Treść zadania

ASM

Magazyny M1, M2, M3 mają na składzie odpowiednio: 100, 150 i 120 jednostek pewnego wyrobu, natomiast zapotrzebowanie odbiorców A, B, C kształtuje się odpowiednio: 110, 120, 90. Koszty transportu 1 jednostki wyrobu zawiera poniższa tabela. Nadwyżka wyrobów ponad zapotrzebowanie odbiorców pozostaje w magazynach, a koszty magazynowania 1 wyrobu wynoszą odpowiednio: M1 – 8zł, w M2 – 6zł, w M3 – 7zł.


DANE - PLIK

Należy:
a) Sprawdzić czy jest to zagadnienie transportowe zamknięte, czy otwarte (odpowiedź uzasadnij)?
b) Zaproponować początkowe rozwiązanie dopuszczalne ww zagadnienia transportowego przy wykorzystaniu metody kąta (rogu) północno-zachodniego (przedstawiając tabelarycznie) i wynikające z tego rozwiązania całkowite koszty transportowe.

Załączniki do zadania

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

Zaloguj się lub załóź konto aby dodać komentarz.

Rozwiąż zadanie i zarób nawet 16 punktów. 2 za rozwiązanie zadania, 12 gdy Twoja odpowiedź zostanie uznana jako najlepsza.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 75% Zamiana jednostek

ZAMIANA JEDNOSTEK Jednostki długości 1km = 1000 m  1 cm = 0,001km 1m = 100 cm  1 cm = 0,01m 1m = 10 dm  1 dm = 0,1 m 1dm = 10 cm  1 cm = 0,1 dm 1cm = 10 mm  1 mm = 0,1cm Jednostki masy 1 kg = 1000 g  1 g = 0,001 kg 1 kg = 100 dag  1 dag = 0,01 kg 1 dag = 10 g  1 g = 0,1 dag 1 t = 1000 kg  1kg = 0,001 t 1 g = 1000 mg  1 mg =...

Przydatność 50% Zamiana jednostek

Zamiana jednostek: 1km= 1000m, a 1m= 0,001km 1cm= 10dm, a 1dm= 0,1m 1m= 100cm, a 1cm=0, 01 1m= 1000mm, a 1mm= 0, 001 1s= 1/60 min,a 1min= 60s 1s=1/3600, a 1h= 3600s 1min= 1/60h, a 1h= 60min 1kg= 1000g, a 1g= 1/1000kg 1kg=100dag, a 1dag= 1/100dag 1t=1000kg,a 1kg=1/100t 1dag= 10g, a 1g= 1/10 dag

Przydatność 50% Zamiana jednostek

1km - 1000m, a 1m - 0,001km 1cm - 10dm, a 1dm - 0,1m 1m - 100cm, a 1cm - 0, 01dm 1m - 1000mm, a 1mm - 0, 001 1s - 1/60 min,a 1min - 60s 1s - 1/3600, a 1h - 3600s 1min - 1/60h, a 1h - 60min 1kg - 1000g, a 1g - 0,001kg 1kg - 100dag, a 1dag - 0,01 1t - 1000kg,a 1kg - 1/100t 1dag - 10g, a 1g - 1/10 dag Pozdrawiam :D Nie oceniajcie źle z matmy jestem słaby oby mi się to udało

Przydatność 70% Zarządzanie magazynami Dokumentacja magazynowania Personel magazynowy BHP w magazynie

Zarządzanie magazynami Dokumentacja magazynowania Personel magazynowy BHP w magazynie Magazyn jako samodzielna komórka organizacyjno-funkcjonalna w przedsiębiorstwie, aby mógł realizować swoje zadania, musi być odpowiednio zorganizowany ? wyposażony we właściwą dokumentację. Ewidencja zaszłości związanych z przyjmowaniem i wydawaniem dóbr oraz wielkości ich stanów stanowi...

Przydatność 60% Elementy majątku jednostek gospodarczych

Elementy majątku jednostek gospodarczych Klasyfikacja składników majątkowych W każdej jednostce gospodarującej występuje majątek będący jej własnością bądź też powierzony jej w zarząd i użytkowanie . Majątek ten stanowi zbiór różnorodnych elementów , tworzących materialną bazę funkcjonowania jednostki oraz dających możliwość wykonywania przez tą jednostkę...

0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji