Treść zadania

Doris2022

W roku 2001 największa firma w Szwecji - Spółka Żelazna, sprzedała żelazo, uzyskując 3 mln $. Zakupiła dobra i usługi za 1,2 mln $, wypłaciła 0,5 mln $ odsetek i 0,3 mln $ na podatek od nieruchomości i gruntów. Po uwzględnieniu odpisu amortyzacyjnego wynoszącego 0,3 mln $, jej zysk wyniósł 0,7 mln $. Jaka była w 2001 roku wartość dodana w tej firmie?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 7 44

    Wartość dodana to różnica pomiędzy wartością sprzedaży a zakupem dóbr i usług, zatem w powyższym zadaniu wartość dodana będzie wynosiła

    3 mln $ - 1,2 mln $ = 1,8 mln $

    Wartość dodana pozwoliła pokryć koszty wydatków (odsetki, podatki, amortyzację) i pozostał jeszcze zysk w wysokości 0,7 mln $.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 60% Firma

INFORMACJE O FIRMIE Formy organizacyjno-prawne spółek: - cywilna; - z o.o.; - akcyjna; - komandytowa; - komandytowo-akcyjna; - partnerska; - jawna. Zakładanie firmy: 1. sporządzenie notarialnej umowy (spółka z o.o.) lub akt założycielski i statut (spółka akcyjna); 2. rejestracja w sądzie rejestrowym (Krajowy Rejestr Sądowy – z o.o. i akcyjna); 3. uzyskanie nr...

Przydatność 80% Własna firma

KOSMET – TWÓJ DOBRY WYBÓR! Nasza firma produkuje najwyższej jakości kosmetyki. Wzorując się na indyjskich recepturach tworzymy produkty niezwykle skuteczne i całkowicie bezpieczne. Zawierają one tylko naturalne składniki roślinne. Wszystkie nasze produkty przeszły pomyślnie surowe testy dermatologiczne. Ponad to kosmetyki kosmet nie są testowane na zwierzętach, opakowania...

Przydatność 65% Firma EKOPLAST

Podstawowe informacje o firmie: Firma EKOPLAST powstała w 1997 roku w Łodzi. Od początku istnienia zajmowała się produkcją artykułów z tworzyw sztucznych. W firmie powstają różne elementy na swój użytek jak i zewnętrzne zamówienia. EKOPLAST wyspecjalizował się w produkcji dodatków kuchennych wykonanych z tworzyw to jest prostych narzędzi kuchennych, wieszaków...

Przydatność 95% Samorząd terytorialny Szwecji

Samorząd terytorialny Szwecji. Królestwo Szwecji to kraj o powierzchni równej niemalże 450 000 km². Występuje tu dwuszczeblowy samorząd lokalny: istnieje 290 gmin (kommun) i 21 województw (landstig). Najmłodszą gminą jest Knivsta, która odłączyła się od gminy Uppsala w 2003 roku. Kraj zamieszkiwany jest przez ponad 9 milionów mieszkańców. Największe województwo -...

Przydatność 50% Meine Firma, Meines Unternehmen

Die Firma BARTPOL existiert seit 8 Jahren und zhlt heute zu den marktsfhrenden Sefabriken in Polen. Eure Firma gehrt zu der Nahrungsmittelindustrie. Wir stellen die verschiedene Schokolade, Bonboniere, Kuchen, Bonbons her. Unsere Produkte versichern die perfekte Qualitt und der unvergessenen Geschmack. Infolge BARTPOL Erzeugnisse sind heute in dem ganzen Polen und westliche Europa bekannt und...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji