Treść zadania

~kate

co opisuje czas present simple a co present continous
?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Rozwiązania

  • storczyk

    Present Simple to czynności rutynowe, ciągle się powtarzające np. Codziennie wstaję o 7.00.
    Present Continous to czynności, które trwają w chwili mówienia, kiedy mówimy o czynnościach zaplanowanych oraz takich w których zostały podjęte już jakieś kroki do ich wykonania

Podobne zadania

wiolccia1234 czas present countinuous Przedmiot: Język angielski / Gimnazjum 6 rozwiązań autor: wiolccia1234 25.4.2010 (19:33)
aleksan555 gramatyka present perfect since or for Przedmiot: Język angielski / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: aleksan555 9.5.2010 (12:16)
mamba11 Complete the sentences with the correct form of the present perfect. 1 A: (do Przedmiot: Język angielski / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: mamba11 10.5.2010 (19:09)
jula505 przetłumacz w czasie present continus a twerdzenie b pytanie c przeczenie Przedmiot: Język angielski / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: jula505 4.1.2011 (13:25)
piotr1994_16 Czas Present Perfect....POMOCY Przedmiot: Język angielski / Gimnazjum 4 rozwiązania autor: piotr1994_16 30.5.2010 (11:36)

Podobne materiały

Przydatność 80% Czas Present Continous

CZAS PRESENT CONTINOUS (CZAS TERAŹNIEJSZY, FORMA CIĄGŁA) Czasu tego używamy gdy mówimy o czynnościach wykonywanych w chwili mówienia lub co trwa bardzo krótko. Czasownik to be w twierdzeniach: I am- I`m You are- You`re He is- He`s She is- She`s It si- It`s We are- We`re You are- You`re They are- They`re Czasownik to be w pytaniach: I am-Am I You are- Are you He...

Przydatność 55% Czasy: present simple, present continous, present perfect, present perfect continous, past simple, past continous, past perfect.

PRESENT SIMPLE (to co robimy regularnie) zdanie twierdzące: osoba+czasownik(+s)+reszta zdania pytanie: do/does+osoba+czasownik+reszta zdania przeczenie: osoba+do/does+not+czasownik+reszta zdania PRESENT CONTINOUS (teraźniejszy) zdanie twierdzące: osoba+''to be''+czasownik+ing+reszta zdania pytanie: ''to be''+osoba+czasownik+ing+reszta zdania przeczenie: osoba+''to...

Przydatność 80% Czas Present Simple

Czas Present Simple Czasu tego używamy gdy mówimy o czynnościach wykonywanych rutynowo(często) a także o prawach przyrody. Przysłówki częstotliwości używane w tym czasie(które warto zapamiętać): always-zawsze often-często usually-zwykle sometimes-czasami never-nigdy early-rzadko Konstrukcja zdań: Zdanie twierdzące: Podmiot+Orzeczenie+inne okreslenia ALE!!! W...

Przydatność 60% Czas Present Simple

Kompletne informacje o czasie Present Simple.

Przydatność 65% Czas ,,Present Simple'

,, Present Simple' jest najbardziej i najczęściej używanym czasem w języku angielskim. Jest używany w określaniu czynności np: ,,I work in a bank'- Pracuję w banku, albo ,, I learn in a school'- Uczę się w szkole. Używamy go również w określaniu czynności, które powtarzają się np: ,,I usually play with my friend'- Ja zazwyczaj bawię się z moim przyjacielem. Jednym z...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji