Treść zadania

kasiaxD

"Sole wokół nas" Przykładowe sole
Prosze o pomoc

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

 • Jak na mój gust to chyba najbardziej znaną solą jest sól kuchenna, czyli NaCl (chlorek sodu)

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Wokół nas istnieje wiele rodzajów soli. Czasami nawet nie wiemy, że ich używamy w naszym codziennym życiu. Lecz one ciągle nam towarzyszą. Służą do przygotowywania żywności i do wielu innych celów.
  Najbardziej znaną solą jest soda oczyszczona. Poprawna nazwa to kwaśny węglan sodu (NaHCO3). Używany on jest w lecznictwie, analizie chemicznej, gaśnicach pianowych i jako proszek do pieczenia. W pieczeniu używany jest jako środek spulchniający.
  Drugą solą jest sól gorzka o wzorze MgSO4. Poprawna nazwa to siarczan(VI) magnezu. Sól jest bezbarwna, krystaliczna i gorzka w smaku, rozpuszczalna w wodzie. Tworzy wiele hydratów i soli podwójnych z siarczanami i chlorkami litowców. Jest używana w hutnictwie, garbarstwie, lecznictwie i farbiarstwie.
  Następna sól to azotan(V) srebra (AgNO3), inaczej lapis. Bezbarwna substancja krystaliczna, o temp. topnienia 2090C. Bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie. Ma własności utleniające i bakteriobójcze. Działa gryząco na skórę, zostawiając na niej czarne plamy metalicznego srebra. Używany do otrzymywania innych soli srebra, w lecznictwie, do wyrobu luster, farb do włosów i materiałów światłoczułych.
  Kolejna sól to azotan(V) amonu, NH4NO3, inaczej saletra amonowa. Biała substancja krystaliczna, o temp. Topnienia 1700C, higroskopijna . Doskonale rozpuszczalna w wodzie i alkoholu, wybucha w temp. 3000C. Znajduje zastosowanie jako nawóz sztuczny, katalizator i surowiec do wyrobu materiałów wybuchowych.
  Piątą z kolei solą jest siarczan(VI) sodu, Na2SO4, biała substancja krystaliczna o temp. topnienia 8840C, rozpuszczalna w wodzie. Tworzy 2 hydraty: Na2SO4 * 7H2O i Na2SO4 * 10H2O - sól glauberską, która w temp. 32C przechodzi w postać bezwodną. Znajduje zastosowanie w produkcji szkła, papieru, środków piorących i w przemyśle tekstylnym.
  Fosforan wapnia, Ca3(PO4)2, przybiera białą substancję krystaliczną o temp. topnienia 1730C, nierozpuszczalną w wodzie.

Rozwiązania

Podobne zadania

malina1 Prosze bardzo o pomoc !!!!!potrzebuje do pracy kontrolnej Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: malina1 7.4.2010 (14:20)
madzia0904 Sole! Proszę o pomoc :) Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: madzia0904 7.4.2010 (20:01)
kasia54 proszę o pomoc, potrzebuje najszybciej rozwiązania!!!! Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kasia54 11.4.2010 (18:56)
Nieznany Prosze o pomoc Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Konto usunięte 12.4.2010 (16:10)
Nastka Proszę o pomoc!! potrzebuje to na dzis mam egzamin z tego:( DAM NAJ !!! Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Nastka 16.4.2010 (13:14)

Podobne materiały

Przydatność 60% "Sole wokół nas" Przykładowe sole

Wokół nas istnieje wiele rodzajów soli. Czasami nawet nie wiemy, że ich używamy w naszym codziennym życiu. Lecz one ciągle nam towarzyszą. Służą do przygotowywania żywności i do wielu innych celów. Najbardziej znaną solą jest soda oczyszczona. Poprawna nazwa to kwaśny węglan sodu (NaHCO3). Używany on jest w lecznictwie, analizie chemicznej, gaśnicach pianowych i jako...

Przydatność 50% Sole

Sole i ich zastosowanie Sole znalazły liczne zastosowania, przede wszystkim jako nawozy sztuczne, a ponadto w budow-nictwie ( CaCO3 i CaSO4 ), komunikacji ( NaCl i CaCl2 do zabezpieczania dróg przed zamarzaniem ), w przemyśle spożywczym ( NaCl i NaNO3 jako konserwanty ) i wiele innych. · AZOTANY · Sole te są substancjami krystalicznymi, zwykle bezbarwnymi, dobrze rozpuszczalny-...

Przydatność 60% Sole.

Występowanie soli w przyrodzie i ich zastosowanie. Sole są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Skorupa ziemska składa się głównie z soli i tlenków. W wodzie morskiej występują różne jony soli np.: Na+, K+, Mg2+, Cl-, SO42-. Wiele soli stanowi kopaliny, czyli surowce wydobywane z ziemi metodami górniczymi. Przede wszystkim jest to chlorek sodu - sól kamienna - wydobywany w...

Przydatność 65% Sole

Sole są związkami chemicznymi powstałymi w wyniku reakcji kwasu z zasadą. Na przykład, w wyniku reakcji pomiędzy kwasem solnym i zasadą sodową otrzymujemy chlorek sodu, zwany również solą kuchenną lub po prostu solą. Sole powstawać mogą w różny inny sposób. Nazwy soli tworzone są od nazw metali, niemetali lub kwasów tworzących daną sól. Na przykład, metal potas łączy...

Przydatność 60% Sole

CHLORKI NaCl - chlorek sodu(sól kuchenna) : stosowany do celów spożywczych i jako środek konserwujący, w produkcji barwników i w przemyśle garbarskim oraz do wysalania związków organicznych. Chlorek sodu zmieszany z lodem jest stosowany jako mieszanina oziębiająca (do temp. -21oC). W lecznictwie jest używany fizjologiczny roztwór soli; 0,9% roztwór NaCl, izotoniczny z płynami...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji