocześnie islam stał się religią obowiązująca w Imperium Osmańskim. Panowanie kalifów w Hiszpanii zakończyło się ostatecznie w 1492 roku na skutek rekonkwisty.

Rozwiązania

Podobne zadania

madzia020892 dlaczego oświecenie to wiek rozumu Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: madzia020892 9.4.2010 (16:58)
ewcik36 dlaczego Grecja nie stworzyła scentralizowanego państwa Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ewcik36 18.4.2010 (21:08)
ewcik36 dlaczego obalono monarchię i utworzono republikę rzymską Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ewcik36 18.4.2010 (23:04)
ewcik36 Rozwój sredniowiecznego szkolnictwa? Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: ewcik36 4.5.2010 (13:00)
patishq Wielka Emigracja Popowstaniowa Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: patishq 22.5.2010 (19:48)

Podobne materiały

Przydatność 50% Porwanie papieża- wielka schizma

Porwanie papieża Podstawą tego najdłuższego w dziejach Kościoła konfliktu był konflikt pomiędzy królem Francji, Filipem IV Pięknym a papieżem Bonifacym VIII (właściwie Benedetto Gaetani). Król za wszelką cenę dążył do podporządkowania sobie papiestwa, na co nie mógł wyrazić zgody ten drugi. W dodatku Bonifacy VIII wydał bullę, w której zabraniał nakładania...

Przydatność 60% Schizma Wschodnia

Rozłam z Kościołem wschodnim - rok 1054 Fakty i daty 395 - podział cesarstwa rzymskiego na wschodnie i zachodnie 476 - upadek cesarstwa zachodniego 484 - 518 - schizma Akacjusza 863 - 867 - schizma Focjusza 867 - encyklika Focjusza na temat Filioque 16 lipca 1054 - kardynal Humbert składa na ołtarzu bazyliki Hagia Sophia bullę eks-komunikującą Michala Cerulariusza. Ów...

Przydatność 55% SCHIZMA WSCHODNIA

Stając u progu trzeciego tysiąclecia patrzymy wstecz, na minione drugie tysiąclecie. Robimy to w szczególności przez pryzmat znaczących wydarzeń, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, jakie miały miejsce także w Kościele Powszechnym. Jest ich wiele. Długo można by je wymieniać. Papież Jan Paweł II wielokrotnie wskazywał na konieczność rozliczenia tego tysiąclecia, zarówno...

Przydatność 65% Kultura Osobista

Czy nie zastanawialiście się nigdy na tym, dlaczego tak wiele młodych osób w dzisiejszych czasach stało się niekulturalnymi? Sądzę, ze robią one to zawyżenia własnej wartości, bo przecież przekleństwo, spluniecie na chodnik, czy inna odrażająca rzecz to niemały wyczyn. Pragnę teraz odpowiedzieć na pytanie, „Czym jest kultura osobista?". Jest to swoisty sposób...

Przydatność 75% Służebność osobista

Zgodnie z artykułem 285 Kodeksu Cywilnego, służebności są grupą ograniczonych praw rzeczowych, obciążających wyłącznie nieruchomości. Występują one najczęściej w stosunkach sąsiedzkich. Służebności polegają na obciążeniu nieruchomości w określonym zakresie lub przez osobę uprawnioną. W innym pojęciu jest to również ograniczenie właściciela danej nieruchomości w...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji