Treść zadania

mariolka_xd

Dorobek Kulturowy Cesarstwa bizantyjskiego. POMOCY:**

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    Bizantyjczycy korzystali z osiągnięć starożytnych uczonych i artystów.Greka stała się językiem ludzi wykształconych.To w niej pisano rozprawy filozoficzne i przyrodnicze.W tym czasie rozkwit przeżywa architektura.Nawiązywała ona do tradycji rzymskich i do sztuki hellenistycznej.Najwspanialszym dziełem budowniczych bizantyjskich jest kościół Mądrości Bożej w Konstantynopolu.Na jego ścianach znajdowały się mozaiki,freski oraz ikony /obrazy religijne przedstawiające postacie świętych /.W Bizancjum rozwinęło się rzemiosło,takie jak złotnictwo,tkactwo oraz produkcja ceramiki.Powstawały tez wynalazki techniczne.Najcenniejszym był ogień grecki,dzięki któremu flota Bizantyjczyków zapewniła sobie przewagę na Morzu Śródziemnym.

Rozwiązania

Podobne zadania

marzenaaa33 pomocy... Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: marzenaaa33 6.4.2010 (17:40)
johnny92 Potrzebne pilnie na dziś! pomocy! Prezentacja w power poincie Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: johnny92 26.4.2010 (22:01)
florek881 pomocy potzrebuje to bardzo szybko Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: florek881 1.5.2010 (22:48)
florek881 pomocy!!! potrzebuje to bardzo szybko!!! Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: florek881 7.5.2010 (10:35)
justyna168 pomocy! Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: justyna168 12.5.2010 (16:57)

Podobne materiały

Przydatność 85% Krąg oddziaływania kulturowego i politycznego Cesarstwa Bizantyjskiego w średniowieczu.

Cesarstwo Bizantyjskie albo Bizancjum to określenie greckojęzycznego, średniowiecznego Cesarstwa Rzymskiego ze stolicą w Konstantynopolu. Używane zamiennie określenie Cesarstwo Wschodniorzymskie jest bardziej popularne w odniesieniu do okresu poprzedzającego upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Ze względu na dominację greckiej kultury, języka oraz ludności, Bizancjum było w wielu...

Przydatność 60% Dorobek kulturowy baroku w Europie i w Polsce

Dorobek kulturowy baroku w Europie i w Polsce 1.Geneza epoki : Barok - z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie", lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej. Barok obejmował wszystkie przejawy działalności literackiej i artystycznej, a także filozofię i architekturę. U jego podstaw leżał...

Przydatność 65% Wyjaśnij okoliczności powstania, rozwoju i upadku cesarstwa bizantyjskiego – (IV-XV w. )

Obszar wschodnich ziem Cesarstwa Rzymskiego, zwanych Bizancjum, obejmował swym zasięgiem terytorium od Egiptu, Syrii, poprzez Azję Mniejszą, aż po niemal cały Półwysep Bałkański. Konstantynopol (dzisiejszy Stambuł) był miastem, które usytuowano na terenach byłej greckiej kolonii nazywanej dawniej Bizancjum, która to nazwa została przejęta przez Rzymian, a następnie dała...

Przydatność 75% Wzorzec kulturowy i komunikacyjny

Odkąd w 1991 roku doszło do upadku Związku Radzieckiego, na świecie pozostało jedno supermocarstwo - Stany Zjednoczone. Nic nie wskazuje, by miało ono podzielić los swego dawnego przeciwnika w walce o prymat na świecie, wręcz przeciwnie, jego podstawy wydają się być stabilne jak nigdy dotąd. Dominująca pozycja USA sprawia, że nie można być wobec tego państwa obojętnym. Dla...

Przydatność 75% Kulturowy krąg semicki

KULTURA SEMICKA Ten krąg rozpostarł się na duże obszary świata, jednak Semici wywodzą się właściwie z Półwyspu Arabskiego. Byli to Żydzi, którzy przez ponad 2000 lat żyli daleko od swej pierwotnej ojczyzny. Najdalej od swych geograficznych korzeni semicka historia i kultura dotarła wraz z chrześcijaństwem; rozprzestrzeniała się także wraz z islamem. Jak wiadomo,...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji