AS123, 19 lat

51 punktów

z nami od 2 kwietnia 2021 roku

24 zadań

Pytania: AS123

Pytanie Odpowiedzi Data utworzenia
1. Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f określonej w przedziale 1 3 dni temu (16:33)
2. Funkcja f jest rosnąca w przedziale: a) tylko w przedziale <4,5) b) w 1 3 dni temu (12:45)
3. Punkt P(1, 3m-3) należy do wykresu funkcji f(x)= -5x^+11. Zatem m=.... 1 4 dni temu (20:01)
4. Funkcja f jest rosnąca w przedziale : 1 4 dni temu (17:57)
5. Funkcja jest opisana za pomocą tabelki w załączniku Wskaż zdanie 1 4 dni temu (17:24)
6. Wykres funkcji h(x)= 12-x / 6+x , gdzie x jest różne od -6, przecina oś OY w 1 4 dni temu (16:36)
7. Wyznacz zbiór wartości funkcji Wykres z załączniku 1 5 dni temu (14:34)
8. Napisz wzory sumaryczne produktów reakcji związków chemicznych z wodą, 1 8.4.2021 (15:16)
9. Zadanie w załączniku 1 8.4.2021 (15:11)
10. Zaprojektowano i przeprowadzono doświadczenia chemiczne, w wyniku których 1 6.4.2021 (14:17)
11. Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji chemicznych, które 1 6.4.2021 (12:54)
12. Napisz wzory sumaryczne produktów reakcji związków chemicznych z wodą, 1 5.4.2021 (12:02)
13. Zaznacz wszystkie właściwości wodorotlenku sodu: 1) ciecz 2) substancja 1 5.4.2021 (11:58)
14. Zadanie1: Zaznacz produkt/produkty reakcji roztwarzania sodu w wodzie 1) 1 5.4.2021 (11:50)
15. Zadanie 1 1) Napisz wzór sumaryczny tlenku w którym siarka ma 1 3.4.2021 (18:54)
16. W którym szeregu wszystkie tlenki reagują z wodą: 1) CaO, MgO, CuO, 1 3.4.2021 (18:40)
17. Zad.1 Zaznacz wszystkie tlenki zasadowe: K2O, NO2, SiO2, SO2, CaO, Al2O3, SO3, 1 3.4.2021 (18:33)
18. Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne, podaj typ reakcji 1 3.4.2021 (18:32)
19. Podaj nazwy systematyczne wymienionych związków chemicznych i określ ich 1 3.4.2021 (18:32)
20. Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji chemicznych, które 1 3.4.2021 (18:29)

Strona: 1 2 Następna