Treść zadania

ilka132

Struktura społeczna indii

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Struktura społeczna Indii składa się kast.Bramini,którzy mieli powstać z ust Puruszy są członkami najwyższej kast, zaś wojownicy ,którzy powstali z ramion Puruszy są klasą rządzącą.Oprócz tego są kupcy i rolnicy,którzy zrodzili sie z ud, oraz robotnicy,którzy są najniższą kastą powstałą ze stóp Puruszy.
  Struktura społeczna Indii oparta na dawnych tradycjach tego kraju, co poważnie ogranicza jego możliwości rozwojowe.Kraj ten potrzebuje reform w kluczowych ob­szarach gospodarki, w energetyce, rolnictwie oraz infrastrukturze. Potrzebna jest też prywatyzacja państwowych firm. Atutem Indii w światowej gospodarce jest szybko rosnąca liczba obywateli wykształconych i biegle mówiących po angielsku.

Rozwiązania

 • userphoto

  Najstarsza cywilizacja w dolinie Indusu powstała w drugiej połowie III tysiąclecia p.n.e. O poziomie rozwoju wspomnianej kultury świadczyć mogą przede wszystkim wspaniałe miasta, gdzie budowle wznoszono z palonej cegły, a domy były wyposażone w np. łazienki! Trudno dzisiaj jeszcze określić, czy te wspaniałe miasta stanowiły jakieś jednolity organizm polityczny, czy pozostawały samodzielne. Do najwspanialszych miast zaliczamy Harappę a przede wszystkim Mohendżo Daro. Mieszkańcy doliny Indosu utrzymywali się przede wszystkim z rolnictwa. Jednak znaleziska archeologiczne licznych wyrobów z brązu: ozdób, pieczęci, ceramiki świadczą o bardzo dobrze rozwiniętym rzemiośle. Nie wiadomo także, co tak na prawdę było przyczyną upadku tej cywilizacji.  Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach Indii był najazd Ariów w połowie II tys. p.n.e. Podbój rdzennej ludności Indii umożliwiła im znaczna przewaga pod względem technicznym, zwłaszcza używanie rydwanów bojowych zaprzężonych w konie.  W wyniku podboju utworzył się w Indiach specyficzny typ organizacji społecznej. Ariowie przynieśli ze sobą charakterystyczne dla Indoeuropejczyków trójdzielny podział społeczny, na kapłanów (bramini). Według mitologii powstali z ust Puruszy. Mieli prawo studiowania świętych Ksiąg Wedy oraz uczestniczyli w obrzędach ofiarnych. Byli uważni za znawców i nauczycieli tradycyjnej wiary. Wojownicy (kszatriowie) – powstali z ramion Puruszy, mieli prawo studiowania Wed, a także uczestniczyli w obrzędach religijnych. Jednak podstawowym ich zadaniem była obrona kraju. Rzemieślnicy i kupcy a także rolnicy, to tzw. wajśjowie. Grupa ta „powstała” z bioder Puruszy. Mieli obowiązek uprawiania roli, hodowli bydła, handlu lub wytwórczości rzemieślniczej. Podbite ludy zostały zepchnięte do czwartej grupy, której zadaniem było służenie trzem pozostałym. Byli to niewolnicy, czyli tzw. śiudrowie. Powstali ze stóp Puruszy. Ich obowiązkiem była służba wyższym kastom, a także mieli zakaz posiadania majątku. Najniżej w hierarchii społecznej znajdowali się tzw. pariasi, czyli niedotykalni, wykluczeni. Wykonywali wszelkie prace niegodne klas wyższych, np. palenie zwłok, wykonywanie egzekucji, myślistwo, rzeźnictwo, czy sprzątanie. Do tej grupy zaliczali się także trędowaci oraz ludzie usunięci z kast i uznani za nieczystych. Wspomniane cztery grupy społeczne nazywano warnami. Słowo warna dosłownie oznacza – kolor.  O przynależności do grup decydowało urodzenie, a jej zmiana była w teorii niemożliwa. W praktyce bardzo rzadko takie zmiany się zdarzały. Zakazywano zawierania małżeństw poza warnami. Nie wolno było także spożywać posiłków z przedstawicielami niższych warn. System warn znajdował swoje uzasadnienie w wierze w wędrówkę dusz, czyli w reinkarnację.  Warny dzieliły się na mniejsze grupy zwane kastami. Wewnątrz kast występował podział na grupy nazywane dżati, (co oznacza urodzenie), uporządkowane na ogół według zawodów. Jeszcze niżej społeczeństwo dzielone było na tzw. gotra, czyli klany. Według mitologii warny powstały z poszczególnych części ciała Puruszy boga będącego praojcem ludzkości. Z biegiem czasu powstało w Indiach kilka tysięcy kast.  Zarówno warny, jak i kasty stanowią specyficznie indyjską instytucję. We wszystkich znanych nam cywilizacjach starożytnych spotykamy się, co prawda z hierarchiczną budową społeczeństw, ale nigdzie nie doszło do aż takich podziałów i nigdzie nie były one tak mocno uzasadnione pod względem prawnym. Nigdzie indziej podziałów społecznych w takim stopniu nie uzasadniała także religia.  Oficjalnie podział kastowy zniesiono w Indiach dopiero w 1950 roku.

Podobne zadania

natasza88 Religia Chin i Indii Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: natasza88 18.9.2010 (16:19)
p0016 Wynalazki Chin i Indii. Przedmiot: Historia / Liceum 2 rozwiązania autor: p0016 23.9.2010 (14:52)
~Twj Podpis Magdalena Struktura i administracja polskiego państwa podziemnego Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ~Twj Podpis Magdalena 22.1.2014 (21:20)

Podobne materiały

Przydatność 75% Struktura

Struktura główne koncepcje Struktura społ.- wielość zbiorowości grup społecznych i ich instytucji wzajemnie sobie podporządkowanych jest nadto spięta klamrami wspólnych kompeksow kultury. Terminem kompleks kultury określamy pewne wspólne wartości i normy z nich wynikające. Oraz wzory zachowań Koncepcje funkcjonalno strukturalna Teoria ta ujmuje społeczeństwo jako ustrój....

Przydatność 70% Zabytki Indii

Indie to potężny kraj o wielu obliczach. Spotykamy tu niezwykle zróżnicowane krajobrazy - od ośnieżonych szczytów Himalajów do długich piaszczystych plaż Południa, od gęstej dżungli na północnym wschodzie do rozległych pustynnych obszarów na zachodzie kraju. Bardzo zróżnicowana jest także kultura Indii - północ to liczne muzułmańskie zabytki, będące spuścizną...

Przydatność 60% Ludność Indii

ludność Indie są drugim po Chinach najludniejszym państwem na świecie 1,08 mld (2005). Ludność Indii stanowi ok. 1/6 populacji świata a średna gęstość wynosi 328 osób/km². Dane te są jednak szacunkowe i mogą znacznie różnić się od rzeczywistych, gdyż w Indiach nie prowadzi się ewidencji ludności, ani spisów powszechnych ludności. Według prognoz demografów, przy...

Przydatność 50% Podział społeczeństwa starożytnych Indii

System kastowy W okresie braminizmu utrwalił się system kastowy społeczeństwa. System ten jednak cechował się tym, że nie zawierał w sobie kast lecz klasy i grupy społeczne. Tak więc istniały wspomniane wyżej cztery warny (barwa), czyli klasy społeczne. Następnie były dżati (urodzenie) uporządkowane na ogół według zawodów. Z kolei była gotra (klan) i prawara (pochodzenie...

Przydatność 70% Kultura i religia starożytnych Indii.

Najstarsza cywilizacja w Indiach pojawiła się w III tysiącleciu p.n.e. w dolinie Indusu. Budowała osady ( odkryte dopiero w XX w) z palonej cegły, a domy wyposażone były w łazienkę. Cała osada miała imponującą sieć kanalizacyjną. Ludzie zajmowali się uprawą roli, hodowlą zwierząt, rozwijało się rzemiosło, na którego potrzeby sprowadzano cynę, miedź, złoto, kamienie...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji