Treść zadania

karolinka1040

zad 3 Zapisz równania podanych rozpadów. Jeden rozpad L [alfa] i jeden rozpad B [beta] atomu 214, 84 Po.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 2 0

  _{84}^{214}Po \to _{2}^{4} \alpha +_{82}^{210}Pb \to \beta+ _{83}^{210}Bi

Rozwiązania

 • userphoto

  rozpad alfa
  214/84Po----210/82Pb + 4/2He
  rozpad beta
  210/82Pb----210/83Bi + e (elektron)

 • userphoto

  rozpad alfa
  214/84Po----210/82Pb + 4/2He
  rozpad beta
  210/82Pb----210/83Bi + e (elektron)
  to chyba to

Podobne materiały

Przydatność 70% Rozpad ZSRR

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych był bardzo dziwny. Na mapie świata pojawiło się wiele nowych państw: Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Chorwacja, Bośnia, Słowenia, Rosja. Oprócz tego zmienił się układ sił na świecie. Stanom Zjednoczonym i Europie zachodniej przestały już zagrażać radzieckie głowice nuklearne. A wszystko się zaczęło od...

Przydatność 50% Rozpad wielkiej koalicji.

Dopóki ZSRR, Wielka Brytania i USA miały wspólnych wrogów, zagrażających im śmiertelnie, dopóty mocarstwa te łączył ścisły sojusz. Jednakże koalicja tyranii komunistycznej z demokracjami Zachodu była niemożliwa w warunkach pokoju.Rozbieżność interesów, systemów gospodarki, pojmowania wolności, własności i demokracji, doświadczeń historycznych, kultury, a właściwie...

Przydatność 70% Rozpad bloku komunistycznego.

Wydarzenia ostatnich miesięcy 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej, które doprowadziły do załamania się systemu socjalistycznego i rozpadu bloku komunistycznego oraz uzyskanie przez należące do niego kraje niepodległości, nazwano „Jesienią Narodów”. Na Węgrzech, gdzie opozycja w formie zorganizowanej nie istniała i panowały liberalne stosunki polityczne, a sytuacja...

Przydatność 80% Rozpad ZSRR 1991r.

W 1991 nastąpił rozpad największego pod względem terytorialnym, państwa świata, Związku Sowieckiego. Była to niebezpieczna geopolitycznie sytuacja, która postawiła Stany Zjednoczone przed wyzwaniem przeciwdziałania anarchii politycznej i dyktaturze w państwie dysponującym potężnym arsenałem nuklearnym. Zadaniem, a zarazem dylematem Stanów Zjednoczonych był sposób wsparcia...

Przydatność 100% Jakie czynniki spowodowały rozpad kalifatu?

Wielkie zwycięstwa, sukcesy w podbojach zmieniły dotychczasowy świat Arabów. Stali się oni warstwą panującą nad wieloma narodami. Wszystko to razem z niemałymi zdobycznymi bogactwami spowodowało narastanie nieporozumienia w łonie rządzących elit arabskich. Istotą tego stało się prawo i zakres przywództwa nad społecznością islamską. Do objęcia urzędu kalifa rościły sobie...

0 odpowiada - 0 ogląda - 3 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji