Treść zadania

madzia0904

Napisz i uzgodnij równania reakcji otrzymywania PbSO4 wszystkimi znanymi Ci metodami.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  a) H2SO4 + Pb(OH)2 = PbSO4 + 2H2O
  b) H2SO4 + Pb = PbSO4 + H2
  c) H2SO4 + PbO = PbSO4 + H2O
  d) Pb(NO3)2 + 2NaOH = 2NaNO3 + Pb(OH)2
  e)Pb(OH)2+SO3 = PbSO4+H2O
  f)Pb(NO3)2 + H2SO4 = PbSO4 +2HNO3
  g)Pb2+ + SO4 2- = PbSO4

Rozwiązania

 • userphoto

  1) Pb(OH)2 + H2SO4 = PbSO4 + 2H2O
  2) PbO + H2SO4 = PbSO4 + H2O
  3) Pb + H2SO4 = PbSO4 + H2
  4) SO3 + Pb(OH)2 = PbSO4 + H2O
  5) SO3 + PbO = PbSO4
  ......i przykładowe metody wyparcia.....
  6) Pb(NO3)2 + MgSO4 = PbSO4 + Mg(NO3)2
  7) Pb(OH)2 + CaSO4 = PbSO4 + Ca(OH)2
  8) Pb(NO3)2 + H2SO4 = PbSO4 + 2HNO3
  9) Pb + CuSO4 = PbSO4 + Cu

Podobne zadania

kasiaxD "Sole wokół nas" Przykładowe sole Prosze o pomoc Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kasiaxD 3.4.2010 (02:50)
malina1 Prosze bardzo o pomoc !!!!!potrzebuje do pracy kontrolnej Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: malina1 7.4.2010 (14:20)
kasia54 proszę o pomoc, potrzebuje najszybciej rozwiązania!!!! Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kasia54 11.4.2010 (18:56)
Nieznany Prosze o pomoc Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Konto usunięte 12.4.2010 (16:10)
Nastka Proszę o pomoc!! potrzebuje to na dzis mam egzamin z tego:( DAM NAJ !!! Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Nastka 16.4.2010 (13:14)

Podobne materiały

Przydatność 50% Sole

Sole i ich zastosowanie Sole znalazły liczne zastosowania, przede wszystkim jako nawozy sztuczne, a ponadto w budow-nictwie ( CaCO3 i CaSO4 ), komunikacji ( NaCl i CaCl2 do zabezpieczania dróg przed zamarzaniem ), w przemyśle spożywczym ( NaCl i NaNO3 jako konserwanty ) i wiele innych. · AZOTANY · Sole te są substancjami krystalicznymi, zwykle bezbarwnymi, dobrze rozpuszczalny-...

Przydatność 60% Sole.

Występowanie soli w przyrodzie i ich zastosowanie. Sole są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Skorupa ziemska składa się głównie z soli i tlenków. W wodzie morskiej występują różne jony soli np.: Na+, K+, Mg2+, Cl-, SO42-. Wiele soli stanowi kopaliny, czyli surowce wydobywane z ziemi metodami górniczymi. Przede wszystkim jest to chlorek sodu - sól kamienna - wydobywany w...

Przydatność 65% Sole

Sole są związkami chemicznymi powstałymi w wyniku reakcji kwasu z zasadą. Na przykład, w wyniku reakcji pomiędzy kwasem solnym i zasadą sodową otrzymujemy chlorek sodu, zwany również solą kuchenną lub po prostu solą. Sole powstawać mogą w różny inny sposób. Nazwy soli tworzone są od nazw metali, niemetali lub kwasów tworzących daną sól. Na przykład, metal potas łączy...

Przydatność 60% Sole

CHLORKI NaCl - chlorek sodu(sól kuchenna) : stosowany do celów spożywczych i jako środek konserwujący, w produkcji barwników i w przemyśle garbarskim oraz do wysalania związków organicznych. Chlorek sodu zmieszany z lodem jest stosowany jako mieszanina oziębiająca (do temp. -21oC). W lecznictwie jest używany fizjologiczny roztwór soli; 0,9% roztwór NaCl, izotoniczny z płynami...

Przydatność 65% Sole

Sole i ich zastosowanie Sole znalazły liczne zastosowania, przede wszystkim jako nawozy sztuczne, a ponadto w budow-nictwie ( CaCO3 i CaSO4 ), komunikacji ( NaCl i CaCl2 do zabezpieczania dróg przed zamarzaniem ), w przemyśle spożywczym ( NaCl i NaNO3 jako konserwanty ) i wiele innych. • AZOTANY • Sole te są substancjami krystalicznymi, zwykle bezbarwnymi, dobrze rozpuszczalny-...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji