Treść zadania

karateka09

Przeczytajcie fraszke "o żywocie ludzkim"J.Kochanowskiego i odp. na pytania.;
1wypisz z fraszki nazwy wartości ktorych znaczenie poeta podważa,Jak śądzicie , czy są to rzeczywiście sprawy niewielkiej wagi>?
2Czy poglądy kochanowskiego wyrażone we fraszce różnią sie od tych , które zawarł w znanych wam pieśniech? Uzasadnijcie odwolując sie do wybranych utworów.
3Wskażcie , utworze wers nawiązujący do toposu świata-teratru . Krótko omówcie ten topos.
4Na podstawie utworu wymieńcie podobieństwa między życiem ludzkim i rozgrywającym się na scenie spektaklem.
5Wyjaśnijcie, jaka jest rola powtórzeń paralelizmów we fraszce O żywocie ludzkim ..

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    W utworze poeta zastanawia się nad sensem życia ludzkiego. Próbuje określić jaką rolę pełnią w nim wyroki Boga, którego określa tu filozoficznym mianem ,,Wiecznej myśli".

    Według podmiotu lirycznego Bóg jest reżyserem w teatrze ludzkiego życia. To on decyduje o tym, w jaki sposób potoczą się losy poszczególnych jednostek. Zsyła na ziemię różne dobra, ale drwi przy tym z zachłanności, chciwości i materializmu ludzi. Śmieszy go walka, jaką w pogoni za ulotnym dobrem, toczą między sobą: ,,Więc temu rękaw urwą, a ten czapkę straci / Drugi tej krotochwile i włosy przepłaci". Obserwacja takich zachowań człowieka jest dla Boga świetną zabawą.

    ^^Pomogłam?

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 50% Analiza fraszki Kochanowskiego pt. "O Żywocie ludzkim"

Jan Kochanowski: "O Żywocie ludzkim" Księga Druga W utworze poeta zastanawia się nad sensem życia ludzkiego oraz obojętnością Boga na sprawy ludzi. Wiersz jest monologiem, w którym często ujawnia się "ja" liryczne, np. "wierzę", "czuję", "dziwuję" i jest swego rodzaju poetycką apostrofą, której adresatem jest Bóg, o czym świadczą słowa: "Panie, godnoli, niech tę rozkosz z...

Przydatność 65% Analiza i interpretacja fraszki Jana Kochanowskiego "O żywocie ludzkim". Koncepcja losu człowieka w utworze.

Jan Kochanowski był jednym z najwybitniejszych poetów w okresie Renesansu. W swoich utworach bardzo często poruszał sprawy, dotyczące bytu człowieka i otaczającej go rzeczywistości. Zainspirowany filozofią stoicką, Kochanowski stworzył nowy ideał człowieka zainteresowanego własnym życiem i naturą. W utworze „O żywocie ludzkim” poeta los człowieka określa...

Przydatność 85% Czy cierpienie jest nierozerwanie związane z ludzkim losem? Na podstawie literatury antycznej i Biblii

Czy cierpienie jest nierozerwalnie związane z ludzkim losem? Czy można przed nim uciec? Czy może nas kształtować? Postaram się odpowiedzieć na te pytania posługując się przykładami z literatury antycznej i z Biblii. Po raz pierwszy z cierpieniem spotykamy się w mitologii. Na przykład mit o Prometeuszu mówi o tym, jak stworzył on człowieka, dbał o niego, uczył go rzemiosła....

Przydatność 75% Kto rządzi ludzkim życiem - Bóg, człowiek czy fatum? Rozważ problem na podstawie Biblii, utworów antycznych i mitologii greckiej.

Kto rządzi ludzkim życiem? - Bóg, człowiek a może fatum? Tematem moich rozważań będzie właśnie próba ustalenia czyim dziełem jest nasze życie, czyim dziełem są nasze przypadki, losy, zdarzenia. Co kieruje naszym postępowaniem? Czy jest to kierowane przez Boga? Czy on "ustawia" nasze zycie? A może to los kieruje tym wszystkim? A moze właśnie człowiek jest panem swego życia...

Przydatność 55% Na podstawie dostępnych informacji przedstaw i scharakteryzuj zadania własne oraz zlecone jednostkom samorządu terytorialnego

Analityczne przedstawienie i scharakteryzowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego wymaga niezwykłej wnikliwości. Dzieje się tak dlatego, gdyż każda jednostka, wymieniona wyżej w temacie, okazuje się być jednostką niezwykle skomplikowaną i złożoną strukturalnie. Na każdy niższy element struktury oddziaływuje bezpośrednio wyższy element struktury. Wyższa...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji