Treść zadania

xxxDaRiOzAxxx

Jak wyglądał podział ziem polskich dokonany na kongresie wiedeńskim?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • avatar

    0 0

    Prusy otrzymały zachodnia część Ks. warszawskiego, z której utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie oraz Gdańsk, który w czasie wojen napoleońskich dostał się przez pewien czas pod kontrolę francuską.
    Z Krakowa i jego okolic utworzono Rzeczpospolitą krakowską nad którą kontrolę mieli sprawować trzej zaborcy.
    Z pozostałej części Ks. warszawskiego utworzono Królestwo Polskie pod kontrolą Rosji.

Rozwiązania

Podobne zadania

Patunia01235 wypracowanie-historia Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: Patunia01235 28.3.2010 (18:24)
Cichax966 HISTORIA HELP ME ! :)) ;(( Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: Cichax966 6.4.2010 (10:04)
iwcia32xD Historia pomocy!! Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: iwcia32xD 18.4.2010 (11:34)
Edion Historia. Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: Edion 19.4.2010 (14:28)
Nightwishowa94 historia zobacz ! szybko Przedmiot: Historia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: Nightwishowa94 22.4.2010 (21:17)

Podobne materiały

Przydatność 75% Kongres Wiedeński

Kongres wiedeński 1814-1815

Cel kongresu:
-ostatecznie zatwierdzić postanowienia dotyczące nowego europejskiego porządku naszkicowanego w traktacie pokojowym sił sprzymierz z Francją z 30 maja 1814 r.
-zadanie regulacji terytorialnych , politycznych , ustrojowych a nawet opracowane nowych zasad stosunków między-
narodowych.

Najważniejszą rolę odgrywały...

Przydatność 70% Kongres wiedeński

Geneza. 1813 - wielka bitwa pod Lipskiem zakończona klęską Napoleona, który nie był w stanie uchronić Francji przed inwazją; 31 marca 1814 - zajęto Paryż; 6 kwietnia 1814 - królem zostaje Ludwik XVIII; Napoleon został zesłany na Elbę (duża pensja i 400 żołnierzy); 30 maja 1814 - pierwszy traktat paryski (przywrócenie granic Francji z 1792), podjęto decyzję o...

Przydatność 65% Kongres Wiedeński

Kongres wiedeński i święte przymierze. 1. Cele Kongresu Wiedeńskiego. Po pokonaniu Napoleona zwycięskie państwa postanowiły przywrócić w Europie równowagę polityczną. W tym celu organizują, w Wiedniu, w 1815 r., zjazd nazwany „Kongresem Wiedeńskim”. Najważniejsze ustalenia tego zjazdu to legitymizm i restauracja. Wprowadzono zasadę, iż bezprawnie jest pozbawienie króla...

Przydatność 85% Kongres wiedeński

Kongres wiedeński trwał od XI.1814 - VI.1815 r. o najważniejszych sprawach decydowali przedstawiciele państw: Austrii Wielkiej Brytanii Prus i Rosji i Francji. Wszystkie państwa miały głos ale tylko te państwa ostatecznie decydowały. 3 zasady na kongresie podejmowania decyzji 1) legitymizmu - wszystkie wystąpienia ludu przeciwko władzy i dynastii są bezprawne 2) restauracji -...

Przydatność 70% Kongres Wiedeński

Kongres wiedeński – układ polityczny ustalony na 100 lat 1. Zwołanie kongresu wiedeńskiego - decyzja o zwołaniu zapadłą 30.05.1814 r po pierwszym pokonaniu Napoleona- I pokój paryski. - państwa decydujące: Rosja, W.B, Prusy, Austria, reszta państw mu-siała się podporządkować. - wybitne postacie kongresu: car- AleksanderI, kanclerz Austrii- Klemens Matternich, cesarz...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji