Treść zadania

Konto usunięte

ZADANIE
1. W 20 osobowej grupie studentów obserwowano liczbę godzin nauki w bibliotece
w ciągu dnia. Uzyskano następujące dane: 2; 2; 2,5; 3; 1; 1; 2,5; 2; 2; 1; 6; 1; 1,5; 1;
5; 2; 2; 3; 2; 1. Obliczyć średni dzienny czas poświęcony na naukę w bibliotece. Ile
czasu na naukę w bibliotece poświęcają studenci najczęściej?
2. W pewnym przedsiębiorstwie przydzielono premie za III kwartał 2019 r. w
wysokości 2100,00 zł, 3400,00 zł, 2100,00 zł, 3250,00 zł, 4500,00 zł, 2100,00zł,
4500,00 zł, 2100,00 zł, 4500,00 zł 1750,00 zł, 2300,00 zł, 2100,00 zł. Na
podstawie przedstawionych danych wskazać wartość dominanty premii za III
kwartał.
a) 2100,00 zł
b) 2300,00 zł
c) 4500,00 zł
d) 2050,00 zł
3. Jeśli rozkład dochodów pracowników branży budowlanej w województwie
śląskim cechuje się asymetrią prawostronną to oznacza to, że dochody większej
części badanych nie przekraczają poziomu średniego dochodów badanej
populacji.
a) Prawda
b) Fałsz
4. Średnia cena akcji pewnego przedsiębiorstwa w ostatnich 3 miesiącach
kształtowała się na poziomie zł
x 140 przy odchyleniu standardowym równym
15
)
(
x
S .Ile wyniesie w takim przypadku typowy obszar zmienności?
a) 150 ; 100

typ x
b) 145 ; 135

typ x
c) 155 ; 125

typ x
d) 155 ; 115

typ x
5. Badaniu poddano stopy zwrotu krajowych funduszy papierów dłużnych za rok
2014 i otrzymano następujące dane 8,33%; 7,66%; 7,38%; 5,61%; 5,59%; 5,45%;
4,25%; 4,22%; 2,64%; 2,58%; 2,53%; 2,36%; 1,95%; 1,94%; 1,68%. Ile wyniesie
przeciętna stopa zwrotu za 2014 r.:
a) % 48
, 2
x
b) % 26
, 5
x
c) % 36 , 1
x
d) % 28
, 4
x
6. Analizie poddano populację klientów pewnego banku ze względu na wysokość
posiadanego przez nich kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich.
Kwartyl pierwszy wysokości kredytu wyniósł 150 000 zł. Oznacza to, że:
a) 25% spośród badanych posiada kredyt w wysokości conajwyżej 150 000 zł, a
75% spośród badanych posiada kredyt w wysokości conajmniej 150 000 zł
b) 75% spośród badanych posiada kredyt w wysokości conajwyżej 150 000 zł, a
25% spośród badanych posiada kredyt w wysokości równej 150 000 zł
c) 25% spośród badanych posiada kredyt w wysokości równej 150 000 zł, a 75%
spośród badanych posiada kredyt w wysokości większej niż 150 000 zł
d) 75% spośród badanych posiada kredyt w wysokości conajwyżej 150 000 zł, a
25% spośród badanych posiada kredyt w wysokości conajmniej 150 000 zł

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 70% Zapisywanie godzin.

14:00 Oficjalnie (O): Es ist genau vierzehn Uhr. Potocznie (P): Es ist zwei. 14:06 O - Es ist vierzehn Uhr sechs. P -Es ist sechs vor zwei. 14:15 O -Es ist vierzehn Uhr funf- zehn. P -Es ist viertel nach zwei. 14:25 O -Es ist vierzehn Uhr funfundzwanzig. P -Es ist funf vor halb drei. 14:30 O -Es ist vierzehn Uhr dreiBig. P -Es ist halb drei. 14:35 O -Es ist vierzehn Uhr funfund-...

Przydatność 100% Dwadzieścia Godzin- opowiadanie fantazy

(opowiadanie na poziomie gimnazjum) Było jeszcze ciemno, gdy SorA otworzyła zaspane oczy. Tak wczesna pora wstawania nie była koniecznością, ale doświadczona nauczycielka dłuższe wylegiwanie się w łóżku uważała za zupełne marnotrawienie czasu. - Doba ma tylko dwadzieścia magicznych godzin, wiec przespanie więcej niż sześciu jest totalnym lenistwem i brakiem...

Przydatność 60% Dzieje Liczb

Liczba, jest podstawowym pojęciem matematyki, które powstało w świadomości człowieka na wiele tysięcy lat przed naszą erą, a następnie kształtowało się i rozwijało wraz z rozwojem cywilizacji i kultury. Z chwilą, gdy rozróżnienie między „jeden” i „wiele”- charakterystyczne dla ludów pierwotnych- przestało wystarczać, wprowadzone zostały liczby: 1,2,3,4,...,a więc...

Przydatność 75% Symbolika liczb

Liczbę 1 uważano dawno, dawno temu za liczbę najdoskonalszą. Jest to pierwsza liczba nieparzysta. Wszystkie inne liczby pochodzą od jedynki, np.2, to 1 + 1. Jeden - ile to jest: dużo czy mało? Zastanów się! Wszyscy chcą być pierwsi: w nauce, w sporcie, w zabawie, ale nikt nie chce dostać jedynki z klasówki! Liczba 2 jest pierwszą liczbą parzystą. Uważana była przed wiekami...

Przydatność 80% Cecha podzielności liczb naturalnych.

Cecha podzielności przez 2 Liczba jest podzielna przez 2 jeżeli jej ostatnia cyfra jest parzysta lub jest nią zero. Przykłady: 12, 48, 100, 124 Cecha podzielności przez 3 Liczba jest podzielna przez 3 jeżeli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 3. Przykłady: 27 bo 2+7=9 123 bo 1+2+3=6 621 bo 6+2+1=9 Cecha podzielności przez 4 Liczba jest...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji