Treść zadania

Konto usunięte

W pewnym przedsiębiorstwie przydzielono premię za III kwartał 2019 r. w wysokości 2100 zł, 3400 zł, 2100 zł, 3250 zł, 4500 zł, 2100 zł, 4500 zł, 2100 zł, 4500 zł, 1750 zł, 2300 zł, 2100 zł. Na podstawie przestawionych danych wskazać wartość dominanty premii za III kwartał. a) 2100 zł b) 2300 zł c) 4500 zł d) 2050 zł

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 15 32

    Dominanta danych premii to 2100 zł (występuje najczęściej)

    • Czasami dominanty nie ma, czasami jest jedna a czasami może być kilka dominant

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 50% O pewnym profesorze.

Profesor Sonnenbruch to postać z dramatu Niemcy L. Kruczkowskiego, biolog, chluba niemieckiej nauki. Często powtarza: "Jestem uczciwym Niemcem". Znając jednak jego poglądy i pracę, trzeba się zastanowić, czy ma rację. Zacznę od przypomnienia, że uczony rozumie bezsens prowadzonej przz swych rodaków walki o panowanie nad światem. W rozmowie z Bertą wyznaje, że jest przeciwny...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji