Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.

Treść zadania

sonia11553

1. Grupa –COOH to grupa funkcyjna: a)węglowodorów; b)alkoholi; c)kwasów karboksylowych; d)estrów.
2. Przemiana glukozy zawartej w owocach pod wpływem enzymów wytwarzanych przez drożdże, w wyniku której powstaje alkohol etylowy i tlenek węgla(IV) to: a)fermentacja octowa; b)fermentacja alkoholowa; c)fermentacja mlekowa; d)spalanie glukozy.
3. Produktami reakcji kwasu mrówkowego z sodem są: a)mrówczan sodu i wodór; b)mrówczan sodu i woda; c)mrówczan sodu i zasada sodowa; d)wyłącznie mrówczan sodu.
4. Octan magnezu ma wzór: a)(C2H5COO)2Mg; c) (CH3COO)2Mg; b)(HCOO)2Mg; d) (C3H7COO)2Mg.
5. Zabarwienie fenoloftaleiny po dodaniu roztworu alkoholu: a) pozostanie bez zmian; c) zmieni się na zielone; b) zmieni się na malinowe; d) zmieni się na niebieskie.
6. Który szereg zawiera wyłącznie wzory kwasów nasyconych: a) CH3COOH, C15H31COOH, C17H33COOH; b) HCOOH, CH3COOH, C17H33COOH; c) C17H33COOH, C17H35COOH, C15H31COOH; d) CH3COOH, C17H35COOH, C2H5COOH?
7. Składnik środków piorących i czyszczących, niewrażliwy na twardość wody to: a) mydło sodowe; c) detergent; b) mydło potasowe; d) glicerol.
8. Obecność grupy NH2 w cząsteczkach amin sprawia, że roztwory amin mają odczyn: a) kwasowy; c) trudny do sprawdzenia; b) obojętny; d) zasadowy.
9. Mrówczan propylu ma wzór: a) HCOOC3H7; b) C3H7COOCH3; c) HCOOC2H5; d) C3H7COOH.
10. Podczas hydrolizy octanu metylu powstają: a) kwas octowy i woda; c) kwas octowy i alkohol etylowy; b) kwas octowy i alkohol metylowy; d) alkohol metylowy i woda. © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2009 1 Część druga
11. 4 p. Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy. a) alkohol b) glicerol c) grupa funkcyjna d) estry
1.Kwas karboksylowy o długim łańcuchu węglowym wchodzący w skład tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych
2. Związki o wzorze ogólnym R1–COO –R2 otrzymywane w wyniku reakcji kwasów karboksylowych i alkoholi, zazwyczaj charakteryzują się ładnymi zapachami
3. Związek organiczny – pochodna węglowodoru, w którego cząsteczce co najmniej jeden atom wodoru został zastąpiony grupą wodorotlenową –OH
4. Grupa atomów (lub atom) połączona z łańcuchem węglowym związku organicznego – charakterystyczna dla danego związku i decydująca o jego właściwościach
5. Alkohol zawierający w cząsteczce trzy grupy wodorotlenowe, inaczej propanotriol
a – …………, b – …………, c – …………, d – ………… .
12. 4 p. Napisz równania reakcji kwasu octowego z sodem i kwasu octowego z wodorotlenkiem wapnia. Nazwij produkty tych reakcji. ………………………………………………………………………...………………………………… ………………………………………………………………………...………………………………… ………………………………………………………………………...………………………………… ………………………………………………………………………...………………………………… ………………………………………………………………………...………………………………… ………………………………………………………………………...…………………………………
13. 2 p. Podaj równanie dysocjacji jonowej kwasu mrówkowego i nazwij powstające jony. ………………………………………………………………………...………………………………… ………………………………………………………………………...…………………………………
14. 3 p. Zaprojektuj i opiszdoświadczenie służące do odróżnienia kwasu stearynowego od kwasu oleinowego. Wypisz potrzebne odczynniki, sprzęt, sposób wykonania doświadczenia i podaj przewidywane efekty. ………………………………………………………………………...………………………………… ………………………………………………………………………...………………………………… ………………………………………………………………………...………………………………… ………………………………………………………………………...…………………………………
15. 4 p. Napisz równania reakcji estryfikacji kwasu octowego z alkoholem etylowym i kwasu mrówkowego z alkoholem metylowym. Podaj nazwy produktów tych reakcji. ………………………………………………………………………...………………………………… ………………………………………………………………………...………………………………… ………………………………………………………………………...………………………………… ………………………………………………………………………...…………………………………
16*.Napisz równania reakcji otrzymywania: maślanu butylu, propionianu propylu, octanu oktylu. ………………………………………………………………………...………………………………… ………………………………………………………………………...………………………………… ………………………………………………………………………...…………………………………

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 3 0

  1. Grupa –COOH to grupa funkcyjna: a)węglowodorów; b)alkoholi; c)kwasów karboksylowych; d)estrów.
  odp.1 c - kwasów karboksylowych
  2. Przemiana glukozy zawartej w owocach pod wpływem enzymów wytwarzanych przez drożdże, w wyniku której powstaje alkohol etylowy i tlenek węgla(IV) to: a)fermentacja octowa; b)fermentacja alkoholowa; c)fermentacja mlekowa; d)spalanie glukozy.
  odp. 2 b - fermentacja alkoholowa
  3. Produktami reakcji kwasu mrówkowego z sodem są: a)mrówczan sodu i wodór; b)mrówczan sodu i woda; c)mrówczan sodu i zasada sodowa; d)wyłącznie mrówczan sodu.
  odp. 3 a
  4. Octan magnezu ma wzór: a)(C2H5COO)2Mg; c) (CH3COO)2Mg; b)(HCOO)2Mg; d) (C3H7COO)2Mg.
  odp. 4 c
  (CH_{3}COO)_{2}Mg
  5. Zabarwienie fenoloftaleiny po dodaniu roztworu alkoholu: a) pozostanie bez zmian; c) zmieni się na zielone; b) zmieni się na malinowe; d) zmieni się na niebieskie.
  odp. 5 a - alkohole są obojętne
  6. Który szereg zawiera wyłącznie wzory kwasów nasyconych: a) CH3COOH, C15H31COOH, C17H33COOH; b) HCOOH, CH3COOH, C17H33COOH; c) C17H33COOH, C17H35COOH, C15H31COOH; d) CH3COOH, C17H35COOH, C2H5COOH?
  odp. 6 d
  7. Składnik środków piorących i czyszczących, niewrażliwy na twardość wody to: a) mydło sodowe; c) detergent; b) mydło potasowe; d) glicerol.
  odp. 7 c - detergent
  8. Obecność grupy NH2 w cząsteczkach amin sprawia, że roztwory amin mają odczyn: a) kwasowy; c) trudny do sprawdzenia; b) obojętny; d) zasadowy.
  odp. 8 d - zasadowy
  9. Mrówczan propylu ma wzór: a) HCOOC3H7; b) C3H7COOCH3; c) HCOOC2H5; d) C3H7COOH.
  odp. 9 a
  10. Podczas hydrolizy octanu metylu powstają: a) kwas octowy i woda; c) kwas octowy i alkohol etylowy; b) kwas octowy i alkohol metylowy; d) alkohol metylowy i woda.
  odp. 10 b - kwas octowy i alkohol metylowy
  11. 4 p. Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy. a) alkohol b) glicerol c) grupa funkcyjna d) estry
  1.Kwas karboksylowy o długim łańcuchu węglowym wchodzący w skład tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych
  2. Związki o wzorze ogólnym R1–COO –R2 otrzymywane w wyniku reakcji kwasów karboksylowych i alkoholi, zazwyczaj charakteryzują się ładnymi zapachami
  3. Związek organiczny – pochodna węglowodoru, w którego cząsteczce co najmniej jeden atom wodoru został zastąpiony grupą wodorotlenową –OH
  4. Grupa atomów (lub atom) połączona z łańcuchem węglowym związku organicznego – charakterystyczna dla danego związku i decydująca o jego właściwościach
  5. Alkohol zawierający w cząsteczce trzy grupy wodorotlenowe, inaczej propanotriol
  odp.
  a – 3, b – 5, c – 4, d – 2 .
  12. 4 p. Napisz równania reakcji kwasu octowego z sodem i kwasu octowego z wodorotlenkiem wapnia. Nazwij produkty tych reakcji. ………………………………………………………………………...………………
  2CH_{3}COOH + 2Na \to 2CH_{3}COONa + H_{2}\uparrow

  produkty : octan sodu i wodór

  2CH_{3}COOH + Ca(OH)_{2} \to (CH_{3}COO)_{2}Ca + 2H_{2}O

  produkty : ctan wapnia i woda
  13. 2 p. Podaj równanie dysocjacji jonowej kwasu mrówkowego i nazwij powstające jony.

  HCOOH \xrightarrow {H_{2}O} HCOO^{-} + H^{+}

  jony: anion mrówczanowy , kation wodoru
  14. 3 p. Zaprojektuj i opiszdoświadczenie służące do odróżnienia kwasu stearynowego od kwasu oleinowego. Wypisz potrzebne odczynniki, sprzęt, sposób wykonania doświadczenia i podaj przewidywane efekty.

  C_{17}H_{35}COOH - kwas stearynowy jest kwasem tłuszczowym nasyconym

  C_{17}H_{33}COOH - kwas oleinowy jest kwasem tłuszczowym nienasyconym

  Kwasy te można rozróżnić reakcją z wodą bromową.Do probówek z próbkami dodajemy wody bromowej i wstrząsamy.
  Kwas stearynowy nie odbarwia wody bromowej. Kwas oleinowy odbarwia wodę bromowa - potwierdza to jego charakter nienasycony.
  15. 4 p. Napisz równania reakcji estryfikacji kwasu octowego z alkoholem etylowym i kwasu mrówkowego z alkoholem metylowym. Podaj nazwy produktów tych reakcji. …………………………

  CH_{3}COOH + C_{2}H_{5}OH \xrightarrow {H_{2}SO_{4}} CH_{3}COOC_{2}H_{5} + H_{2}O

  produkt : octan etylu

  HCOOH + CH_{3}OH \xrightarrow {H_{2}SO_{4}} HCOOCH_{3} + H_{2}O

  produkt : mrówczan metylu
  16*.Napisz równania reakcji otrzymywania: maślanu butylu, propionianu propylu, octanu oktylu. ………
  maślan butylu :

  C_{3}H_{7}COOH + C_{4}H_{9}OH \xrightarrow {H_{2}SO_{4}}

  \to C_{3}H_{7}COOC_{4}H_{9} + H_{2}O

  propionian propylu :

  C_{2}H_{5}COOH + C_{3}H_{7}OH \xrightarrow {H_{2}SO_{4}}

  \to C_{2}H_{5}COOC_{3}H_{7} + H_{2}O

  octan oktylu :

  CH_{3}COOH + C_{8}H_{17}OH \xrightarrow {H_{2}SO_{4}}

  \to CH_{3}COOC_{8}H_{17} + H_{2}O.

Rozwiązania

 • userphoto

  1. C

  2. B

  3. A

  4. C

  5. A

  6. D

  7. A

  8. D

  9. A

  10. B

  11.
  a) 3
  b) 5
  c) 4
  d) 2

  12.
  2 CH₃COOH + 2 Na --> 2 CH₃COONa + H₂
  CH₃COONa -- octan sodu
  2 CH₃COOH + Ca(OH)₂ --> (CH₃COO)₂Ca + 2 H₂O
  (CH₃COO)₂Ca -- octan wapnia

  13.
  HCOOH --> HCOO⁻ + H⁺
  anion mrówczanowy i kation wodoru

  14
  kwas oleinowy jako nienasycony odbarwi wodę bromową, a stearynowy nie, zatem wykonamy doświadczenie z wodą bromową:

  należy przygotować dwie probówki z kwasami i wodę bromową
  wlewamy wodę bromową do każdej probówki i potrząsamy
  tam gdzie nastąpi odbarwienie roztworu jest kwas oleinowy

  15
  kwas octowy z alkoholem etylowym
  CH3COOH+C2H5OH->CH3COOC2H5+H2O
  produkty: octan etylu i woda

  kwas mrówkowy z alkoholem metylowym
  HCOOH+CH3OH->HCOOCH3+H2O
  produkty: mrówczan metylu i woda

  16

  maślan butylu:
  C3H7COOH+C4H9OH->C3H7COOC4H9+H2O

  propian propylu:
  C2H5COOH+C3H7OH->C2H5COOC3H7+H2O

  oktan oktylu:
  C7H15COOH+C8H16OH->C7H15COOC8H16

Podobne materiały

Przydatność 50% Grupa Siedmiu

Grupa Siedmiu jest to siedem najbogatszych krajów świata, nieformalnie przewodzących gospodarce światowej. Należą do nich USA, Kanada, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy. Po raz pierwszy przywódcy tych potęg przemysłowych spotkali się w 1975 roku
z inicjatywy prezydentów Francji i RFN, by przedyskutować problemy związane z kryzysem naftowym. Następne szczyty związane...

Przydatność 100% Biznesmeni - jako grupa społeczna

Businessmen are very occupied men because they have difficult work to do. They have to come together with many people all over the world.Their families are very often neglected, but not financially. The problem is that businessmen have to spend a lot of time time out of the home, so children may not see their parents for a long time, and it's actually not very good for them. There are more and...

Przydatność 50% Rodzina jako grupa społeczna

Rodzina - jest to grupa złożona z osób połączonych stosunkiem małżeńskim, i stosunkiem rodzice-dzieci. Stosunki decydujące o powstaniu i istnieniu rodziny: 1.małżeństwo. 2.pokrewieństwo(rzeczywiste lub zastępcze - adopcja): a) pokrewieństwo w linii prostej; b) pokrewieństwo w linii zstępnej: rodzice, dzieci, wnuki; c)pokrewieństwo w linii bocznej: rodzeństwa, ciotki....

Przydatność 100% Twórczości muzyczne- grupa Evanescence

„ Współczesne młodzieżowe twórczości muzyczne – blaski i cienie”. Fallen była pierwszą płytą utalentowanego kwartetu, nagraną dla wytwórni Wind-up Records. Album \\\\\\\"Fallen\\\\\\\" nagrano w Los Angeles pod okiem producenta Dave Fortmana. Powstał w niezwykły sposób, połączył w sobie piękno i...

Przydatność 50% Grupa społeczna i społeczeństwo

GRUPA SPOŁECZNA- pewna liczba osób, przynajmniej trzy powiązane systemem stosunków uregulowane przez instytucje posiadające pewne wspólne wartości i oddzielone od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. Jest to zbiór ludzi powiązanych system więzi społecznych lub stosunków społecznych. WIĘŹ SPOŁECZNA- występuje między ludźmi na płaszczyźnie psychicznej....

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji

Pierwszy raz?

Zapoznaj się z krótkim opisem jak sprawnie zdobywać punkty, sprawdź ile kosztuje dodanie zadania, itp. Zapoznaj się z możliwościami serwisu Zaliczaj.

Zaproś swoich znajomych

Zaproś swoich znajomych do serwisu. Im więcej osób zaprosić, tym więcej zdobędziesz punktów. Zarób nawet 100 punktów.