Treść zadania

sylwus8906

korozja metali i jej rodzaje. metody ochrony przed korozja.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • avatar

    0 0

    1. Korozja chemiczna2. Korozja elektrochemiczna

    Zabezpieczenie przed korozją elektrochemiczną stanowi tak zwana ochrona katodowa. Ochrona katodowa polega na połączeniu chronionej konstrukcji z metalem mniej szlachetnym, tworzącym anodę (protektor) ogniwa, natomiast katodą jest obiekt chroniony. Połączenie takiej anody z konstrukcją chronioną wykonuje się przez bezpośredni styk ( tzw. powłoki anodowe) lub za pomocą przewodnika. Za pomocą protektorów chroni się przed korozją duże obiekty stalowe, takie jak kadłuby statków, rurociągi i podziemne zbiorniki. Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega korozji. Po zużyciu protektory wymienia się na nowe. Identyczny efekt daje zastąpienie cynku złomem stalowym połączonym z dodatnim biegunem prądu stałego, podczas gdy chroniona konstrukcja połączona jest z biegunem ujemnym.

Rozwiązania

Podobne zadania

kasiaxD metody otrzymywania soli Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kasiaxD 3.4.2010 (02:52)
zzuzik7 Określ wartościowość metali Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: zzuzik7 29.5.2010 (23:07)
kaarolinaa1112 Jakie są 4 podstwowe metody otrzymywania soli tlenowej i nietlenowej?? Przedmiot: Chemia / Liceum 2 rozwiązania autor: kaarolinaa1112 11.9.2010 (19:07)
aneta0065 1.Podaj 3 różne metody otrzymywania CO², napisz równania odpowiednich Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: aneta0065 30.9.2010 (20:11)
gosiaczek828 Zad 1 W procesach hutniczych do otrzymywania metali z ich rud jest stosowany Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: gosiaczek828 6.10.2010 (19:20)

Podobne materiały

Przydatność 75% Korozja metali.

Korozja metali- jest to stopniowe niszczenie tworzyw metalowych i niemetalowych pod wpływem chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska w wyniku, którego zmieniają się stan i właściwości niszczonego tworzywa. W przypadku metali możemy rozróżnić korozję chemiczną i elektrochemiczną. Korozja chemiczna metali następuje w wyniku działania suchych gazów lub cieczy...

Przydatność 70% Korozja metali

Korozja metali- jest to stopniowe niszczenie tworzyw metalowych i niemetalowych pod wpływem chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska w wyniku, którego zmieniają się stan i właściwości niszczonego tworzywa. W przypadku metali możemy rozróżnić korozję chemiczną i elektrochemiczną. Korozja chemiczna metali następuje w wyniku działania suchych gazów lub cieczy...

Przydatność 65% Korozja metali.

Korozja metali- referat. Korozja jest stopniowym procesem, polegającym na niszczeniu materiałów. Zaczyna się ona na powierzchni danego przedmiotu, i postępuje w głąb. Dotyczy ona: tworzyw metalowych i niemetalowych, plastików, żelbetów, ceramiki, drewna, betonu i wielu innych. Korozja...

Przydatność 60% Korozja metali.

Korozja jest to proces niszczący mikrostrukturę metalu lub stopu metali. Zachodzi ona pod wpływem chemicznej i elektromechanicznej reakcji materiału ze środowiskiem. Czynniki wpływające na ten proces to m.in.: obecność zanieczyszczeń, odczyn środowiska, zmiany temperatury i ciśnienia powietrza, naprężenie materiału oraz struktura krystaliczna materiału. Korozja rozpoczyna się...

Przydatność 60% Korozja

KOROZJA METALI I JEJ ZWALCZANIE Korozją nazywamy stopniowe niszczenie tworzyw z skutek działania środowiska. Nazwa pochodzi pod łacińskiego wyrazu corrodere – zżerać. Pojęcie korozji dotyczy przede wszystkim metali i stopów, choć stosuje się je również do tworzyw niemetalowych, jak betony, materiały ceramiczne i tworzywa sztuczne. Przyczyną korozji są różnorodne...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji