Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.

Treść zadania

kasiaxD

Kto zna jakies metody otrzymywania soli ??

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  1. METAL + NIEMETAL ----> SÓL BEZTLENOWA (sól kwasu beztlenowego)
  Jest najprostrzy sposób otrzymywania soli beztlenowych. Należy jednak pamiętać, iż nie wszystkie metale przereagują w powyższej reakcji. Chodzi tu głównie o metale szlachetne jak: Au (złoto), Ag (srebro), Cu (miedź).

  PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
  a) 2 Na + Cl2 ----> 2 NaCl
  2 Na + Cl2 ----> 2 Na+ + 2 Cl-
  w sposób skrócony nie da się
  b) Pb + Cl2 ----> PbCl2 (osad) - w przypadku osadu należy napisać strzałkę skierowaną w dół
  w sposób jonowy nie da się, gdyż osad nie ulega dysocjuje w roztworze wodnym
  c) 2 K + Cl2 ----> 2 KCl
  2 K + Cl2 ----> 2 K+ + 2 Cl-
  w sposób skrócony nie da się
  d) 2 Na + S ----> Na2S
  2 Na + S ----> 2 Na+ + S2-


  2. METAL + KWAS ----> SÓL + H2 (cząsteczka wodoru w stanie gazowym)
  Istotą tego procesu jest reakcja atomów metalu z kationami wodoru, w czego wyniku powstają kationy metalu oraz cząsteczki wodoru. Należy jednak pamiętać, iż aby metal wyparł wodór z kwasu musi być od niego aktywniejszy, tzn. znajdować się powyżej wodoru w szeregu aktywności metali. Metale, które wypierają wodór z kwasów to : K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb.

  PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
  a) Ca + H2CO3 ----> CaCO3 (osad) + H2 (gaz)
  Ca + 2 H+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad) + H2 (gaz)
  w sposób skrócony nie da się
  b) 2 Na + 2 HCl ----> 2 NaCl + H2 (gaz)
  2 Na + 2 H+ + 2 Cl- ----> 2 Na+ + 2 Cl- + H2 (gaz)
  2 Na + 2 H+ ----> 2 Na+ + H2 (gaz)


  3. TLENEK METALU + KWAS ----> SÓL + WODA

  PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
  a) CaO + H2CO3 ----> CaCO3 (osad) + H2O
  CaO + 2 H+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad) + H20
  w sposób skrócony nie da się
  b) Na2O + 2 HCl ----> 2 NaCl + H2O
  Na2O + 2 H+ + 2 Cl- ----> 2 Na+ + 2 Cl- + H2O
  Na2O + 2 H+ ----> 2 Na+ + H2O


  4. ZASADA + KWAS ----> SÓL + WODA
  Jest to reakcja zobojętniania (neutralizacji), ponieważ w wyniku reakcji kwasu (odczyn kwaśny) z zasadą (odczyn zasadowy) powstaje obojętna cząsteczka wody.

  PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
  a) H2SO4 + 2 NaOH ----> Na2SO4 + 2 H2O
  2 H+ + SO4 2- + 2 Na+ + 2 OH- ----> 2 Na+ + SO4 2- + 2 H2O
  2 H+ + 2 OH- -----> 2 H2O
  b) NaOH + HCl ----> NaCl + H2O
  Na+ + OH- + H+ + Cl- ----> Na+ + Cl- + H2O
  H+ + OH- ----> H2O


  5. TLENEK NIEMETALU (BEZWODNIK KWASOWY) + TLENEK METALU ----> SÓL TLENOWA

  PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
  a) CaO + SO3 ----> CaSO4
  CaO + SO3 ----> Ca 2+ + SO4 2-
  w sposób skrócony nie da się
  b) Na2O + N2O5 ----> 2 NaNO3
  Na2O + N2O5 ----> 2 Na+ + 2 NO3-
  w sposób skrócony nie da się
  6


  PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
  a) SO3 + Ca(OH)2 ----> CaSO4 + H2O
  SO3 + Ca 2+ + OH 2- ----> Ca 2+ + SO4 2- + H2O
  SO3 + OH 2- ----> SO4 2- + H2O
  b) CO2 + 2 NaOH ----> Na2CO3 + H2O
  CO2 + 2 Na+ + 2 OH- ----> 2 Na+ + CO3 2- + H2O
  CO2 + 2 OH- ----> CO3 2- + H2O


  7. SÓL + KWAS ----> NOWA SÓL (OSAD) + NOWY KWAS
  Zalecane jest, aby powstała sól była osadem.

  PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
  a) Ca(NO3)2 + H2CO3 ----> CaCO3 (osad) + 2 HNO3
  Ca 2+ + 2 NO3- + 2 H+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad) + 2 H+ + 2 NO3-
  Ca 2+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad)
  powyższa reakcja jest przykładem reakcji strąceniowej, polegającej na wytrąceniu osadu, praktycznie nierozpuszalnego w roztworze wodnym
  b) Pb(NO3)2 + 2 HCl ----> PbCl2 (osad) + 2 HNO3
  Pb 2+ + 2 NO3- + 2 H+ + 2 Cl- ----> PbCl2 (osad) + 2 H+ + 2 NO3-
  Pb 2+ + 2 Cl- ----> PbCl2 (osad)


  8. SÓL + ZASADA ----> NOWA SÓL (OSAD) + NOWA ZASADA
  Zalecane jest, aby powstała sól była osadem.

  PRZYKŁAD (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
  a) Ca(OH)2 + Na2CO3 ----> CaCO3 (osad) + 2 NaOH
  Ca2+ + 2 OH- + 2 Na+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad) + 2 Na+ + 2OH-
  Ca 2+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad)


  9. SÓL + METAL ---> NOWA SÓL + NOWY METAL
  Metal wzięty do reakcji musi być aktywniejszy od metalu znajdującego się w soli.

  PRZYKŁAD (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
  a) 2 Na + MgCl2 ----> 2 NaCl + Mg
  2 Na + Mg 2+ + 2 Cl- ----> 2 Na+ + 2 Cl- + Mg
  2 Na + Mg 2+ ----> 2 Na+ + Mg


  10. SÓL + SÓL ----> NOWA SÓL (OSAD) + NOWA SÓL
  Zalecane jest, aby powstała sól była osadem.

  PRZYKŁAD (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
  a) 2 BiCl3 + 3 Pb(NO3)2 ----> 3 PbCl2 (osad) + 2 Bi(NO3)3
  2 Bi 3+ + 6 Cl- + 3 Pb 2+ + 6 NO3- ----> 3 PbCl2 (osad) + 2 Bi 3+ + 6 NO3-
  6 Cl- + 3 Pb 2+ ----> 3 PbCl2 (osad)

Rozwiązania

Podobne zadania

sylwus8906 korozja metali i jej rodzaje. metody ochrony przed korozja. Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: sylwus8906 21.4.2010 (19:47)
partyka134 zapisz 4 sposoby otrzymywania soli o wzorze FeCl2 Przedmiot: Chemia / Liceum 3 rozwiązania autor: partyka134 27.4.2010 (18:18)
arletka0302 Podaj równania reakcji ilustrujące wszystkie 6 metod otrzymywania Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: arletka0302 13.5.2010 (18:41)
arx27 Napisz równania hydrolizy następujących soli i określ odczyn ich Przedmiot: Chemia / Liceum 1 rozwiązanie autor: arx27 16.5.2010 (16:01)
justyna275 w 200 g wody rozpuszczono 40 g soli. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego rozt Przedmiot: Chemia / Liceum 3 rozwiązania autor: justyna275 17.5.2010 (20:56)

Podobne materiały

Przydatność 80% Metody otrzymywania soli

1. METAL + NIEMETAL ----> SÓL BEZTLENOWA (sól kwasu beztlenowego) Jest najprostrzy sposób otrzymywania soli beztlenowych. Nalezy jednak pamietac, iz nie wszystkie metale przereaguja w powyzszej reakcji. Chodzi tu glównie o metale szlachetne jak: Au (zloto), Ag (srebro), Cu (miedz). PRZYKLADY (najpierw czasteczkowo, a pózniej jonowo i jonowo w sposób skrócony): a) 2 Na + Cl2 ----> 2...

Przydatność 55% Metody otrzymywania soli

METODY OTRZYMYWANIA SOLI 1. metal kwas --> sól wodór Mg H2S --> MgS H2 2. tlenek metalu kwas --> sól woda Li2O 2H Cl --> 2LiCl H2O 3. zasada (wodorotlenek) kwas --> sól woda reakcja zobojętniania 3Mg(OH)2 2H3 PO4 --> Mg3(PO4)2 6H2O 4. sól1 sól 2 --> sól3 sól4 2NaNO3 MgS -->...

Przydatność 60% Właściwości wybranych soli. Metody otrzymywania soli- reakcje.

Właściwości wybranych soli. Metody otrzymywania soli- reakcje. Wzory. Ściąga. Treść w załączniku.

Przydatność 65% 9 metod otrzymywania soli.

1) MEtal + kwas----> Sol + Wodor 2) Tlenk metalu + Kwas----> Sol + Woda 3) Kwas + Wodorotlenek----> Sol + woda 4) Metal + niemetal---> Sol kwasu beztlenowego 5) tlenek metalu + bezwonnik kwasowy--->sol 6) Zasada(wodorotlenek) +bezwonnik kwasowy---> sol + woda 7) Sol 1 + sol 2 --->sol 3 + sol 4 8) Sol 1 + kwas 1 --->sol 2 + kwas 2 9) wodorotlenek 1 + sol 2 ---> wodorotlenek 2 + sol 2

Przydatność 75% 9 sposobów otrzymywania soli

Otrzymywanie soli: Reakcja zobojętniania : KWAS + ZASADA--->SÓL + WODA Reakcja tlenków metali z kwasami : TLENEK METALU + KWAS--->SÓL + WODA Reakcja metali z kwasami : METAL + KWAS--->SÓL + WODÓR 4. TLENEK KWASOWY + ZASADA--->SÓL + WODA 5. TLENEK METALU + TLENEK KWASOWY--->SÓL 6. METAL + NIEMETAL--->SÓL KWASU BEZTLENOWEGO 7. SÓL...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji

Pierwszy raz?

Zapoznaj się z krótkim opisem jak sprawnie zdobywać punkty, sprawdź ile kosztuje dodanie zadania, itp. Zapoznaj się z możliwościami serwisu Zaliczaj.

Zaproś swoich znajomych

Zaproś swoich znajomych do serwisu. Im więcej osób zaprosić, tym więcej zdobędziesz punktów. Zarób nawet 100 punktów.