Treść zadania

Konto usunięte

Mam tu listę pytań, bardzo prosiłabym o odpowiedzi.

1. Słowo "odrodzenie" domaga się uzupełnienia przez dodatkowe informacje. Jeśli odrodzenie, to odrodzenie czego? Co się wówczas odrodziło?
2. Scharakteryzuj renesansową koncepcję człowieka. Czym różni się ona od średniowiecznej?
3. Czym różni się koncepcja Boga-artysty od wizji Stwórcy zawartych w kulturze średniowiecza?
4. Jaki był stosunek twórców renesansu do natury? Czym się różnił od poglądów średniowiecznych?
5. Wyjaśnij termin "humanizm renesansowy", odwołując się do wybranych utworów literackich oraz dzieł plastycznych, które powstały w tej epoce.
6. Dlaczego humaniści podkreślali szczególnie rolę ludzkiej wolności?
7. Na podstawie jednego z tekstów (Giovanni Pico della Mirandola "Mowa o godności człowieka", Jan Kochanowski "Pieśń XIX", "Pieśń XXIV", "Pieśń II", "Pieśń IX", "Pieśń V", "Pieśń XII" "Panna XI", "Do gór i lasów", "Do fraszek", "Na dom w Czarnolesie", "O doktorze Hiszpanie", "Na lipę"; Francesco Petrarca "Jeśli nie masz miłości"; Giovanni Boccaccio "Z Dekameronu: Sokół" , Mikołaj Rej"Żywot człowieka poczciwego. Rok na cztery części rozdzielon" oczywiście tego jest więcej, ale chyba taka ilość powinna wystarczyć) scharakteryzuj pojęcie klasycyzmu.
8. Czy wszyscy twórcy renesansu odwoływali się do wzorców klasycznych? Odpowiadając, odnieś się do wybranych przykładów twórców i dzieł.
9. Odwołując się do tekstów literackich i dzieł sztuki, rozwiń hasło: "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce" lub inne z haseł epoki renesansu.
10. Porównaj średniowieczną i renesansową koncepcję miłości.
11. Na podst. wierszy Kochanowskiego oraz znanych ci obrazów epoki odrodzenia opisz renesansowy ideał urody.
12. Czy twórcy renesansu idealizowali kobietę? Odpowiedz, odwołując się do znanych ci tekstów epoki.
13. Wskaż w twórczości Kochanowskiego elementy horacjańskie.
14. Scharakteryzuj pojęcie utopii, odwołując się do znanych ci utworów epoki renesansu. Podaj argumenty za tworzeniem utopii oraz argumenty przeciwko teoriom utopijnym.
15. Odwołując się do wybranych przykładów sztuki i literatury, porównaj renesansowy i średniowieczny stosunek do śmierci.
16. Czym różni się humanizm "Trenów" od postawy znanej z "Fraszek" i "Pieśni"?


Wiem, że tego dużo. Potrzebuję to na jutro. Odpowiadajcie, ile możecie. Przynajmniej na większość z tych pytań chciałabym uzyskać odpowiedź.

Dziękuję.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    1. odrodzenie to powrót do myśli antycznej(odrodzenie się sztuki i nauki która w okresie średniowiecza została zapomniana bądź niedopuszczana przez nauki kościoła katolickiego).
    2.renesans(odrodzenie) stawiał człowieka w centrum zainteresowania(humanizm) ważne stawało się to co ludzie robili będąc tu na ziemi co mogą osiągnąć i co mogą stworzyć, nie przywiązywali już zbytniej uwagi do sfery duchowej (jak to czyniono w średniowieczu - memento mori - pamiętaj o śmierci). człowiek renesansu był człowiekiem wszechstronnie wykształconym - humanistą(znał języki matematykę gramatykę interesował się astronomią muzyką).

Rozwiązania

Podobne zadania

gogan72 1 Wyjasnij pojęcia: humanizm,reformacja,renesans,tren,pieśń fraszka Przedmiot: Język polski / Liceum 2 rozwiązania autor: gogan72 6.5.2010 (12:06)
czekoladopodobna renesans. Przedmiot: Język polski / Liceum 2 rozwiązania autor: czekoladopodobna 22.5.2010 (21:04)
Adriannna Renesans w Polsce, opisz go z podziałami na fazy. Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Adriannna 27.12.2010 (09:42)
agnieszka190 Zinterpretuj pieśń IX ksiąg pierwszych jana kochanowskigo w kontekście renesans Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: agnieszka190 7.1.2011 (16:06)
beata42 1. Renesans nawiązuje do:a) Antykub) Średniowiecza Przedmiot: Język polski / Liceum 2 rozwiązania autor: beata42 28.3.2011 (21:49)

Podobne materiały

Przydatność 70% Troche o energii słonecznej

Nasze Słońce to olbrzymia kula gazowa składająca się głównie z wodoru i helu, na powierzchni, której panuje temperatura rzędu 58000C! We wnętrzu Słońca znajduje się jądro, które stanowi reaktor termojądrowy. Dzięki panującej tam wysokiej temperaturze i ciśnieniu część wodoru zmienia się w hel, przez co w każdej sekundzie miliony ton materii zmieniają się w energię,...

Przydatność 50% Renesans

RENESANS RENESANS (Z FRANCUSKIEGO RENAISSANCE, Z WŁOSKIEGO RINASCITA- „ODRODZENIE”). Renesans w sztuce to okres rozwoju kultury europejskiej od schyłku średniowiecza do początków doby nowożytnej, obejmujący XV i XVI wiek.- we Włoszech od XIV wieku; charakteryzowały go między innymi fascynacja antykiem, odrodzenie nauki, humanizm, zaświecenie życia społecznego, ponadto...

Przydatność 70% Renesans.

Renesans to inaczej odrodzenie; okres w dziejach kultury europejskiej obejmujący lata od połowy XIV wieku do końca XVI stulecia. Najpierw pojawił się we Włoszech, następnie w innych krajach. Przyniósł przełom we wszystkich dziedzinach kultury, sztuki, nauki, filozofii, obyczajowości itd. W Polsce padł głównie na okres panowania Jagiellonów, trwał od końca XV wieku po lata...

Przydatność 70% Renesans

„Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce”- pod takim hasłem rozwijał się w Europie nowy prąd umysłowy i estetyczny, zapowiadający zmierzch trwającego już prawie tysiąc lat średniowiecza. Humanizm pojawił się pod koniec XIV wieku we Włoszech. Głosił pochwałę twórczych możliwości człowieka, które, zdaniem jego zwolenników, objawiły się przede wszystkim...

Przydatność 55% Renesans.

Renensans. Tym terminem historycy określają epokę trwającą od połowy XV do końca XVI stulecia. Wyraz ten pochodzi od łacińskiego "renatio" (poźniej francuskie "renaissance")- odrodzenie. Rzeczywiście, renesans to odrodzenie antyku, sztuki, nauki. Za początek renesansu przyjmuje się umownie rok 1450. II połowa XV to gwałtowne zmiany na mapie świata. Upada...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji