Treść zadania

bany10102

"Wieczna przemiana, która się w nas dokonywa, to jest życie" (Pola Gojawiczyńska). Droga bohatera literackiego do rehabilitacji. Omów temat, odwołując się do fragmentów "Potopu" H. Sienkiewicza.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    Pola Gojawiczyńska w słowach "wieczna przemiana, która się w nas dokonywa, to jest życie" zwraca uwagę na to, że istotą ziemskiej egzystencji człowieka są ciągłe przemiany. Mogą one dokonywać się na różnych płaszczyznach naszego życia. Są takie, które dotyczą pojedynczych sfer, a mając na uwadze ludzką skłonność do zła, możemy mówić o konieczności przemiany całego dotychczasowego życia. Przykładem mogą być drogi życiowe Jacka Soplicy i Andrzeja Kmicica.
    Przemiana Jacka Soplicy jest ukazana w momencie spowiedzi złożonej Gerwazemu, zaś rehabilitacja Kmicica ma miejsce w kościele, gdzie jest odczytywany list od Króla Kazimierza.
    Jacek Soplica został okrzyknięty zdrajcą i potępiony przez innych, zwraca uwagę na szyderstwa z jakimi był witany. Za sprawą swojego czynu moskale uznali go za swojego stronnika w imię, czego został uhonorowany znaczną częścią majątku Stolnika. Soplica mógł otrzymać urząd, który oferowali mu targowiczanie jednak zrezygnował z zaszczytów wynikających z przejścia na stronę Rosjan. Miano zdrajcy było dla niego szczególnie dotkliwe gdyż nie czuł się zdrajca i nie zgadzał się na to żeby tak mówiono. Nie miał on, bowiem w interesie zdrady kraju, a jedynie kierował się silnymi uczuciami i upokorzeniem ze strony Stolnika. Zabójstwo stało się momentem przełomowym w życiu Jacka Soplicy, wyjechał z kraju i gdzie tylko mógł bił się za kraj, by choć w części zmyć z siebie hańbę morderstwa. Wyjeżdżając poprosił o wychowanie Tadeusza w Soplicowie i opiekę nad osierocona Zosią córką Ewy. Jacek z dumnego, przepojonego dumą szlachcica stał się człowiekiem uniżonym i pokornym, wstąpił do zakonu i zmienił nazwisko na Robak, co miało symbolizować jego kruchość i słabość.
    Bohater Potopu był okrzyknięty zdrajcą ojczyzny dlatego, że stanął po stronie Radziwiłła , jego zdrada była nie do końca świadoma , gdyż kierował się szlachetnymi pobudkami ? zamiarem ratowania ojczyzny. Andrzej dostrzegł przewrotność planu zdrajców, którym nie chodziło o dobro ojczyzny, lecz wyłącznie o prywatę. Ukrył swój gniew i zaplanował zemstę, porwał Bogusława. Książę jednak w drodze ranił go i uciekł. Wierny sługa Soroka opatrzył Kmicica i ukrył go w puszczy w chacie Kiemliczów. Kmicic przybrał nazwisko Babinicz. W drodze na Śląsk zmienił zamierzenia i pojechał do Częstochowy, by ostrzec mnichów przed planami zajęcia klasztoru. W czasie oblężenia odznaczył się dzielnością i poświeceniem, został ranny i dostał się do niewoli. W ucieczce pomogli mu Kiemlicze. Kmicic za swoje zasługi został nagrodzony starostwem upickim.

Rozwiązania

Podobne zadania

magdusia1551991 zadanie Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: magdusia1551991 31.3.2010 (10:27)
majka82101 PILNE NA JUTRO !POLSKI.jak rozumieszsformułowanie że anioł jest Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: majka82101 16.4.2010 (20:13)
ariel23 polski Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: ariel23 18.4.2010 (18:31)
krzysiektgk Język Polski Wesele Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: krzysiektgk 20.4.2010 (16:28)
magu112 Przemówienie o problemach polski Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: magu112 26.4.2010 (17:34)

Podobne materiały

Przydatność 50% 3 tab.wazne z j.niemieckiego

mam nadizeje ze wamsie przyda

Przydatność 55% Analiza Finansowa- zadanie

praca w załącznikach

Przydatność 80% Zadanie z fizy

1.46 Z ciała o masie m1= 11000kg następuje strzał w kierunku poziomym. Masa pocisku wynosi m2= 54kg. Oblicz prędkość, z jaką działo zostaje odrzucone wstecz, jeśli prędkość pocisku wynosi v2= 900 m/s. m1= 11000 kg m2= 54 kg v1 = ? v2 = 900 m/s Po = Pk Po=(m1+m2)* V V= 0 – na początku działo jest w spoczynku 0=m2*v2 – m1*v1 m1*v1 = m2*v2 v1=...

Przydatność 75% Zadanie inspektora BHP

JAK ROZUMIESZ ROLE I ZADANIA INSPEKTORA BHP W TWOIM ZAKŁADZNIE Inspektor BHP w zakładzie pracy pełni role doradcze i kontrolne. Podstawowym zadaniem pełniącej role BHP w zakładzi jest okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektor slużby BHP jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawiania pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu...

Przydatność 90% Zadanie z weryfikacji hipotez

Ustalono na podstawie analizy kosztów, że będzie się opłacać się wybudowanie motelu przy trasie komunikacyjnej, jeśli będzie przejeżdżać tą trasą więcej niż 800 samochodów dziennie. W losowe wybrane dni roku liczono ilość przejeżdżających samochodów. Otrzymano następujące rezultaty: 792, 810, 820, 886, 910, 840, 1025, 790, 972, 830, 810, 780, 815, 954, 810, 930, 820. Na...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji