Treść zadania

~Micha

Complete the dialogue with the words in the box.

Yes , I do. Does she like Yes, they do Do you take

Does your sister wantA: Do you take your dog for a walk every day ?
B:
A Do your parents help you?
B:
A: a pet?
B:No , she doesn't
A: animals?
B:Yes , she does.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

  • Dodaj zdjęcie zadania bo coś nie clear

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 14 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 10 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 100% Marriage without children is not complete

We live in the world of ageing societies. In such countries as Germany or Hungary there has been a falling birthrate for many years. Even in Poland the number of people seems to be almost unchangeable and it is likely to drop soon. Unfortunately, more and more human beings decide to marry and not to have any children in the future. There is no doubt that it is not only the problem of the...

Przydatność 50% Morfologia dialogu

Zreferowany artykuł Markiewicza o morfologii dialogu. Teoria literatury.

Przydatność 60% Opis przedsiebiorstwa Electronics Box (nauka o organizacji)

praca w załączniku (prezentacja power point)

Przydatność 80% Word formation

Końcówki charakterystyczne dla angielskich przymiotników -ible, -able, -uble, -ive, -ous (-ious, -uous, -eous), -ate, -ful, -etic, -ic, -ant, -al, -y -ible gullible, sensible, edible, responsible, visible -able portable, irrevocable, flammable, formidable, comfortable, probable -uble soluble, voluble -ive attentive, talkative, explosive, decisive, reflexive, obtrusive -ous -ious...

Przydatność 60% MS Word

W załączniku!!

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji