AS123, 20 lat

23 punkty

z nami od 2 kwietnia 2021 roku

49 zadań

Pytania: AS123

Pytanie Odpowiedzi Data utworzenia
1. Czy ma ktoś zdjęcie sprawdzianu z geografii klasa 2 liceum - dział iv 0 6 dni temu (08:39)
2. Pogrupuj podane niżej dochody w zależności od źródła ich pozyskiwania na: 1 4.1.2022 (13:27)
3. Pogrupuj następujące wydatki na konsumpcyjne i inwestycyjne w gospodarstwie 1 4.1.2022 (13:18)
4. Rozwiąż zadania w załączniku z przedsiębiorczości 1 3.1.2022 (19:24)
5. Uzupełnij tabelę w załączniku 1 3.1.2022 (11:32)
6. Na podstawie danych zamieszczonych poniżej wykonaj polecenia a) zsumuj 1 20.12.2021 (12:05)
7. b) oblicz ile gramów tlenku fosforu v można otrzymać w wyniku całkowitego 0 15.12.2021 (18:48)
8. Punkt B=(1,1) należy do wykresu funkcji h, gdzie h(x)=f(x+2)-3 wyznacz 0 10.12.2021 (19:18)
9. 1. Dany jest wzór funkcji f i wektora v: f(x)=-3x+2, v=[-5,0] Wyznacz wzór 1 8.12.2021 (22:26)
10. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f Narysuj wykres funkcji 0 8.12.2021 (17:29)
11. 1. Wyznacz wzór funkcji g, której wykres otrzymano po przesunięciu 1 8.12.2021 (17:23)
12. Rozwiąż zadanie 1 7.12.2021 (17:23)
13. Przeczytaj podane zadania i określ czy należą one do kompetencji Miejskiego 1 29.11.2021 (12:29)
14. Rozwiąż zadanie w załączniku 1 10.11.2021 (22:43)
15. Proszę o rozwiązanie zadania z chemii 1 24.10.2021 (15:14)
16. proszę o szybkie rozwiązanie zadań z geografii 0 7.10.2021 (18:50)
17. Przygotuj mowę na temat: gdybyś mógł spotkać dowolną postać 0 21.5.2021 (13:01)
18. Wykres funkcji liniowej f(x)=(m-3)x+9-m przecina oś OX w punkcie P(5,0) 2 19.5.2021 (14:27)
19. Oblicz okres obrotu satelity umieszczonego na orbicie o wysokości równej 2 1 26.4.2021 (15:12)
20. Zadanie 1: Napisz wzory sumaryczne następujących wodorków a) 1 20.4.2021 (15:59)

Strona: 1 2 3 Następna