Treść zadania

czesio0294

Referat:
Dorobek kulturowy starożytnych greków i ich wkład w rozwój cywilizacji europejskiej

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  uważa się, że kultura grecka i rzymska mają wielki wpływ na cywilizację europejską i stanowią jej kulturowe podstawy,

  Grecja:
  -filozofia (zmysł krytycznej oceny zjawisk i rzeczy)
  -demokracja ateńska
  -podział literatury na rodzaje: liryka, epika, dramat, a ich na gatunki (np. dramat na tragedię i komedię)
  -Arystoteles wprowadził podział świata przyrody na światy zwierząt i roślin, wyróżnił i opisał wiele gatunków czy rodzajów
  -idea klasycznego piękna - np. Wenus z Milo czy "Dyskobol" Myrona (na greckich posągach wzorował się M.Anioł rzeźbiąc Dawida)
  -architektura - kolumny doryckie, jońskie, korynckie, często nadal naśladowane w nowych budynkach, zaś w okresie klasycyzmu (powrotu do klasyki) popularne były budynki na wzór grecki, np. Świątynia Sybilli w Puławach
  -rozwój teatru
  -olimpiada
  -historiografia (Herodot) - zapisywanie współczesnych nam wydarzeń, aby służyły przyszłym pokoleniom (w średniowieczu np. kroniki i roczniki)
  -mitologia grecka jest źródłem symboli dla literatury i sztuki współczesnej

  Rzym:
  -idea obywatelstwa
  -prawo rzymskie to podstawa współczesnego prawa, np. zasady "prawo nie działa wstecz" czy "domniemanej niewinności"
  -ustrój republikański
  -w świecie biologii wszystko ma swą nazwę zarówno w językach "normalnych", jak i w łacinie; poza tym łacina ma do teraz wpływ na języki europejskie (niektóre się od niej wywodzą, jak włoski czy francuski, inne mają zaczerpnięte stamtąd słowa (pierwsze, które przyszło mi do głowy to "konfrontacja")
  -alfabet łaciński
  -liczby rzymskie
  -inżynieria sanitarna (akwedukty) oraz technika budowy dróg i mostów


  Grecja i Rzym:
  -tolerancja religijna

Rozwiązania

Podobne zadania

mariolka_xd Dorobek Kulturowy Cesarstwa bizantyjskiego. POMOCY:** Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: mariolka_xd 16.6.2010 (23:44)

Podobne materiały

Przydatność 65% Referat: Dorobek kulturalny Grecji i Rzymu.

Grecja i Rzym to dwie starożytne cywilizacje, które znacznie wpłynęły na życie w starożytności. Osiągnęły one bardzo wysoki poziom rozwoju już bardzo dawno temu, jednak ich osiągnięcia naukowe pozostały do dziś, nadal korzystamy z ich nauk, ale i podziwiamy ich wyczyny. Postaram się omówić dorobek kulturowy obu tych cywilizacji. Dorobek kulturalny Greków dotyczył wielu...

Przydatność 75% Wzorzec kulturowy i komunikacyjny

Odkąd w 1991 roku doszło do upadku Związku Radzieckiego, na świecie pozostało jedno supermocarstwo - Stany Zjednoczone. Nic nie wskazuje, by miało ono podzielić los swego dawnego przeciwnika w walce o prymat na świecie, wręcz przeciwnie, jego podstawy wydają się być stabilne jak nigdy dotąd. Dominująca pozycja USA sprawia, że nie można być wobec tego państwa obojętnym. Dla...

Przydatność 75% Kulturowy krąg semicki

KULTURA SEMICKA Ten krąg rozpostarł się na duże obszary świata, jednak Semici wywodzą się właściwie z Półwyspu Arabskiego. Byli to Żydzi, którzy przez ponad 2000 lat żyli daleko od swej pierwotnej ojczyzny. Najdalej od swych geograficznych korzeni semicka historia i kultura dotarła wraz z chrześcijaństwem; rozprzestrzeniała się także wraz z islamem. Jak wiadomo,...

Przydatność 65% Japoński krąg kulturowy

Japoński krąg kulturowy Krąg kulturowy: Jest to wspólnota posługująca się tym samym systemem wartości [religia oraz tradycja], tym samym [podobnym] językiem, oraz o podobnej historii [przeszłości]. Wydziela się około 12. kręgów kulturowych: - krąg angloamerykański - krąg europejski - krąg wschodniosłowiański - krąg chiński - krąg indyjski - krąg islamski - krąg...

Przydatność 60% Kulturowy kontekst zarządzania

Kultura organizacji jest specyficznym sposobem funkcjonowania, opartym na wspólnocie wartości, praw (norm) i idei. Kultura organizacji reprezentuje wartości i idee, wspólne dla grupy osób pracujących w jednej firmie. Wartości te objawiają się poprzez symbole (np. znak firmowy, marka), opowieści (przekazy, historie i anegdoty), bohaterów, hasła i rytuały. Tak więc, kultura...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji