Treść zadania

kate_more

Przyczyny i skutki kryzysu w USA

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Może coś z tego wybierzesz:

  W swym niedawnym artykule Financial Times pisze:
  Ron Paul, Republikanin z Teksasu, powiedział, że polityka Rezerwy Federalnej doprowadziła do kryzysu finansowego, a teraz doprowadzi do osłabienia dolara, utraty zaufania rządów innych państw oraz do "politycznego chaosu". - Podwojenie podaży pieniądza nie zadziałało. Czterokrotne zwiększenie podaży pieniądze też nie zadziała - powiedział Ron Paul.

  Ron Paul od dawna krytykuje Rezerwę Federalną. Polityk ten domaga się przyznania Kongresowi nadzoru nad polityką monetarną w ustawie, która do tej pory zdobyła poparcie ponad połowy członków Izby Reprezentantów.
  Dogłębniejszą analizę przyczyn kryzysu finansowego przeprowadzili ostatnio ekonomiści John R. Talbott i Simon Johnson. J. R. Talbott, były makler Goldman Sachs, jest autorem takich bestsellerów jak: " The 86 Biggest Lies on Wall Street ", "Obamanomics," oraz "The Coming Crash in the Housing Market." . W książkach tych przewidział on trafnie katastrofę amerykańskiego rynku nieruchomości i wybór nieznanego w owym czasie Obamy na prezydenta USA. Jest on obecnie twórcą oddolnego ruchu stawiającego sobie za cel odzyskanie kontroli społecznej nad amerykańską administracją państwową, która według niego jest już całkowicie zawłaszczona przez finansjerę.Swoje rozważania Talbott zaczyna w następujący sposób:
  Amerykanie zrozumieli, że gdy grupa bankierów za bezproduktywne przerzucanie jakiś papierów pobierała prowizje w wysokości setek miliardów dolarów, a dotychczasowym rezultatem tej działalności jest utrata, w skali globalnej, 40 tysięcy miliardów dolarów i 100 milionów miejsc pracy, to określić ten proceder można jedynie mianem kryminalnego...Całkowicie kryminalnym było faszerowanie CDO (collateralized debt obligations) bezwartościowymi pożyczkami hipotecznymi, opłacanie agencji rankingowych za nadawanie im statusu AAA...opłacanie polityków w zamian za likwidację ograniczeń bankowych, zwiększenie lewarowania z 8:1 do 30:1, co w praktyce zagwarantowało całkowitą niewypłacalność banków nawet przy minimalnym spadku koniunktury, emitowanie CDS (ubezpieczeń kredytowych), których nie byli w stanie honorować.

  Do tej pory nie wszczęto żadnego postępowania w tych sprawach, ani nie zgromadzono niezbędnych dowodów. Waszyngton jest tak skorumpowany, że próby reform za pomocą mechanizmów demokratycznych (wyborów) byłyby nieefektywne...i dlatego należy zorganizować społeczeństwo oddolnie...Prawdziwe reformy można będzie zacząć dopiero wtedy gdy usunie się finansjerę z polityki. Talbott rozprawia się też z mitem "nadprzyrodzonego wolnego rynku":

  Rynek nie jest naturalnie dobrym...W przeszłości ludzie pragnęli handlować niewolnikami, pornografią, bronią masowego rażenia, czy ciałami kobiet. Tylko dlatego, że rynek chce się rozwijać nie oznacza, że jego funkcjonowanie jest społecznym dobrem. Tylko ludzie mogą decydować czy rynki powodują więcej dobra czy zła.
  W wywiadzie opublikowanym przez państwowe media, Chen Yuan prezes Chińskiego Banku Rozwoju powiedział, że zagraniczne inwestycje mogą nabrać tempa, ale powinny się skupić na krajach rozwijających się zasobnych w bogactwa naturalne.

  - Wszyscy mówią, że powinniśmy wyjść na rynki zachodnie, by wyprzedzić innych w kupowaniu [niedowartościowanych aktywów] - powiedział Chen Yuan. - Uważam, że nie powinniśmy ruszać na amerykańską Wall Street, ale raczej skupić się na miejscach, gdzie istnieją bogactwa naturalne i zasoby energii.

  Obłędna polityka finansowa Stanów Zjednoczonych ostatnich lat pozbawiła Chińczyków złudzeń, że kiedykolwiek będą w stanie odzyskać gigantyczny dług tego kraju w stosunku do ChRL. Tak więc Chińczycy postanowili "wymienić" amerykańskie papierki na realne dobra materialne w krajach trzecich. Uzyskają w ten sposób dostęp do bazy surowcowej, przemysłowej i ziemi, a pozostawią swych partnerów w tym handlu ze stosem makulatury, z którym tamtejsze "elity" będą co najwyżej mogły zabawić się w finansowym kasynie Wall Street.

Rozwiązania

Podobne materiały

Przydatność 55% Kryzys.

Kryzys jest to: Termin pochodzi z greckiego „krisis” i oznacza, w sensie ogólnym, wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. Kryzys (crisis w języku angielskim) poszerza znaczenie o takie cechy, jak nagłość, urazowość i subiektywne konsekwencje urazu w postaci...

Przydatność 60% Kryzys

Kryzys - termin pochodzi z greckiego „krisis” i oznacza, w sensie ogólnym, wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. Kryzys (crisis w języku angielskim) poszerza znaczenie o takie cechy, jak nagłość, urazowość i subiektywne konsekwencje urazu w postaci przeżyć negatywnych. Ludzkość od początków swego istnienia ma do...

Przydatność 80% Rynek Finansowy

Tematem mojej pracy jest „rynek finansowy”, dlatego pragnę przybliżyć wszystkim wiedze na temat: co to jest rynek finansowy, jak funkcjonuje oraz wiele innych rzeczy związanych właśnie z rynkiem finansowym. Praca moja zawiera informacje na temat rynku pieniężnego, który jest jednym ze segmentów rynku finansowego. RYNEK FINANSOWY, PODMIOTY I INSTRUMENTY RYNKU FINANSOWEGO...

Przydatność 70% Rynek finansowy

Rynek finansowy jest „miejscem”, na którym zawierane są transakcje finansowe, tzn. dokonuje się kupna- sprzedaży różnych form kapitału krótkoterminowego i długoterminowego. Rynek finansowy umożliwia posiadaczowi kapitału jego zainwestowanie, a podmiotom zgłaszającym zapotrzebowanie na kapitał - zaspokojenie potrzeb. Funkcjonowanie rynku finansowego pozwala inwestorom na...

Przydatność 65% Leasing finansowy

Leasing finansowy to umowa leasingowa, na mocy której następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i korzyści wynikających z posiadania składnika aktywów. Tytuł prawny do składnika aktywów może, ale nie musi być ostatecznie przekazany. Standardy nie przytaczają żadnych testów, badających przeniesienie ryzyka i korzyści wynikających z zawarcia umowy leasingu, ale opisują...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji