Treść zadania

mamba361

Zad.1 Dany jest trójmian kwadratowy f(x) = –4x + 2x^2
a) Wyznacz współrzędne wierzchołka.
b) Oblicz miejsca zerowe.
c) Wyznacz współrzędne punktów przecięcia wykresu z osiami układu współrzędnych.
d) Naszkicuj wykres funkcji.
e) Zapisz funkcję w postaci kanonicznej.
f) Zapisz funkcję w postaci iloczynowej.
g) Wyznacz zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie.
h) Wyznacz zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne.
i) Wyznacz maksymalne przedziały monotoniczności.
j) Podaj równanie osi symetrii wykresu funkcji.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 50% Inne spojrzenie na trójmian kwadratowy

Trójmian kwadratowy to inaczej równanie postaci : ax^2+bx+c=0 , gdzie a!= 0 . (!= oznacza nie może być). Jak najszybciej rozwiązać równanie takiej postaci ? Ano przy pomocy tzw. kanonicznej postaci trójmianu kwadratowego oraz wyróżnika trójmianu kwadratowego (delta). Jak wyprowadzić ze wzoru ax^2+bx+c=0 kanoniczną postać ? To kiedy indziej. I tak było by mi ciężko...

Przydatność 80% Przyczyny nie wstąpinia Dani, Szwecji i Wielkiej Brytani do EGW

Dania, Szwecja i Wielka Brytania nie są dotychczas pełnymi członkami Unii Gospodarczej i Walutowej i nie wchodzą do obszaru euro. Sytuacja ta może ulec zmianie i wszystkie one, bądź tylko niektóre, w perspektywie najbliższych lat mogą zrezygnować z własnego pieniądza na rzecz euro. Decyzja instytucji UGW w tej sprawie będzie mogła zostać podjęta zgodnie z procedurą...

Przydatność 85% Analizując dany fragment powieści, zwróć uwagę na prezentowane przez bohaterów racje. Wnioski z analizy wykorzystaj w pracy: „Przedwiośnie” jako powieść – dyskusja nad kształtem odrodzonej Polski.

Przedwiośnie jest to jedna z najważniejszych powieści Stefana Żeromskiego napisana w dwudziestoleciu międzywojennym. Głównym bohaterem tego utworu jest młody Cezary Baryka, który podczas życia w Rosji i Polsce kreuje swoją postawę wobec sytuacji wolnego państwa polskiego. Podany fragment przedstawia scenę dyskusji Cezarego z Szymonem Gajowcem, wysokim urzędnikiem Skarbu Państwa,...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji