Treść zadania

792025757

proszę o recenzję fraszek. Chcę aby w niej znalazły się morały i podsumowania fraszek

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    Tematyka fraszki nie porusza spraw poważnych i trudnych. Mówi o rzeczach bardziej błahych i wesołych. W utworze poeta mówi o swoim talencie poetyckim i o tym czego dotyczą jego fraszki. Fraszka formą przypomina anakreont. Jeżeli oto chodzi a jak nie to sory :):P

Rozwiązania

Podobne zadania

Nieznany tren 7 jana kochanowskiego...napisz, wymien wszystkie srodki stylistyczne Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: Konto usunięte 29.3.2010 (16:44)
kara15164 recenzja Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: kara15164 6.4.2010 (17:47)
ruciaa Recenzja Filmu Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: ruciaa 7.4.2010 (15:15)
tulipann4 opisz kruciotko geneze trenów jana kochanowskiego Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: tulipann4 9.4.2010 (22:13)
natalia001 Recenzja.. Przedmiot: Język polski / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: natalia001 16.4.2010 (15:29)

Podobne materiały

Przydatność 55% Różnorodność tematyczna fraszek Jana Kochanowskiego.

Fraszka to zwykle krótki, wierszowany utwór, którego głównym zamierzeniem jest zmuszenie czytelnika do refleksji nad jakimś problemem. Forma fraszki jest często żartobliwa - humor i niespodziewana puenta to podstawowe zabiegi w tym gatunku. Zaś tematyka fraszek jest niezwykle szeroka, czego doskonałym przykładem są fraszki Kochanowskiego, jednego z najznamienitszych twórców...

Przydatność 70% Jaka jest filozofia życia Jana Kochanowskiego, na podstawie pieśni, fraszek oraz trenów?

Jan Kochanowski to przedstawiciel epoki Odrodzenia. Znany jest przede wszystkim jako autor fraszek, pieśni oraz trenów. W odrodzeniu dominował humanizm, który głosił wiarę w potęgę ludzkiego rozumu, umiłowanie ojczyzny, religijność oraz podziw nad przyrodą. Kochanowski w wielu swoich utworach zastanawiał się, jakie powinno być życie doczesne człowieka. Między innymi w...

Przydatność 60% Świat wartości człowieka renesansu na przykładzie fraszek i pieśni Jana Kochanowskiego.

Bardzo wiele mówi się i pisze o wartości człowieka renesansu, które znajduje się w centrum zainteresowań nie tylko nas samych, ale także pisarzy, filozofów, malarzy i kapłanów. Myślę, że rola wartości człowieka jest pierwszoplanowa. Warto omówić ten problem. Wartość to podstawowy element każdego człowieka, którego nie możemy wyjaśnić. Po pierwsze "Stateczny...

Przydatność 50% Źródła renesansowego tworzenia. Napisz wypracowanie, wykorzystując analizy i interpretacje trzech fraszek Jana Kochanowskiego pod wspólnym tytułem „Na lipę”.

Jan Kochanowski był poetą, o którym z pełną powagą można powiedzieć, że wyznaczył drogi rozwoju polskiej poezji na kilkaset lat. Przez całe swoje życie Kochanowski pisywał fraszki. Zawarł w nich coś znacznie więcej niż kilka uwag nad światem, zawarł w nich samego siebie. W krótkich, zwięzłych utworach podejmował cały wachlarz nurtujących go problemów oraz spraw, które...

Przydatność 90% Kochanowskiego propozycja jak żyć – na podstawie pieśni i fraszek.

Według Jana Kochanowskiego na życie szczęśliwe składa się kilka receptur: sięgnął po pomysły starożytnych epikurejczyków i stoików, zmieszał je z chrześcijańską nauką o Bogu i prawym życiu, dodał swoje refleksje. W ten sposób powstały zasady, które według Kochanowskiego gwarantują szczęście: a) Ufaj Bogu! Bóg jest największym Architektem, Stwórcą, Opiekunem...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji