tritonx100, 56 lat

763 punkty

z nami od 5 stycznia 2017 roku

26 zadań

Pytania: tritonx100

Pytanie Odpowiedzi Data utworzenia
1. Oblicz ile kg spoiwa wapiennego i jaką objętość dwutlenku węgla (p=1, 1 16.12.2021 (20:10)
2. W temperaturze 25 stopni rozpuszczalność AgI i Bi2S3 w wodzie wynosi 1 31.1.2021 (17:30)
3. Ile potrzebuje Cu(NO3)2 *3H2O aby otrzymać 5% wagowych Cu w katalizatorze o 1 25.1.2021 (17:46)
4. Oblicz ile gramów KNO3 należy dodać do 500 g roztworu KNO3 o molalności 1 21.1.2021 (20:23)
5. Oblicz procentową zawartość jonów żelaza zawartą w 55,12 g naważki, 1 30.11.2020 (09:30)
6. ⦁ Oblicz stężenie procentowe i molowe jodu w preparacie Solutio Iodi 1 16.6.2020 (10:14)
7. Bardzo prosze o pomoc !!! Zad.1 Ile atomow ma drut miedziany srednicy 1,5 1 22.5.2020 (19:36)
8. Oblicz liczbę atomową srebra w próbce sześciennej o krawędzi = 2 cm 1 18.10.2019 (13:55)
9. Oblicz masy molowe metali jeżeli: a. Z 0,1110 g MeCl2 otrzymano 0,1281 g 0 21.9.2018 (19:05)
10. Próbkę cezu zamknięto w zbiorniku i podgrzano do temperatury 500*C. Po 0 21.1.2021 (20:18)
11. Jak przeliczyć stężenie magnezu w próbce ciekłej na zawartość magnezu w 1 17.1.2021 (13:51)
12. Ile gramów chlorku litu otrzymamy po odparowaniu do sucha 215cm3 0,7 molowego 1 20.12.2020 (12:51)
13. Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadań z redoksymetrii. 1. Podczas nastawiana 0 26.9.2020 (14:41)
14. 25,00 cm3 bromku potasu o stężeniu 0,1250 mol/dm3 miareczkowano roztworem 0 25.9.2020 (18:35)
15. Miano roztworu EDTA określono, miareczkując roztwór, otrzymany przez 0 25.9.2020 (06:13)
16. Oblicz ile mililitrów wody należy dodać do 500ml roztworu amoniaku o 0 24.5.2020 (16:57)
17. Na zmiareczkowanie 50cm^3 wody wobec oranżu metylowego zużyto 23,3 cm^3 0,01M 0 24.6.2017 (18:09)
18. Dane jest 250cm3 0.1 molowego roztworu wodoro tlenku potasu. Obliczyc steżenie 0 6.11.2017 (10:37)
19. Oblicz gestosc 18% roztworu NH4Cl wiedząc ze roztwor ten jest 3.54 molowy 1 6.11.2017 (10:49)
20. Pewna ciecz wrze w temperaturze 350 K, i pod ciśnieniem 1,2 atm. W jakiej 0 8.1.2018 (17:37)
21. Do 20 g roztworu węglanu amonu zawierająceg 0,002 ułamka molowego tej soli 1 6.2.2018 (21:22)
22. W wyniku rozpuszczenia 2,95g cyny w kwasie wydzieliło się 0,05g wodoru. 0 16.6.2018 (18:58)
23. treść zadania w załączniku 0 16.6.2018 (19:08)
24. 1. Jaką objętość stężonego kwasu solnego (37%, d = 1,19 g/ml) należy 1 2.11.2018 (23:22)
25. oblicz stężenie procentowe i molowe nasyconego roztworu powstałego w wyniku 1 2.12.2020 (14:05)
26. Obliczeniowe chemia Skład procentowy Rozpuszczalność 1 27.12.2020 (20:45)