Stefcia, 34 lata

1494 punkty

z nami od 28 marca 2015 roku

106 rozwiązań

Rozwiązania: Stefcia

Rozwiązanie Odpowiedzi Data utworzenia
1. Dane jest równanie fali poprzecznej y(x)=20sin(2t-πx). Podaj wartość 1 8.2.2018 (09:56)
2. 1. 10-ciu pracowników wykonuje określoną pracę w ciągu 48 godz . Ilu 2 25.10.2016 (19:18)
3. zadanie 9. udowodnij twierdzenie zadanie 10. rozwiąz uklady rownan 1 23.9.2016 (18:04)
4. Ruch drgający opisują: x1(t)=3cos(2t) x2(t)=4cos(2t-pi/2) a)obliczyć 1 5.9.2016 (10:12)
5. Obliczyć wartość pędu elektronu odrzutu przy rozproszeniu comptonowskim 2 29.7.2016 (10:29)
6. Dział: Pochodna kierunkowa #6 Zadanie w załączniku 1 26.5.2016 (14:20)
7. Funkcje wielu zmiennych, tradycyjnie w załączniku 4. 1 23.5.2016 (14:46)
8. Równania różniczkowe zwyczajne I- Zadanie 7. Rozwiąż równanie (z 1 4.5.2016 (12:34)
9. Oblicz równoważną pojemność dla poniższego układów kondensatorów, do 1 3.5.2016 (11:22)
10. Równania różniczkowe zwyczajne I- Zadanie 8. Znajdź całkę szczególną 1 2.5.2016 (10:41)
11. 1. Dany jest trójkąt ABC o wysokości CD. Wiadomo, że BC=10, AB=12 i pole 2 1.5.2016 (07:27)
12. Hiperbola. Przesuwanie hiperboli zadania 13-14 1 30.4.2016 (09:42)
13. Dwoma traktorami niejednakowej mocy można zaorać wyznaczone pole w ciągu 2 27.2.2016 (20:22)
14. Udowodnij,że czworokąt wypukły jest równoległobokiem,tylko wtedy gdy 1 22.2.2016 (10:54)
15. zad.9 W trapezie równoramiennym przekątne o długościach 14 cm tworzą z 2 21.2.2016 (08:00)
16. zad.10 Napisz równanie okręgu o środku: a) S=(4,-5), stycznego 2 21.2.2016 (07:21)
17. Krążek o promieniu r=0,1m stacza się z równi pochyłej o kącie nachylenia 1 31.1.2016 (06:51)
18. Proszę o rozwiązanie zadań z załączników. Wdzięczność do końca życia 1 27.1.2016 (10:25)
19. Kartka ma kształt prostokąta w którym cosinus kąta między przekątną a 1 3.1.2016 (15:00)
20. Ciągi Oblicz sumę wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych których reszta 2 3.1.2016 (10:45)

Strona: 1 2 3 4 5 6 Następna