Treść zadania

Olcia991

Znaczenie genetyki we współczesnym życiu :
medycyna, biotechnologia i żywność .

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  żywność: tworzenie nowych odmian odpornych na szkodliwe warunki środowiska,
  hodowanie roślin i ziwerzat w kierunku pożądanym dla człowieka, np. duże owoce, niskie drzewa, szybko owocujące odmiany i duzy przyrost masy, odporność na choroby

  medycyna: zastępowania genu zmutowanego przez normalny w genomie człowieka,
  prowadzenie poradnictwa prenatalnego,
  genetyka atakujących człowieka wirusów i bakterii w celu tworzenia szczepionek oraz leków,
  produkowanie hormonów (np. insuliny),
  stosowanie terapii genowej.

Rozwiązania

Podobne zadania

moniaGNR Genetyka Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: moniaGNR 7.4.2010 (20:09)
madzius1991 Genetyka Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: madzius1991 22.9.2010 (12:19)
Kamill331 GENETYKA PROSZE DLAMNIE TO KOSZMAR POMOCY Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Kamill331 5.11.2010 (19:09)
mloda13210 genetyka molekularna: 1.określ jak jest zbudowany nukleotyd w RNA i Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: mloda13210 14.12.2010 (17:06)
arleta4 genetyka czxłowieka Przedmiot: Biologia / Liceum 2 rozwiązania autor: arleta4 14.1.2011 (20:31)

Podobne materiały

Przydatność 50% Genetyka

Mutacje genowe Monoploidia, poliploidia.triploidia, tetraploidia, euploidia- są śmiertelne. Aneuploidia- związane są ze zmianą liczby chromosomów w poj. Parach homologicznych Monosonia lub trisomia Podwojna monosomia (2n-1-1) Podwójna trisomia (2n+1+1) Brak lub nadmiar obu chromosomów Nullisomia (2n-2) Tetrasomia (2n+2) Deficjencja – utrata końcowego fragmentu chromosomu...

Przydatność 75% Genetyka

Wszyscy dobrze wiemy, ze dzieci są w mniejszym lub większym stopniu podobne do swoich rodziców, dziadków i rodzeństwa, ale czy można przewidzieć jak będą wyglądały kolejne pokolenia? Odpowiedzi, przynajmniej częściowej, mogą udzielić nam naukowcy badający procesy dziedziczenia, czyli genetycy. Kiedy mówimy „ta cecha charakteryzuje wszystkich członków rodziny” albo...

Przydatność 50% Genetyka

Część materiału z genetyki - II rok AGR na AR (6 kolumn, czcionka 5, verdana, 1,5 strony A4)

Przydatność 50% Genetyka

INFORMACJA GENETYCZNA, informacja dziedziczna, informacja zapisana w DNA za pomocą kodu genetycznego, dotycząca struktury białek oraz różnych rodzajów RNA; stanowi sumę informacji wszystkich genów organizmu, jest powielana w procesie replikacji DNA. Substancją genetyczną jest DNA Od bardzo dawna ludzie zdawali sobie sprawę, że powstawanie nowych organizmów związane jest ze...

Przydatność 100% Genetyka

INFORMACJA GENETYCZNA, informacja dziedziczna, informacja zapisana w DNA za pomocą kodu genetycznego, dotycząca struktury białek oraz różnych rodzajów RNA; stanowi sumę informacji wszystkich genów organizmu, jest powielana w procesie replikacji DNA. Substancją genetyczną jest DNA Od bardzo dawna ludzie zdawali sobie sprawę, że powstawanie nowych organizmów związane jest ze...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji