Treść zadania

majcher

W przedsiębiorstwie wytwarza się 2 wyroby (A i B) zużywając w tym celu 2 czynniki produkcji (C1 i C2). Informację o normach zużycia tych czynników na jednostkę każdego wyrobu oraz ich zasobach zamieszczono w tabeli poniżej:

Czynnik produkcji Wyrób A Wyrób B Zasób
C1 5 4 200
C2 3 6 180

Wiedząc, że zyski jednostkowe ze sprzedaży obu wyrobów wynoszą odpowiednio 5 i 4 tys. zł wyznacz optymalny plan produkcji przedsiębiorstwa. Za kryterium optymalności przyjmij maksymalizację łącznego zysku ze sprzedaży obu wyrobów. O ile zmieni się zysk przedsiębiorstwa, gdy zasób czynnika Ci wzrośnie o jednostkę, ceteris paribus?

Załączniki do zadania

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne zadania

asia112233 Z dwóch dział strzelano do celu . Z pierwszego wystrzelono 9 pocisków, a z Przedmiot: Matematyka / Studia 1 rozwiązanie autor: asia112233 20.5.2014 (20:28)
~Waldemar Zadanie 1. Przedsiębiorstwo produkuje dwa wyroby: W1 i W2. Ograniczeniem w Przedmiot: Matematyka / Studia 1 rozwiązanie autor: ~Waldemar 21.6.2019 (16:30)
~Kinga Podany poniżej program liniowy ma na celu ustalenie optymalnej struktury Przedmiot: Matematyka / Studia 1 rozwiązanie autor: ~Kinga 10.10.2020 (10:30)
~micha 1. Przedsiębiorstwo produkuje cztery wyroby: A, B, C, D. Spośród wielu Przedmiot: Matematyka / Studia 1 rozwiązanie autor: ~micha 23.4.2021 (20:33)
Twitt Cześć, potrzebuję pomocy z zadaniem: Przedsiębiorstwo produkuje 2 wyroby Przedmiot: Matematyka / Studia 1 rozwiązanie autor: Twitt 3.5.2021 (15:30)

Podobne materiały

Przydatność 75% Jak powstają wyroby ceramiczne

Ogólnie proces wytwarzania wyrobów ceramicznych obejmuje następujące czynności: przygotowanie masy do formowania, formowanie, suszenie, wypalanie, niekiedy szkliwienie i zdobienie. Przygotowanie masy polega na wymieszaniu surowców (zwykle poddanych uprzednio rozdrobnieniu i zmieleniu) na sucho lub z wodą oraz usunięciu z niej powietrza (odpowietrzenie masy); często do masy dodaje się...

Przydatność 55% Katalog używek - alkohole, wyroby tytoniowe, narkotyki

1.ALKOHOL Opis: Podstawą wszystkich napojów alkoholowych jest alkohol etylowy, czyli etanol, o wzorze C2H5OH. Jest to związek organiczny, łatwo palny; bezbarwna ciecz, otrzymywana w procesie fermentacji cukrów lub syntetycznie. Historia: O alkoholu, znanym w neolicie, może nawet w paleolicie, a więc przed tysiącami lat, mówią najstarsze dokumenty, dzieła literackie, kodeksy...

Przydatność 80% Grzywna w celu przymuszenia

PRAWO EGZEKUCYJNE W ADMINISTEACJI Temat: GRZYWNA W CELU PRZYMUSZENIA Postępowanie egzekucyjne - unormowany prawem ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organ egzekucyjny i inne podmioty postępowania egzekucyjnego w celu wykonania przez zastosowanie środków przymusu państwowego obowiązków wynikających z aktów poddanych egzekucji administracyjnej. Akty muszą być...

Przydatność 75% Przemówienie w celu obrony Antygony.

Wysoki Sądzie! Szanowna Ławo Przysięgłych oraz wszyscy zebrani na sali rozpraw. Nazywam się Olga Kulka. Jestem obrońcą oskarżonej. Występuję w sprawie Antygony, która została niewinnie oskarżona za złamanie rozkazu króla Kreona - władcy Teb. Tej młodej kobiecie postawiono zarzuty m.in. podważenia autorytetu władcy, poprzez pochowanie brata - Polinejka....

Przydatność 70% Wyroby ceramiczne o strukturze porowatej – cegły zwykłe, sitówki, dziurawki, pustaki ścienne, stropowe, dachówki.

Wyroby ceramiczne o strukturze porowatej – cegły zwykłe, sitówki, dziurawki, pustaki ścienne, stropowe, dachówki. Ceramiką – nazywamy tworzywo uformowane, a następnie wypalone lub spieczone z glin naturalnych albo ich mieszanin. Wyroby ceramiczne o strukturze porowatej – Są to wyroby ceglarskie, których nasiąkliwość przekracza 22% masy, należą do nich: cegły...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji