Treść zadania

~Toka

Zad. Zapisz odpowiedzi do pytań (jedno słowo).

1.Jeden ze sposobów przyspieszających rozpuszczanie.
2.Jednorodna mieszanina gazów otaczających Ziemię.
3. Łączenie pierwiastków z tlenem .
4. Np. mosiądz lub brąz.
5. Inaczej rdzewienie.
6. Najpospolitszy rozpuszczalnik.
7.Gwałtowne utlenianie.
8. Utlenianie, w którym biorą udział bakterie.
9. Pierwiastków podtrzymujący spalanie.
10. Sposób rozdzielania roztworu soli w wodzie.


Jestem w V klasie. Na przyrodę. ;)

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 1 0

  1. temperatura
  2. powietrze(tlen)
  3. utlenianie
  4. stop
  5. korozja
  6. woda
  7. spalanie
  8. gnicie
  9. tlen
  10 odparowanie

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 60% Równanie okręgu : zad 7,5

zad 7,5 str 307 podręcznik do matematyki prosto do matury M. Antek, K. Belka, P. Grabowski zad 7,5 Sprawdź który z punktów należy do okręgu. zadanie zrobione, w załączniku :)

Przydatność 55% Czy aby jestem patriotą? Zależy kto pyta o to.

Patriotyzm to wielkie słowo. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, a także gotowość poświęcenia się dla własnego narodu. Literatura polska jest prawdziwą szkołą uczuć patriotycznych. Niemal od początku swego istnienia wyrażała głęboką troskę o losy ojczyzny, tworzyła wzorce osobowe prawdziwego patrioty , obywatela i godnego człowieka. W tragicznej historii Polski...

Przydatność 50% Pytania - odpowiedzi

3. Postanowienia konferencji wersalskiej w sprawie granic Polskich. Sprzymierzeni spierali się o przynależność Warmii i Mazur, które pozostały niemieckie, o Gdańsk, któremu nadano status wolnego miasta, oraz o Górny Śląsk. Aby zapewnić Polsce dostęp do morza przyznano jej Pomorze Gdańskie, przycinając terytorium Niemiec i tworząc tak zwany korytarz. Na granicy południowej...

Przydatność 50% ,,Czemu wolność mamy?” – pyta Mikołaj Sęp Szarzyński, zastanawiając się nad prawem człowieka do wolnej woli.

,,Czemu wolność mamy?” – pyta Mikołaj Sęp Szarzyński, zastanawiając się nad prawem człowieka do wolnej woli. Rozważ czym była możliwość wyboru dla wybranych bohaterów literackich: najwyższą wartością czy przekleństwem? ,,Czemu wolność mamy?” – pyta Mikołaj Sęp Szarzyński. Czym jest możliwość wyboru w życiu? Czym była dla bohaterów ,,Siddarthy” H. Hesse...

Przydatność 55% Ekonomia - odpowiedzi na pytania

EKONOMIA 1. Co to jest ekonomia Ekonomia jest nauka społeczną zajmującą się dokonywaniem wyborów dotyczących produkcji i dystrybucji dóbr i usług w świecie rzadkich czynników wytwórczych, inaczej: jest to nauka o tym, jak ludzie wykorzystują ograniczone zasoby w celu zaspokajania swoich nieograniczonych potrzeb. Ekonomia – analizuje zmiany w całości gospodarki: tendencje...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji