Treść zadania

nokusia

Jakie wydarzenia i odkrycia zapoczatkowały renesans w europie?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 1 0

    1450-odkrycue druku przez Johana Gutenberga
    1453-upadek Konstantynopola
    1492-odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 55% Skutki jakie przyniosły odkrycia geograficzne w Ameryce a jakie w Europie

- Odkrycia nowych lądów , ludów , kultury - Skolonizowanie całkiem nowych ziemi i pojawienie się białych osobników w Amerykach - Tworzenie koloni - Wzrost znaczenia państw z Europy zachodniej , biorących udział w ekspansji kolonijnej - Rozwój handlu morskiego - Rozwój niewolnictwa - Udostępnienie mapy - Przywożenie olbrzymich ilości srebra , złota , kawy , przypraw...

Przydatność 55% Wielkie odkrycia geograficzne. Wyjaśnij jakie było ich znaczenie dla Europy uwzględniając kwestię polityczną, gospodarczą, społeczną, kulturalną.

Za temat mojej pracy semestralnej wybrałem Wielkie odkrycia geograficzne. Myślę iż właśnie dzięki tym odkryciom na przestrzeni XV i XVI w. Europa zrobiła olbrzymi skok cywilizacyjny . W swojej pracy chciałbym skupić się na znaczeniu jakie te odkrycia wpłynęły na politykę, gospodarkę, społeczeństwo i kulturę ówczesnego świata. Genezą wypraw Portugalii i Hiszpanii w...

Przydatność 65% Renesans w Europie.

1. Podłoże społeczno kulturowe. Słowa renesans po raz pierwszy użył, włoski malarz, G. Vassari w XVI w. Epoka ta we Włoszech trwała od XIV do początku XVI w, w krajach leżących na północ od Alp od końca XV do końca XVI w, a w Polsce trwał od XIV do lat 30-tych XVII. Przedstawiciele epoki rezygnowali całkowici ze średniowiecznych korzeni. Rozwój epoki związany był...

Przydatność 70% Renesans w Europie.

Sześćset lat temu Włochy składały się z wielu odrębnych państw. Ich władcy rywalizowali między sobą, płacili artystom, by dla nich pracowali. Wkrótce Włochy zapełniły się dziełami sztuki. Renesansowe wzory często były nową wersją antycznych, greckich i rzymskich pomysłów, dlatego ta epoka w historii jest nazywana renesansem, co oznacza odrodzenie. Renesans jest epoką...

Przydatność 85% Renesans w Europie

Renesans - Odrodzenie ideałów antyku. Harmonia i umiar, antropocentryzm (człowiek w centrum zainteresowań), humanizm, reformacja (rozbicie uniwersalizmu jednej religii w Europie). Odkrycia geograficzne - zwrot ku wartościom doczesnym. Rozwój sztuk według ideałów klasycznych, ideał człowieka wszechstronnie wykształconego: uczonego - artysty. Samo słowo renesans pochodzi z języka...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji