Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.

Treść zadania

TuUsiaa14

Napisz życiorys o Janie Kochanowskim

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  Dokładna data urodzenia Jana Kochanowskiego nie jest znana. Napis na nagrobku poety w Zwoleniu głosi, że poeta zmarł 22 sierpnia 1584 roku w wieku 54 lat, urodził się więc najprawdopodobniej w 1530 roku. Jednak jego biografia, pochodząca z 1612 roku informuje, że autor Odprawy posłów greckich urodził się w Sycynie w 1532 roku. Z kolei dzieło Stanisława Niegoszewskiego Ad Petrum Miscovium... Epigrammata Ioanni Kochanovio... z 1584 podaje, że Kochanowski zmarł mając 42 lata. Według Janusza Pelca najprawdopodobniejszą z tych dat jest jednak 1530 rok.

  Ojcem Jana był Piotr Kochanowski, średniozamożny ziemianin, który najpierw pełnił rolę komornika radomskiego, a później sędziego sandomierskiego. Matką poety była Anna Białaczowska, która w Dworzaninie polskim Łukasza Górnickiego została scharakteryzowana jako stateczna pani i bardzo trefna. Poeta miał rodzeństwo – Kaspra, Piotra, Mikołaja, Andrzeja, Jakuba, Stanisława, oraz Katarzynę, Elżbietę, Annę i Jadwigę, a także rodzeństwo przyrodnie (pierwszą żoną ojca była Zofia, córka Jana Zasady) – Druzjannę i Stanisława (zwanego "pierwszym" ze względu na wiek). Ojciec Jana Kochanowskiego zmarł w 1547 roku.

  Wysoki poziom intelektualny panujący w domu rodzinnym prawdopodobnie wpłynął na fakt, że zainteresowania literackie wykazywał nie tylko Jan Kochanowski, ale i jego młodsi bracia: Mikołaj i Andrzej. Pod tym względem dom Kochanowskich wyróżniał się na tle okolicznej szlachty

Rozwiązania

 • userphoto

  Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku w Sycynie (koło Zwolenia), a zmarł 22 sierpnia 1584 w Lublinie.
  Pochodził ze szlacheckiej rodziny Kochanowskich herbu Korwin, był synem Piotra Kochanowskiego, sędziego ziemskiego sandomierskiego i Anny Białaczowskiej herbu Odrowąż.

  Jan Kochanowski studia rozpoczął na Akademii Krakowskiej w 1544. W latach 1547-1550 mógł studiować w którymś z uniwersytetów niemieckich, bądź też przebywać na jednym z dworów magnackich. W latach 1551-1552 studiował na uniwersytecie w Królewcu, skąd wyjechał do Włoch, do Padwy. Na tamtejszym uniwersytecie zetknął się z takimi umysłami jak Francesco Robortelo, jak i ze studiującymi tam Polakami: Łukaszem Górnickim, Andrzejem Trzecieskim i Andrzejem Patrycym Nideckim. Na uniwersytecie padewskim został nawet konsyliarzem nacji polskiej, tocząc spór o samodzielność z żakami niemieckimi. Studia, podróże i kontakty z uczonymi i humanistami dały Kochanowskiemu wiedzę filologiczną, humanistyczną oraz ogładę i wprawę literacką.
  Pisał Kochanowski już we Włoszech drobne utwory po łacinie. W tamtym okresie powstała także Pieśń XXV (Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary).

  W latach 1555-1556 Jan Kochanowski przebywał ponownie w Królewcu na dworze arcyksięcia Albrechta Hohenzollerna, by następnie w latach 1556-1559 odbyć dwie kolejne podróże do Włoch. Stamtąd drogą poprzez Francję (gdzie zetknął się z Ronsardem) i Niemcy wrócił już na stałe do Polski.

  Kochanowski przebywał w kraju na dworach, m.in. Tarnowskich, Tęczyńskich i Jana Firleja oraz biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego. Dzięki poparciu podkanclerzego koronnego Piotra Myszkowskiego dostał się na dwór Zygmunta Augusta, gdzie ok. 1564 r. mianowano go sekretarzem królewskim. Dzięki Myszkowskiemu dostał też prebendy kościelne: probostwo poznańskie i zwoleńskie.

  Jan Kochanowski służył królowi podczas burzliwych sejmów, zajmował się działaniami politycznymi, czego ślady widać w jego utworach. W 1567 towarzyszył królowi w wyprawie radoszkowickiej, będącej próbą demonstracji zbrojnej przeciwko Rosji. Oddał znaczne usługi w trakcie przygotowań do wyprawy na Moskwę w 1568 r.

  Przy dworze Zygmunta II Augusta służył do 1574 r. Opisywał ważne dla Rzeczypospolitej wydarzenia, w tym hołd pruski księcia Albrechta II Fryderyka Hohenzollerna u stóp Zygmunta II Augusta, unię Korony i Litwy (1569).

  Po śmierci Zygmunta Augusta Kochanowski był zwolennikiem Henryka Walezego, którego elekcję podpisał, uczestniczył też w jego koronacji w katedrze wawelskiej w 1573. Po ucieczce króla wycofał się z życia dworskiego. Na dwór królewski już nie wrócił, choć popierał Stefana Batorego; brał udział w sejmie elekcyjnym i zyskał łaski kanclerza Jana Zamoyskiego.

  Jan kochanowski osiedlił się w 1574 roku w odziedziczonym po ojcu majątku w Czarnolesie (Czarnym Lesie). W 1575 r. poślubił Dorotę Podlodowską herbu Janina, z którą miał sześć córek (trzy zmarły w dzieciństwie) oraz syna (urodził się już po nagłej śmierci Jana). Kochanowski pędził w Czarnolesie bukoliczny żywot ziemianina. W maju 1575 wziął udział w zjeździe szlacheckim w Stężycy, który obradował nad wyborem nowego władcy. W listopadzie tego roku wygłosił przemówienie na polu elekcyjnym pod Warszawą.

  W tym okresie powstała "Odprawa posłów greckich", a wkrótce po niej parafraza "Psałterz Dawidów" (1579), zaczerpnięta z Wulgaty. Największą pamięć zyskał dzięki Trenom, napisanym po śmierci ukochanej córki Urszulki Kochanowskiej w 1579. W trenach opisywał zmarłą córkę Urszulę jako dziecko idealne. Pisał, że śpiewała i układała krótkie wiersze.

  Jan Kochanowski zmarł nagle w Lublinie 22 sierpnia 1584. Przyczyny śmierci nie są dokładnie znane. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną śmierci poety był udar mózgu. Inne źródła podają, że poeta zmarł na zawał serca. Pochowany został w Zwoleniu, w pobliżu którego leży Czarnolas. Znajduje się tam nagrobek z jednym z dwóch zachowanych wizerunków poety.

 • jancys

  po prostu spoko facet

 • ola_xD

  Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku w Sycynie (koło Zwolenia), a zmarł 22 sierpnia 1584 w Lublinie. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, był synem Piotra Kochanowskiego i Anny Białaczowskiej herbu Odrowąż. Studia rozpoczął na Akademii Krakowskiej w 1554 roku. W latach 1547-1550 mógł studiować w którymś z uniwersytetów Niemieckich. Studia, podróże i kontakty z uczonymi dały Kochanowskiemu wiedzę filologiczną, humanistyczną i wprawę literacką. W 1547 roku zmarł mu ojciec, a w 1557 zmarła mu matka. Przyjął święcenia kapłańskie.

 • lolinkowa98

  Jan Kochanowski (1530-1584), jeden z najwybitniejszych twórców w całych dziejach literatury polskiej, poeta, dramatopisarz, tłumacz.
  Przyszedł na świat w Sycynie (ziemia radomska) w średnio zamożnej rodzinie szlacheckiej. Od 14 roku życia studiował na znakomitych uniwersytetach: w Krakowie, Padwie (trzykrotnie), Królewcu (dzięki hojności księcia Prus, Albrechta Hohenzollerna, tego który założył słynny hołd pruski). Zwiedził Włochy i Francję, poznał kulturę ówczesnej Europy. Po kilkuletnim pobycie na dworach możnowładców małopolskich został jednym z sekretarzy Jego Królewskiej Mości Zygmunta Augusta. Interesował się wówczas polityką, towarzyszył królowi podczas podpisywania aktu unii lubelskiej (1569). Wcześniej przyjął niższe święcenia kapłańskie, uzyskując nawet tytuł proboszcza. Zrzekł się jednak tych godności, biorąc ślub z Dorotą Podlodowską. Osiedlił się wówczas w dziedzicznym Czarnolesie, gdzie pędził żywot szczęśliwego ojca licznej rodziny. Klimat rodzinnego szczęścia zmąciła śmierć córek: najpierw Urszulki, później Hanny. W kilka lat później atak serca zakończył życie poety.

  Już jako student w Padwie i Królewcu pisał Kochanowski swe pierwsze utwory. Powstawały po łacinie, której poeta nigdy w swojej twórczości nie porzucił (łacina była wówczas międzynarodowym językiem ludzi wykształconych). Dziś jednak pamiętamy go przede wszystkim jako autora pisanych po polsku Pieśni i Fraszek, tworzonych przez całe życie. Spod pióra poety wyszła ,,Odprawa posłów greckich", pierwsza i jedyna polska tragedia pisana na wzór dramatów antycznych. Kochanowski słynie dziś też jako autor cyklu ,,Trenów" poświęconych zmarłej córeczce Urszulce oraz zbioru poetyckich tłumaczeń biblijnej Księgi psalmów zatytułowanej "Psałterz Dawidów". Obszerna twórczość Kochanowskiego nie tylko wzbogaciła literaturę polską o nowe gatunki wiersza, ale przyczyniła się również do powstania nowoczesnego języka polskiego.

Podobne materiały

Przydatność 75% Krótka notatka biograficzna o Janie Kochanowskim.

Jan Kochanowski (1530 - !584) – Największy polski poeta przed Mickiewiczem, tworzył w epoce renesansu (odrodzenia). Pochodził ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej; miał 6 braci i 5 sióstr. Dzięki opiece mecenasów po 3 latach nauki w Akademii Krakowskiej wyjechał za granicę. Studiował m. in. w Padwie, gdzie zyskał uznanie jako poeta łaciński; zwiedził też konno Francję...

Przydatność 50% Napisz esej interpretacyjny legendy o Janie i Cecylii. Uwzględnij zawarte w niej drogowskazy moralne i system wartości.

Jan Moś kl. II A "Napisz esej interpretacyjny legendy o Janie i Cecylii. Uwzględnij zawarte w niej drogowskazy moralne i system wartości." Tematem fragmentu powieści Elizy Orzeszkowej zatytułowanej "Nad Niemnem" jest historia założycieli rodu Bohatyrowiczów. We fragmencie swojej powieści autorka kreuje sytuacje opowiadania historii swoich przodków przez Anzelma. Justyna...

Przydatność 75% Wywiad z Janem Kochanowskim.

Trzech redaktorów zostało zaproszonych przez Jana Kochanowskiego do Czarnolasu. Artysta zgodził się na przeprowadzenie wywiadu na jego temat. A oto przebieg spotkania: R1- Dzień dobry jesteśmy z pisma „Sztuka”, działu „Literatura piękna”. Przyszlismy w sprawie wywiadu. Czy mógłby pan poświęcić nam chwilę swego cennego czasu? K- Ależ oczywiście . R2- Na wstępie...

Przydatność 50% Wywiad z Janem Kochanowskim.

To, co się dzisiaj wydarzyło, wydaje mi się nadal tak nierealne i fantastyczne, że wciąż nie mogę w to uwierzyć... W to, czyli że spotkałam Go. Tydzień temu dostałam zadanie z redakcji – miałam napisać artykuł o Nim. Nie za długi, ale nie za krótki, ciekawy, ale nie bulwersujący. Sztampa. Od tego czasu spędzałam całe dnie w bibliotekach, czytając wszelkie możliwe...

Przydatność 70% Wywiad z Janem Kochanowskim.

Dzień dobry. dziękuję, iż zgodził się pan poświęcić mi swój wolny czas. czy mógłby pan zdradzić, jak doszło do tego, iż stał się pan jednym z najznakomitszych humanistów i dzięki czemu udało się osiągnąć tak wielkie sukcesy?? J.K.: całe życie ciężko pracowałem, uczyłem się, studiowałem wiele lat na różnych uczelniach i myślę, iż właściwie dzięki...

0 odpowiada - 0 ogląda - 5 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji

Pierwszy raz?

Zapoznaj się z krótkim opisem jak sprawnie zdobywać punkty, sprawdź ile kosztuje dodanie zadania, itp. Zapoznaj się z możliwościami serwisu Zaliczaj.

Zaproś swoich znajomych

Zaproś swoich znajomych do serwisu. Im więcej osób zaprosić, tym więcej zdobędziesz punktów. Zarób nawet 100 punktów.