Treść zadania

arleta4

genetyka czxłowieka

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Człowiek podlega tym samym prawom dziedziczenia, co inne organizmy. Niektóre cechy człowieka dziedziczone są jednogenowo, znacznie jednak więcej dziedziczonych jest wielogenowo. Badania genetyczne pozwoliły poznać sposób dziedziczenia wielu cech fizycznych, fizjologicznych i biochemicznych człowieka, np. dziedziczenie barwy oczu, włosów, skóry, dziedziczenie rysów twarzy, w tym kształtu uszu, nosa, oczu, dziedziczenie grupy krwi.

Rozwiązania

 • dziobak

  Człowiek posiada 46 chromosomów w tym 23 pary. 23 para to chromosomy płciowe (allosomy), a pozostałe pary czyli 22 pary to chromosomy somatyczne (autosomy). Genetyka człowieka jest bardzo podobna do genetyki innych gatunków. Genetyka człowieka podobnie jak u innych organizmów opiera się w dużej mierze na odkryciach Grzegorza Mendla , a także na jego dwóch prawach :
  1 Prawo czystości gamet - W gametach ( komórkach rozrodczych) występuje zawsze tylko jeden allel danego genu .
  2 Cechy organizmu dziedziczą się niezależnie o siebie.
  Dzięki genetyce wiemy o chorobach genetycznych człowieka i innych organizmów, a także pracujemy nad transgenicznymi organizmami i biotechnologią. pozdrawiam

Podobne zadania

moniaGNR Genetyka Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: moniaGNR 7.4.2010 (20:09)
Olcia991 Genetyka Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Olcia991 8.4.2010 (20:18)
madzius1991 Genetyka Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: madzius1991 22.9.2010 (12:19)
Kamill331 GENETYKA PROSZE DLAMNIE TO KOSZMAR POMOCY Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Kamill331 5.11.2010 (19:09)
mloda13210 genetyka molekularna: 1.określ jak jest zbudowany nukleotyd w RNA i Przedmiot: Biologia / Liceum 1 rozwiązanie autor: mloda13210 14.12.2010 (17:06)

Podobne materiały

Przydatność 50% Genetyka

Mutacje genowe Monoploidia, poliploidia.triploidia, tetraploidia, euploidia- są śmiertelne. Aneuploidia- związane są ze zmianą liczby chromosomów w poj. Parach homologicznych Monosonia lub trisomia Podwojna monosomia (2n-1-1) Podwójna trisomia (2n+1+1) Brak lub nadmiar obu chromosomów Nullisomia (2n-2) Tetrasomia (2n+2) Deficjencja – utrata końcowego fragmentu chromosomu...

Przydatność 75% Genetyka

Wszyscy dobrze wiemy, ze dzieci są w mniejszym lub większym stopniu podobne do swoich rodziców, dziadków i rodzeństwa, ale czy można przewidzieć jak będą wyglądały kolejne pokolenia? Odpowiedzi, przynajmniej częściowej, mogą udzielić nam naukowcy badający procesy dziedziczenia, czyli genetycy. Kiedy mówimy „ta cecha charakteryzuje wszystkich członków rodziny” albo...

Przydatność 50% Genetyka

Część materiału z genetyki - II rok AGR na AR (6 kolumn, czcionka 5, verdana, 1,5 strony A4)

Przydatność 50% Genetyka

INFORMACJA GENETYCZNA, informacja dziedziczna, informacja zapisana w DNA za pomocą kodu genetycznego, dotycząca struktury białek oraz różnych rodzajów RNA; stanowi sumę informacji wszystkich genów organizmu, jest powielana w procesie replikacji DNA. Substancją genetyczną jest DNA Od bardzo dawna ludzie zdawali sobie sprawę, że powstawanie nowych organizmów związane jest ze...

Przydatność 100% Genetyka

INFORMACJA GENETYCZNA, informacja dziedziczna, informacja zapisana w DNA za pomocą kodu genetycznego, dotycząca struktury białek oraz różnych rodzajów RNA; stanowi sumę informacji wszystkich genów organizmu, jest powielana w procesie replikacji DNA. Substancją genetyczną jest DNA Od bardzo dawna ludzie zdawali sobie sprawę, że powstawanie nowych organizmów związane jest ze...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji