Treść zadania

Dominika1174

Motyw wędrówki na podstawie znanych utworów.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  1. "Odyseja” Homera ( archetyp wędrowca, motyw umieszczony na początku epopei, wędrówka pretekstem do refleksji, metafora ludzkiego życia, Odys symbolem cierpliwości, wytrwałości, wiecznego tułacza, wędrówka drogą człowieka przez życie).
  2. "Boska komedia” Dante ( wędrówka w zaświaty, wędrówka traktowana jako przechodzenie etapów życia, poznanie piekła czyśćca i nieba pozwala na ogarnięcie istoty człowieczeństwa).
  3. "Latarnik" Henryka Sienkiewicza ( wędrówka przymusową emigracja z kraju, tułaczka emigranta i jego nostalgia za krajem, lektura „Pan Tadeusz” cząstką ojczyzny).
  4. "Przedwiośnie” Żeromskiego ( duchowa i cielesna wędrówka Baryki, dojrzewanie Cezarego, pod wpływem wydarzeń historycznych).
  5. "Mała Apokalipsa” Konwicki ( wędrówka przestrzenna poszukiwaniem własnej tożsamości, prośba głównego bohatera „Pomóżcie, ludzie”, analogie z wieloma utworami: „Boska Komedia” Dantego - piekło na ziemi, etapy wędrówki metaforycznymi stacjami Drogi krzyżowej).

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 60% Motyw wędrówki w znanych mi powieściach fantasy

Większość powieści fantasy opiera się na motywie wędrówki, w czasie której bohater lub grupa bohaterów podróżuje, aby osiągnąć wybrany cel. Jest to pretekst do ukazania przemiany, jakiej ulega opisywana postać. Zwykle na końcu drogi i jednocześnie powieści mamy do czynienia z kimś innym niż na początku. Nie tylko dlatego, że znamy go lepiej i zdążyliśmy polubić, on po...

Przydatność 100% Opisz kobietę na podstawie znanych cytatów

„Kobieto, królowo, szatanie, aniele, Motylu, głazie, kwiecie, Duchu z niebios w ludzkim ciele, Nie ze świata, a na świecie.” Ignacy Kraszewski To widocznie ten wiosenny dzionek tak na mnie wpływa, a może na starość robię się sentymentalna, w każdym razie dzisiaj będzie idealny poranek na przywołanie moich wspomnień o kobietach,...

Przydatność 50% Pokora - wartość czy antywartość na podstawie znanych utworów literackich.

Na lekcji czytaliśmy Tren XVIII Jana Kochanowskiego. Podmiotem lirycznym był człowiek, który wypowiadał się w imieniu ludzi. Prosił, by Bóg ulitował się nad ludźmi i przebaczył im. Siebie, a także swoich współtowarzyszy, nazywa „nieposłusznymi dziećmi”. Wypomina grzechy, które popełnili, i cierpienia, jakich zaznali. Nie zapomina o przedstawieniu ogromnej wiary, jaką...

Przydatność 80% Niepokoje i pragnienia średniowiecznego człowieka na podstawie znanych utworów.

Średniowiecze to jedna z ważniejszych epok w historii ludzkości. Mimo iż prowadzono dużo wojen i podbojów to po tym okresie pozostały różnorodne utwory literackie. Właśnie na ich podstawie chciałbym ukazać jakie były niepokoje i pragnienia średniowiecznego człowieka. Zacznijmy więc od niepokojów. Człowiek średniowiecza był oswojony ze śmiercią. Wiedział on o tym,...

Przydatność 60% Wskaż w znanych Ci utworach motyw powstania styczniowego (1863).(matura ustna)

Motyw powstania styczniowego widnieje na kartach „Nad Niemnem” e. Orzeszkowej, która napisała powieść z okazji zbliżającej się, 25 rocznicy wybuchu powstania. Ze względu na cenzurę słowo „powstanie” zastępuje słowem „mogiła”, w której spoczywa 40 poległych powstańców – bohaterów zaścianka i dworu. Wśród nich są prochy Jerzego Bohatyrowicza i Andrzeja...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji