Treść zadania

iwonawitekd

wedrówka kropli wody w przyrodzie

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    kropla spada na ziemie wsiąka i w końcu dolatuje do zbiornika wodnego które pod wpływem słońca paruje i kropla w postaci pary leci do góry tworzy chmury i spada z powrotem na ziemie w postaci deszczu

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 60% Obieg wody w przyrodzie.

Wstęp Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na ziemi, a zarazem związkiem podstawowym decydującym o życiu organizmów w tym i człowieka. Woda wchodzi w skład organizmów, pełni funkcję środowiska życia (ryby), jest składnikiem pożywienia oraz umożliwia przemianę materii. W warunkach naturalnych woda występuje w 3 stanach skupienia: ·...

Przydatność 50% Obieg wody w przyrodzie

Woda jest nieomal synonimem życia. Wszędzie na Ziemi, gdzie tylko jest woda, poczynając od lodowatych wód pod biegunami, a na gorących źródłach kończąc, znajdują się istoty żywe. Także na odwrót: gdzie nie ma wody, nie ma i życia. Każda żywa istota posiada w swoim składzie wodę. Niektóre stworzenia morskie mają ciało ukształtowane prawie wyłącznie z wody, jak na...

Przydatność 70% Występowanie wody w przyrodzie

Woda należy do substancji najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie. Występuje ona na naszym globie w trzech stanach skupienia: ciekłym, stałym i gazowym. Z ogólnej powierzchni kuli ziemskiej, wynoszącej 510 mln km2, przeszło 2/3 pokrywa woda. Woda oceanów, mórz, jezior i rzek oraz woda zawarta w glebie i organizmach żywych wyparowuje do atmosfery, gdzie gromadzi się w postaci...

Przydatność 60% Obieg wody w przyrodzie

Woda – H2O, związek tlenu z wodorem. Ze względu na ogromne rozpowrzechnienie i niezmiernie ważną rolę odgrywaną w przyrodzie, można ją uznać za najważniejszy związek chemiczny. Jest to ciecz bezbarwna, bezwonna i pozbawiona smaku. Większość występującej w przyrodzie wody jest „słona” (około 97%), to znaczy, że zawiera dużo rozpuszczalnych soli, głównie chlorku sodu....

Przydatność 75% Obieg wody w przyrodzie

Pod wpływem ciepła słonecznego powierzchnia mórz i oceanów nieustannie paruje. Woda zmienia stan skupienia i masy pary wodnej mieszają się z powietrzem. Przy dostatecznie dużej wilgotności powietrza następuje skraplanie pary wodnej do postaci małych kropelek, które grupują się w widoczne skupienia – chmury. W wyniku ochładzania na niewielkich wysokościach powietrza...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji