Treść zadania

AS123

Na podstawie danych zamieszczonych poniżej wykonaj polecenia
a) zsumuj miesięczne dochody czteroosobowej rodziny Kowalskich, a następnie oblicz strukturę tych dochodów
-pensja mamy (nauczycielki) : 2100 zł , %
-pensja taty(kierownika regionalnego): 3200 zł, %
-dochody najstarszego dziecka: 250zł, %
-odsetki z lokat bankowych: 150zł, %
Razem: , 100%
b) sporządź diagram kołowy przedstawiający strukturę dochodów państwa Kowalskich
c) napisz które dochody mają największe znaczenie w przedstawionym budżecie domowym
d) zsumuj miesięczne wydatki rodziny i oblicz ich strukturę
-żywność: 1700zł, %
-użytkowanie mieszkania i opłaty za energię: 700zł, %
-prowadzenie gospodarstwa domowego i jego wyposażenie: 500zł, %
-odzież i obuwie: 300zł, %
-telefony: 300zł, %
-czesne za studia starszego dziecka: 450zł, %
-transport: 100zł, %
-użytkowanie samochodu: 300zł, %
-inne wydatki: 550zł, %
Razem: , 100%
e)Napisz jaką nadwyżkę wykazuje w ciągu miesiąca przedstawiony budżet domowy
f)podaj trzy rodzaje wydatków najbardziej obciążających budżet domowy rodziny Kowalskich
g) Rodzinie Kowalskich powodzi się dobrze więc starszy syn zaproponował rodzicom zmianę samochodu uzgodniono, że auto powinno być nowe na gwarancji za użytkowany dotychczas samochód właściciel komisu zgodzi się zapłacić 13000 zł a na lokatach bankowych rodzina miała 33000 zł wymarzone auto kosztowało 85000 zł na brakującą sumę czyli 39000 zł bank zaproponował korzystny kredyt dewizowy w euro na 6 lat stała miesięczna rata w przeliczeniu na złotówki ma wynosić około 650 zł po dokonaniu odpowiednich obliczeń napisz czy rodzinę Kowalskich stać na kupno nowego samochodu, odpowiedź uzasadnij

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 2 0

    Nikt przy zdrowych zmysłach nie bierze kredytu w dewizach ze względu na ryzyko kursowe.
    W zadaniu Państwo Kowalscy mają mieć stałą ratę w wys. ok 650 zł. Ponieważ nadwyżka budżetu domowego wynosi 750 zł możemy powiedzieć, że stać ich na kupno samochodu.
    750 - 650 = 100, pozostanie im jeszcze ok 100 zł wolnych środków

    Załączniki

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 70% Tadeusz Zawadzki "Zośka" - charakterystyka na podstawie informacji zamieszczonych w podręczniku.

Tadeusz Zawadzki pseudonim "Zośka", "Kajman". Syn prof. Zawadzkiegoi działaczki społecznej, miał siostrę Hankę, mieszkał w Warszawie. Ukończył gimnazjum im. S. Batorego. Członek drużyny harcerskiej Buki, podczas okupacji należał kolejno do PLANU, później do Wawra, a na końcu do GS SzSz gdzie zginął w akcji pod Sieczchami. Obdarzony dziewczącą urodą...

Przydatność 100% Na podstawie zamieszczonych fragmentów „ Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego wykaż wpływ impresjonizmu na poetykę powieści i konstrukcję psychiczną głównego bohatera

„ Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego są powieścią, która powstała w Młodej Polsce. Głównym bohaterem utworu jest doktor Tomasz Judym. Jest to młody chirurg, idealista, posiadający niezłomną wolę i silny charakter, stawiający na pierwszym miejscu dobro ludzi najuboższych. W powyższych fragmentach „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego występuje rozbudowany opis...

Przydatność 70% Na podstawie zamieszczonych fragmentów pisarzy starożytnych i nowożytnych, wiedzy z kultury antycznej oraz treści zamieszczonych w materiale ikonograficznym, przedstaw zarys mitu o Prometeuszu jego symbolikę i wyjaśnij, w czym tkwi fenomen niesłabn

Prometeusz, syn Japeta i nimfy Klimenie, należał do pokolenia tytanów. Miał trzech braci:, Atlasa, Epimeteusza i Menojtiosa. Prometeusz stworzył człowieka ulepiwszy go z gliny pomieszanej ze łzami. Duszę dał mu z ognia niebieskiego, którego parę iskier ukradł z rydwanu słońca. Prometeusz nauczył ludzi m.in. matematyki, budownictwa, medycyny, rolnictwa, wytopu żelaza. Nie...

Przydatność 75% Polecenia systemu Linux

Najbardziej użyteczne i popularne polecenia Linuxa, główne cechy charakterystyczne Linuxa

Przydatność 60% Na podstawie zamieszczonych fragmentów tekstów (Jana Kochanowskiego Pieśń XIX i Giovanniego Mirandoli) oraz własnej wiedzy o epoce określ renesansowe poglądy na miejsce człowieka we wszechświecie i społeczeństwie

1. Giovanni Mirandola O godności człowieka (fragment) Otóż wydaje mi się, że teraz wreszcie zrozumiałem, dlaczego najbardziej szczęśliwą i najbardziej godną wszelkiej czci istotą jest człowiek i czemu zawdzięcza on swą niezwykłą sytuację i wybrany los we wszechświecie, którego zazdroszczą mu nie tylko zwierzęta, ale nawet gwiazdy i duchy ponadświatowe. (...) O jakże...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji